Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Stredné školy sa vo vranovskom okrese (zatiaľ) spájať nebudú

Správy / Školstvo / Stredné školy sa vo vranovskom okrese (zatiaľ) spájať nebudú

 Stredné školy sa vo vranovskom okrese (zatiaľ) spájať nebudú
Aké sú môžnosti reklamy?

Stredné školy v okrese Vranov nad Topľou sa (zatiaľ) spájať nebudú. Poslanci VÚC za vranovský okres túto víziu Prešovského samosprávneho kraja v rámci optimalizácie siete stredných škôl na utorkovom rokovaní s predstaviteľmi Odboru školstva PSK nepodporili. Otvorenou ostáva otázka počtu žiakov na vranovských stredných školách v školskom roku 2020/2021 a výzvou do budúcnosti bude vzdelávanie študentov zo sociálne menej podnetného prostredia.

Ešte v pondelok – 18. februára – zverejnili poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou a riaditelia stredných škôl na webovej stránke mesta Vranov nad Topľou stanovisko, v ktorom nesúhlasia so zámerom zriaďovateľa spojiť Gymnázium C. Daxnera s Obchodnou akadémiou a SOŠ A. Dubčeka so Spojenou školou v Čaklove.

V stanovisku poukazujú na to, že okres Vranov nad Topľou patrí v počte obyvateľov k najväčším okresom v PSK a zároveň k najmenej rozvinutým okresom v kraji. Taktiež pripomenuli, že v okrese je iba päť stredných škôl a znížením ich počtu dôjde k ďalšiemu ekonomickému oslabeniu regiónu. Rovnako argumentovali i tým, že spájanie spôsobí ďalšiu migráciu mladých ľudí z okresu a kraja, a tým aj odliv pracovnej sily s minimálnym predpokladom, že sa v budúcnosti vrátia. „V negatívnom demografickom vývoji týkajúceho sa počtu končiacich žiakov ZŠ dosiahol náš okres dno ešte v roku 2016 a teraz dochádza k postupnému nárastu počtu končiacich žiakov. Spojením škôl sa naruší vybudovaná integrita spájaných škôl a vznikne neidentifikovateľný celok, ktorý spôsobí zánik tradície a kvality jednotlivých škôl. Sme presvedčení, že prípadným rozhodnutím o spájaní škôl, by došlo k ďalšiemu znevýhodneniu okresu oproti ostatným okresom v PSK,“ uvádza sa v stanovisku.

Otvorenou však ostáva otázka počtu žiakov pre stredné školy pre školský rok 2020/2021. PSK upozornil, že opäť bude vychádzať z reálnych čísiel naplnenosti, pričom vo svojej reakcii dodáva, všetky stredné školy v okrese Vranov nad Topľou v predchádzajúcich rokoch 2015, 2016, 2017, 2018 ani raz nenaplnili počty žiakov, ktoré mali schválené Všeobecno-záväzným nariadením PSK. „Neexistujú teda okolnosti, prečo by mal PSK prehodnotiť systém určovania počtu žiakov pre rok 2020/2021 aj vzhľadom na fakt, že pre školský rok 2020/2021 bude už v plnej miere platiť vyhláška 252/2018, kde môžu byť kritériá pre určovanie žiakov ešte prísnejšie, ako je to v súčasnosti. Rokovania budú prebiehať po okresoch s cieľom začať proces optimalizácie siete stredných škôl už v školskom roku 2019/2020,“ uviedla Lea Heilová z Oddelenia komunikácie a propagácie Kancelárie predsedu PSK.

Celospoločenskou témou, nielen na úrovni okresu Vranov nad Topľou a Prešovského kraja, je vzdelávanie žiakov zo sociálne menej podnetného prostredia. Ak si detailne rozoberieme demografickú situáciu vo vranovskom okrese, PSK konštatoval, že v súčasnosti tvorí mládež z marginalizovaných skupín vo veku 15 – 18 rokov približne 50 %. V roku 2028 bude tento stav na úrovni 58 %. „Od stredných škôl sa bude vyžadovať, aby otvorili svoje brány aj tejto skupine mládeže, pretože pre väčšinu stredných škôl sa to stane otázkou prežitia. Školy budú musieť zaradzovať nové odbory, viesť aktívnu marketingovú politiku aj v tejto oblasti a presviedčať rodičov o nutnosti a potrebe vzdelania. PSK im bude v tomto nápomocný, ale základ aktívnej proškolskej politiky je na manažmentoch stredných škôl,“ vysvetlila L. Heilová.
 

Stredné školy sa vo vranovskom okrese (zatiaľ) spájať nebudú

Správy / Školstvo / Stredné školy sa vo vranovskom okrese (zatiaľ) spájať nebudú

 Stredné školy sa vo vranovskom okrese (zatiaľ) spájať nebudú
Aké sú môžnosti reklamy?

Stredné školy v okrese Vranov nad Topľou sa (zatiaľ) spájať nebudú. Poslanci VÚC za vranovský okres túto víziu Prešovského samosprávneho kraja v rámci optimalizácie siete stredných škôl na utorkovom rokovaní s predstaviteľmi Odboru školstva PSK nepodporili. Otvorenou ostáva otázka počtu žiakov na vranovských stredných školách v školskom roku 2020/2021 a výzvou do budúcnosti bude vzdelávanie študentov zo sociálne menej podnetného prostredia.

Ešte v pondelok – 18. februára – zverejnili poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou a riaditelia stredných škôl na webovej stránke mesta Vranov nad Topľou stanovisko, v ktorom nesúhlasia so zámerom zriaďovateľa spojiť Gymnázium C. Daxnera s Obchodnou akadémiou a SOŠ A. Dubčeka so Spojenou školou v Čaklove.

V stanovisku poukazujú na to, že okres Vranov nad Topľou patrí v počte obyvateľov k najväčším okresom v PSK a zároveň k najmenej rozvinutým okresom v kraji. Taktiež pripomenuli, že v okrese je iba päť stredných škôl a znížením ich počtu dôjde k ďalšiemu ekonomickému oslabeniu regiónu. Rovnako argumentovali i tým, že spájanie spôsobí ďalšiu migráciu mladých ľudí z okresu a kraja, a tým aj odliv pracovnej sily s minimálnym predpokladom, že sa v budúcnosti vrátia. „V negatívnom demografickom vývoji týkajúceho sa počtu končiacich žiakov ZŠ dosiahol náš okres dno ešte v roku 2016 a teraz dochádza k postupnému nárastu počtu končiacich žiakov. Spojením škôl sa naruší vybudovaná integrita spájaných škôl a vznikne neidentifikovateľný celok, ktorý spôsobí zánik tradície a kvality jednotlivých škôl. Sme presvedčení, že prípadným rozhodnutím o spájaní škôl, by došlo k ďalšiemu znevýhodneniu okresu oproti ostatným okresom v PSK,“ uvádza sa v stanovisku.

Otvorenou však ostáva otázka počtu žiakov pre stredné školy pre školský rok 2020/2021. PSK upozornil, že opäť bude vychádzať z reálnych čísiel naplnenosti, pričom vo svojej reakcii dodáva, všetky stredné školy v okrese Vranov nad Topľou v predchádzajúcich rokoch 2015, 2016, 2017, 2018 ani raz nenaplnili počty žiakov, ktoré mali schválené Všeobecno-záväzným nariadením PSK. „Neexistujú teda okolnosti, prečo by mal PSK prehodnotiť systém určovania počtu žiakov pre rok 2020/2021 aj vzhľadom na fakt, že pre školský rok 2020/2021 bude už v plnej miere platiť vyhláška 252/2018, kde môžu byť kritériá pre určovanie žiakov ešte prísnejšie, ako je to v súčasnosti. Rokovania budú prebiehať po okresoch s cieľom začať proces optimalizácie siete stredných škôl už v školskom roku 2019/2020,“ uviedla Lea Heilová z Oddelenia komunikácie a propagácie Kancelárie predsedu PSK.

Celospoločenskou témou, nielen na úrovni okresu Vranov nad Topľou a Prešovského kraja, je vzdelávanie žiakov zo sociálne menej podnetného prostredia. Ak si detailne rozoberieme demografickú situáciu vo vranovskom okrese, PSK konštatoval, že v súčasnosti tvorí mládež z marginalizovaných skupín vo veku 15 – 18 rokov približne 50 %. V roku 2028 bude tento stav na úrovni 58 %. „Od stredných škôl sa bude vyžadovať, aby otvorili svoje brány aj tejto skupine mládeže, pretože pre väčšinu stredných škôl sa to stane otázkou prežitia. Školy budú musieť zaradzovať nové odbory, viesť aktívnu marketingovú politiku aj v tejto oblasti a presviedčať rodičov o nutnosti a potrebe vzdelania. PSK im bude v tomto nápomocný, ale základ aktívnej proškolskej politiky je na manažmentoch stredných škôl,“ vysvetlila L. Heilová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok