Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Chodník pri detskom domove miatol motoristickú verejnosť

Správy / Mesto Vranov / Chodník pri detskom domove miatol motoristickú verejnosť

  Chodník pri detskom domove miatol motoristickú verejnosť

Priestor s „vodorovným dopravným značením“ pri Detskom domove vo Vranove nad Topľou pôsobil na motoristickú verejnosť mätúco. Keďže zo zákona nešlo o oficiálne a legitímne parkovacie miesta, vranovskí mestskí policajti vodičov pokutovali. Druhou stranou mince je však prevencia a tu ťahá mesto Vranov nad Topľou za kratší koniec.

Podľa zákona o cestnej premávke sa chodníkom rozumie komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom, čo v tomto prípade naplnené je. Náčelník Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Peter Čečko zároveň vysvetlil, že medzi všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky, okrem iného, patrí poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. „V tomto prípade na uvedenej časti chodníka takáto značka osadená nie je. Tým pádom tam nie je ani žiadne parkovisko. Navyše v tomto prípade ide o veľmi frekventovaný chodník, ktorý využíva veľké množstvo peších chodcov, najmä detí z blízkeho detského domova a zo stredných škôl Gymnázia C. Daxnera a Obchodnej akadémie,“ uviedol Peter Čečko. Ďalej doplnil, že iní účastníci cestnej premávky, než chodci, chodník používať nesmú. To však neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. „V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m,“ vysvetlil P. Čečko.

Faktom ostáva, že v inkriminovanom priestore nie je osadená žiadna z dopravných značiek IP 12 až IP15b, ktoré označujú parkoviská s rôznym spôsobom státia. Prax však ukázala, že pozostatok vodorovného dopravného značenia – bielych čiar vodičov miatol. Navyše súvislú žltú čiaru tvorí len zostatková farba. V tejto súvislosti sa natíska otázka, či by z pozície mesta nebolo vhodnejšie upozorniť najskôr verejnosť formou kampane a až potom prijímať sankcie. „Áno, sme prístupní takejto iniciatíve, v spolupráci s médiami, apelovať na vodičov upozorneniami na porušovanie zákona o cestnej premávke,“ odpovedal P. Čečko.

Stav, kedy radnica nie je schopná zabezpečiť premaľovanie „bielych“ čiar, trvá približne dva roky. Rovnako mestských úradníkov profesionálne nectí ani to, že v roku 2018 nedokázali obnoviť „žltú“ čiaru. Prednosta Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrich Kónya však prisľúbil nápravu. „Mesto Vranov nad Topľou odstráni vodorovné dopravné značenie vyznačujúce parkovanie na chodníku v čo najkratšom čase,“ odpovedal Imrich Kónya a dodáme, že mesto "biele čiary" premaľovalo sivou farbou, viď foto.

Vranovskí mestskí policajti však upozorňujú, že v meste sa nachádza viac lokalít, kde vodiči nerešpektujú dopravné značky a značenia na zastávkach autobusov, tiež ignorujú vodorovné dopravné značenia (žlté čiary) najmä na parkovisku za VÚB bankou a budovou AOC, prikázaný smer jazdy na Hviezdoslavovej ulici, kde sa následné otáčajú v križovatke pri detskej pohotovosti alebo zákaz vjazdu do Sídliska I. „V neposlednom rade musím opäť upozorniť na parkovanie vodičov v zákazoch zastavenia v areáli Vranovskej nemocnice, kde bránia svojím nezodpovedným parkovaním prejazdu sanitným vozidlám RZP a týmto svojím správaním ohrozujú prevážaných pacientov na ich životoch a zdraví,“ pripomenul P. Čečko.
 

Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Chodník pri detskom domove miatol motoristickú verejnosť

Správy / Mesto Vranov / Chodník pri detskom domove miatol motoristickú verejnosť

  Chodník pri detskom domove miatol motoristickú verejnosť

Priestor s „vodorovným dopravným značením“ pri Detskom domove vo Vranove nad Topľou pôsobil na motoristickú verejnosť mätúco. Keďže zo zákona nešlo o oficiálne a legitímne parkovacie miesta, vranovskí mestskí policajti vodičov pokutovali. Druhou stranou mince je však prevencia a tu ťahá mesto Vranov nad Topľou za kratší koniec.

Podľa zákona o cestnej premávke sa chodníkom rozumie komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom, čo v tomto prípade naplnené je. Náčelník Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Peter Čečko zároveň vysvetlil, že medzi všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky, okrem iného, patrí poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. „V tomto prípade na uvedenej časti chodníka takáto značka osadená nie je. Tým pádom tam nie je ani žiadne parkovisko. Navyše v tomto prípade ide o veľmi frekventovaný chodník, ktorý využíva veľké množstvo peších chodcov, najmä detí z blízkeho detského domova a zo stredných škôl Gymnázia C. Daxnera a Obchodnej akadémie,“ uviedol Peter Čečko. Ďalej doplnil, že iní účastníci cestnej premávky, než chodci, chodník používať nesmú. To však neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. „V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m,“ vysvetlil P. Čečko.

Faktom ostáva, že v inkriminovanom priestore nie je osadená žiadna z dopravných značiek IP 12 až IP15b, ktoré označujú parkoviská s rôznym spôsobom státia. Prax však ukázala, že pozostatok vodorovného dopravného značenia – bielych čiar vodičov miatol. Navyše súvislú žltú čiaru tvorí len zostatková farba. V tejto súvislosti sa natíska otázka, či by z pozície mesta nebolo vhodnejšie upozorniť najskôr verejnosť formou kampane a až potom prijímať sankcie. „Áno, sme prístupní takejto iniciatíve, v spolupráci s médiami, apelovať na vodičov upozorneniami na porušovanie zákona o cestnej premávke,“ odpovedal P. Čečko.

Stav, kedy radnica nie je schopná zabezpečiť premaľovanie „bielych“ čiar, trvá približne dva roky. Rovnako mestských úradníkov profesionálne nectí ani to, že v roku 2018 nedokázali obnoviť „žltú“ čiaru. Prednosta Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrich Kónya však prisľúbil nápravu. „Mesto Vranov nad Topľou odstráni vodorovné dopravné značenie vyznačujúce parkovanie na chodníku v čo najkratšom čase,“ odpovedal Imrich Kónya a dodáme, že mesto "biele čiary" premaľovalo sivou farbou, viď foto.

Vranovskí mestskí policajti však upozorňujú, že v meste sa nachádza viac lokalít, kde vodiči nerešpektujú dopravné značky a značenia na zastávkach autobusov, tiež ignorujú vodorovné dopravné značenia (žlté čiary) najmä na parkovisku za VÚB bankou a budovou AOC, prikázaný smer jazdy na Hviezdoslavovej ulici, kde sa následné otáčajú v križovatke pri detskej pohotovosti alebo zákaz vjazdu do Sídliska I. „V neposlednom rade musím opäť upozorniť na parkovanie vodičov v zákazoch zastavenia v areáli Vranovskej nemocnice, kde bránia svojím nezodpovedným parkovaním prejazdu sanitným vozidlám RZP a týmto svojím správaním ohrozujú prevážaných pacientov na ich životoch a zdraví,“ pripomenul P. Čečko.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok