Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Novým predsedom ZMOVR-u sa stal Daniel Lorinc

Správy / Obce / Novým predsedom ZMOVR-u sa stal Daniel Lorinc

Novým predsedom ZMOVR-u sa stal Daniel Lorinc
Aké sú môžnosti reklamy?

Jubilejný 30. Snem Združenia miest a obcí vranovského regiónu (ZMO VR) sa niesol v znamení volieb predsedu tejto stavovskej organizácie. O post „prvého muža vranovskej samosprávy“ sa uchádzali starosta obce Kladzany Daniel Lorinc a starosta obce Soľ Jozef Berta. Pomerom hlasov 35:25 zvolili delegáti za nového predsedu Daniela Lorinca.

Starosta obce Soľ Jozef Berta pri predstavení svojej kandidatúry zdôraznil, že jeho víziou je transformovať Združenie miest a obcí vranovského regiónu na modernú a rešpektovanú stavovskú organizáciu, čo si však, podľa neho, žiada zásadnú zmenu v jej fungovaní. „Ak chceme byť rešpektovaným partnerom pre štátnu správu, ako aj pre podnikateľskú sféru, musí nás byť vidieť a počuť. Po preštudovaní finančného hospodárenia nášho združenia za rok 2018 zistíme, že podľa výšky minutých výdavkov nás najviac bolo počuť na športových hrách a družobných vzťahoch, pričom v položke propagácia, či vzdelávanie figuruje nula,“ uviedol Jozef Berta.

Komunikáciu vo vzťahu k verejnosti navrhol riešiť zriadením webovej stránky, ktorá by informovala nielen o aktivitách a stanoviskách ZMO VR-u, ale taktiež o rôznych kultúrnych a športových podujatiach v okrese. Zaujímavo vyznela jeho iniciatíva spolupráce so študentmi prostredníctvom mediálneho krúžku pri niektorej zo stredných škôl s tým, že práve mladí ľudia by mohli byť kreatívnymi lídrami v prenášaní samosprávnych ideí cez sociálne siete a ďalšie komunikačné kanály.

Dôraz na zlepšenú komunikáciu spojil priamo s potrebou riešiť problémy, ktoré trápia samosprávu a občanov, širokým dialógom, pričom spomenul sociálnu oblasť, marginalizované skupiny, či vytváranie pracovných príležitostí. „Hlas ľudu a tieto témy sú tak silné, že si vyžadujú minimálne celookresné stretnutia za účasti nás – samosprávy, štátnej správy, ako aj ďalších kompetentných, kde by sa problémy nezahmlievali, ale pomenovali pravdivými a správnymi vetami,“ pripomenul J. Berta, podľa ktorého by sa mal ZMO VR snažiť aj o intenzívnejšiu spoluprácu napr. s Jednotou dôchodcov, či Maticou slovenskou.

Jednu z ciest vidí v aktívnom fungovaní komisií zriadených pri ZMO VR-i, kde by bolo členstvo ponúknuté aj členom mimo stavovskej organizácie. J. Berta taktiež upozornil na fakt, že samospráva sa stáva terčom námetov paródií (seriál Horná Dolná) a jej imidžu nepomohla ani nedávna „kauza Fekišovce“. „Ľudia, ktorí prichádzajú na rokovanie s nami z podnikateľského prostredia, nám starostom vyčítajú, že sa cítia ako pri Múre nárekov, lebo pracujeme bez návrhov akýchkoľvek riešení, stanovenia termínov a určenia zodpovedných osôb. Moja predstava o fungovaní nášho združenia je skrátka iná, ako doteraz,“ dodal J. Berta.

Starosta obce Kladzany Daniel Lorinc rozdelil svojej priority do dvoch okruhov. V prvom prízvukoval spoluprácu – informovanie – vzdelávanie. Výsledkom by mala byť výmena skúseností nielen na témy súvisiace s implementovaním zákonov, ale tiež pri bežných situáciách v obciach, ktoré sú založené na medziľudských vzťahoch. „Nechcem ani, aby sme v ZMO VR-i pracovali, ale hlboko spolupracovali,“ zdôraznil Daniel Lorinc.

V rámci druhej trojice priorít venoval, okrem prevencie a propagácie, najviac pozornosti elektronizácii, ktorá by mala eliminovať byrokraciu. V dobe, kedy starostovia disponujú notebookmi, tabletami, či inteligentnými mobilnými telefónmi, nepovažuje D. Lorinc za nevyhnutné komunikovať s úradmi za každých okolností prostredníctvom „papierov“. „Tu vsádzam na môjho dobrého priateľa ešte zo študentských čias a momentálne prvého podpredsedu vlády Richarda Rašiho, lebo sa mi zdá, že aj tieto veci sa hýbu,“ pripomenul D. Lorinc.

Pred D. Lorincom stojí úloha zvýšiť kredit ZMO VR-u nielen vo vzťahu k verejnosti, ale vzájomnú dôveru bude musieť budovať aj smerom dovnútra združenia. Ako dodal, v Rade budú hľadať prienik priorít, na ktorých riešení chce spolupracovať so všetkými kolegami primátormi a starostami. „Myslím si, že osvedčená spolupráca v mikroregiónoch funguje. Máme však tretinu nových starostov, ktorých som ešte nestihol všetkých spoznať osobne, ale napr. primátor Hanušoviec nad Topľou, či starosta Majeroviec sa už v minulosti angažovali v témach, ktoré sú im profesne blízke. Združenie nie je organizácia predsedu alebo úzkej skupiny predsedníctva, ale na spoluprácu vyzvem všetkých členov, aby sme si určili spoločné priority. Nerád sa totiž púšťam do „dvadsiatich“ úloh, lebo potom zistíme, že sme nič nedotiahli do konca, preto by som si prial, aby sme pracovali efektívne,“ uviedol D. Lorinc.
 

Novým predsedom ZMOVR-u sa stal Daniel Lorinc

Správy / Obce / Novým predsedom ZMOVR-u sa stal Daniel Lorinc

Novým predsedom ZMOVR-u sa stal Daniel Lorinc
Aké sú môžnosti reklamy?

Jubilejný 30. Snem Združenia miest a obcí vranovského regiónu (ZMO VR) sa niesol v znamení volieb predsedu tejto stavovskej organizácie. O post „prvého muža vranovskej samosprávy“ sa uchádzali starosta obce Kladzany Daniel Lorinc a starosta obce Soľ Jozef Berta. Pomerom hlasov 35:25 zvolili delegáti za nového predsedu Daniela Lorinca.

Starosta obce Soľ Jozef Berta pri predstavení svojej kandidatúry zdôraznil, že jeho víziou je transformovať Združenie miest a obcí vranovského regiónu na modernú a rešpektovanú stavovskú organizáciu, čo si však, podľa neho, žiada zásadnú zmenu v jej fungovaní. „Ak chceme byť rešpektovaným partnerom pre štátnu správu, ako aj pre podnikateľskú sféru, musí nás byť vidieť a počuť. Po preštudovaní finančného hospodárenia nášho združenia za rok 2018 zistíme, že podľa výšky minutých výdavkov nás najviac bolo počuť na športových hrách a družobných vzťahoch, pričom v položke propagácia, či vzdelávanie figuruje nula,“ uviedol Jozef Berta.

Komunikáciu vo vzťahu k verejnosti navrhol riešiť zriadením webovej stránky, ktorá by informovala nielen o aktivitách a stanoviskách ZMO VR-u, ale taktiež o rôznych kultúrnych a športových podujatiach v okrese. Zaujímavo vyznela jeho iniciatíva spolupráce so študentmi prostredníctvom mediálneho krúžku pri niektorej zo stredných škôl s tým, že práve mladí ľudia by mohli byť kreatívnymi lídrami v prenášaní samosprávnych ideí cez sociálne siete a ďalšie komunikačné kanály.

Dôraz na zlepšenú komunikáciu spojil priamo s potrebou riešiť problémy, ktoré trápia samosprávu a občanov, širokým dialógom, pričom spomenul sociálnu oblasť, marginalizované skupiny, či vytváranie pracovných príležitostí. „Hlas ľudu a tieto témy sú tak silné, že si vyžadujú minimálne celookresné stretnutia za účasti nás – samosprávy, štátnej správy, ako aj ďalších kompetentných, kde by sa problémy nezahmlievali, ale pomenovali pravdivými a správnymi vetami,“ pripomenul J. Berta, podľa ktorého by sa mal ZMO VR snažiť aj o intenzívnejšiu spoluprácu napr. s Jednotou dôchodcov, či Maticou slovenskou.

Jednu z ciest vidí v aktívnom fungovaní komisií zriadených pri ZMO VR-i, kde by bolo členstvo ponúknuté aj členom mimo stavovskej organizácie. J. Berta taktiež upozornil na fakt, že samospráva sa stáva terčom námetov paródií (seriál Horná Dolná) a jej imidžu nepomohla ani nedávna „kauza Fekišovce“. „Ľudia, ktorí prichádzajú na rokovanie s nami z podnikateľského prostredia, nám starostom vyčítajú, že sa cítia ako pri Múre nárekov, lebo pracujeme bez návrhov akýchkoľvek riešení, stanovenia termínov a určenia zodpovedných osôb. Moja predstava o fungovaní nášho združenia je skrátka iná, ako doteraz,“ dodal J. Berta.

Starosta obce Kladzany Daniel Lorinc rozdelil svojej priority do dvoch okruhov. V prvom prízvukoval spoluprácu – informovanie – vzdelávanie. Výsledkom by mala byť výmena skúseností nielen na témy súvisiace s implementovaním zákonov, ale tiež pri bežných situáciách v obciach, ktoré sú založené na medziľudských vzťahoch. „Nechcem ani, aby sme v ZMO VR-i pracovali, ale hlboko spolupracovali,“ zdôraznil Daniel Lorinc.

V rámci druhej trojice priorít venoval, okrem prevencie a propagácie, najviac pozornosti elektronizácii, ktorá by mala eliminovať byrokraciu. V dobe, kedy starostovia disponujú notebookmi, tabletami, či inteligentnými mobilnými telefónmi, nepovažuje D. Lorinc za nevyhnutné komunikovať s úradmi za každých okolností prostredníctvom „papierov“. „Tu vsádzam na môjho dobrého priateľa ešte zo študentských čias a momentálne prvého podpredsedu vlády Richarda Rašiho, lebo sa mi zdá, že aj tieto veci sa hýbu,“ pripomenul D. Lorinc.

Pred D. Lorincom stojí úloha zvýšiť kredit ZMO VR-u nielen vo vzťahu k verejnosti, ale vzájomnú dôveru bude musieť budovať aj smerom dovnútra združenia. Ako dodal, v Rade budú hľadať prienik priorít, na ktorých riešení chce spolupracovať so všetkými kolegami primátormi a starostami. „Myslím si, že osvedčená spolupráca v mikroregiónoch funguje. Máme však tretinu nových starostov, ktorých som ešte nestihol všetkých spoznať osobne, ale napr. primátor Hanušoviec nad Topľou, či starosta Majeroviec sa už v minulosti angažovali v témach, ktoré sú im profesne blízke. Združenie nie je organizácia predsedu alebo úzkej skupiny predsedníctva, ale na spoluprácu vyzvem všetkých členov, aby sme si určili spoločné priority. Nerád sa totiž púšťam do „dvadsiatich“ úloh, lebo potom zistíme, že sme nič nedotiahli do konca, preto by som si prial, aby sme pracovali efektívne,“ uviedol D. Lorinc.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok