Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Akú budúcnosť má pred sebou ZMOVR?

Správy / Obce / Akú budúcnosť má pred sebou ZMOVR?

 Akú budúcnosť má pred sebou ZMOVR?
Aké sú môžnosti reklamy?

Pred novým predsedom Združenia miest a obcí vranovského regiónu (ZMO VR) Danielom Lorincom stojí úloha transformovať túto stavovskú organizáciu na modernú, dynamickú a rešpektovanú značku. Nechcem a ani si nedovolím spochybňovať historický prínos „otcov zakladateľov“ pri kreovaní samosprávy v našom regióne, ale... Doba je dnes niekde inde a s tým rastú aj očakávania občanov, z ktorých „peňazí“ je ZMO VR financovaný, na čo netreba zabúdať.

Štvrtkový snem potvrdil, že v ZMO VR-i je napätie. V tomto prípade by som to nehral na percentá spokojní vs. nespokojní, lebo otázka znie, koľkí zo starostov rozumejú tomu, že ich stavovská organizácia by mala fungovať inak, resp. majú o zmenu záujem. Dovolím si tvrdiť, že len minimum starostov je konfrontovaných s tlakom, ako napr. primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan. Nech sa šuchne akákoľvek nespokojnosť v meste, diskutuje sa o tom nekompromisným spôsobom v mestskom zastupiteľstve, na sociálnych sieťach a v médiách. Napriek tomu čakajú na ZMO VR výzvy, kde nebudú stačiť všeobecné frázy, ale verejnosť očakáva zásadné stanoviská, konkrétne výsledky a inšpiráciu.

Horúci príklad. Stredné školy v okrese Vranov nad Topľou. Aká budúcnosť je plánovaná pre Spojenú školu v Čaklove, ktorú v dominantnej miere navštevujú žiaci zo sociálne menej podnetného prostredia? Legenda hovorí, že na tému marginalizovaných skupín sa mala v minulosti konať v okrese Vranov nad Topľou konferencia. Momentálne sme v situácii, kedy Prešovský samosprávny kraj pripravuje optimalizáciu siete stredných škôl, preto hráme o čas a bude nevyhnutné, aby ZMO VR v tomto procese zohral úlohu lídra. Prvým očakávaním od Daniela Lorinca a spol. je, že na túto skutočnosť zareagujú koncepčne a maximálne promptným spôsobom. Výhodou starostu Kladzian musí byť, že sa v závere minulého roka z pozície tajomníka ZMO VR zúčastnil na okresnom úrade stretnutia k stredným školám a teda mal by mať pripravený koncept.

Dnes už čestný predseda ZMO VR Andrej Kulik poznamenal na adresu svojich bývalých kolegov, že ich angažovanosť v Rade ZMO VR nebola dostatočná. Nerobme z Rady uzavretú Ligu výnimočných. Inšpirujme sa krajskými, či obecnými zastupiteľstvami. Nech sa vytvoria odborné komisie pri ZMO VR, ktoré budú podľa dohodnutého pomeru tvorené starostami a nestarostami. Napr. primátor Hanušoviec nad Topľou Štefan Straka ml. je expertom na rómsku problematiku a starosta Majeroviec Ján Sarvaš je profesionálny environmentalista. Práve na ich osobnostiach chcem poukázať, že s pozvánkou na spoluprácu nie je nutné čakať na výsledky komunálnych volieb, pretože oni svojou angažovanosťou na to nečakali. Ďalším príkladom môže slúžiť iniciatíva za uzavretie a sanáciu Odkaliska Poša, kde sa spojili starostovia, poslanci PSK, Prešovský samosprávny kraj a tretí sektor.

Zaujímavé by bolo urobiť medzi občanmi prieskum, aké povedomie majú o ZMO VR-i, ktorý cez obecné a mestské rozpočty platia. Rešpektujem, že samospráva je náročná a často pre verejnosť neatraktívna téma, no bez toho, aby som chcel niekoho uraziť, tvrdím, že spätná väzba by bola alarmujúca. Preto pred novým predsedom Združenia miest a obcí vranovského regiónu Danielom Lorincom stojí úloha transformovať túto stavovskú organizáciu na modernú, dynamickú a rešpektovanú značku.  

Akú budúcnosť má pred sebou ZMOVR?

Správy / Obce / Akú budúcnosť má pred sebou ZMOVR?

 Akú budúcnosť má pred sebou ZMOVR?
Aké sú môžnosti reklamy?

Pred novým predsedom Združenia miest a obcí vranovského regiónu (ZMO VR) Danielom Lorincom stojí úloha transformovať túto stavovskú organizáciu na modernú, dynamickú a rešpektovanú značku. Nechcem a ani si nedovolím spochybňovať historický prínos „otcov zakladateľov“ pri kreovaní samosprávy v našom regióne, ale... Doba je dnes niekde inde a s tým rastú aj očakávania občanov, z ktorých „peňazí“ je ZMO VR financovaný, na čo netreba zabúdať.

Štvrtkový snem potvrdil, že v ZMO VR-i je napätie. V tomto prípade by som to nehral na percentá spokojní vs. nespokojní, lebo otázka znie, koľkí zo starostov rozumejú tomu, že ich stavovská organizácia by mala fungovať inak, resp. majú o zmenu záujem. Dovolím si tvrdiť, že len minimum starostov je konfrontovaných s tlakom, ako napr. primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan. Nech sa šuchne akákoľvek nespokojnosť v meste, diskutuje sa o tom nekompromisným spôsobom v mestskom zastupiteľstve, na sociálnych sieťach a v médiách. Napriek tomu čakajú na ZMO VR výzvy, kde nebudú stačiť všeobecné frázy, ale verejnosť očakáva zásadné stanoviská, konkrétne výsledky a inšpiráciu.

Horúci príklad. Stredné školy v okrese Vranov nad Topľou. Aká budúcnosť je plánovaná pre Spojenú školu v Čaklove, ktorú v dominantnej miere navštevujú žiaci zo sociálne menej podnetného prostredia? Legenda hovorí, že na tému marginalizovaných skupín sa mala v minulosti konať v okrese Vranov nad Topľou konferencia. Momentálne sme v situácii, kedy Prešovský samosprávny kraj pripravuje optimalizáciu siete stredných škôl, preto hráme o čas a bude nevyhnutné, aby ZMO VR v tomto procese zohral úlohu lídra. Prvým očakávaním od Daniela Lorinca a spol. je, že na túto skutočnosť zareagujú koncepčne a maximálne promptným spôsobom. Výhodou starostu Kladzian musí byť, že sa v závere minulého roka z pozície tajomníka ZMO VR zúčastnil na okresnom úrade stretnutia k stredným školám a teda mal by mať pripravený koncept.

Dnes už čestný predseda ZMO VR Andrej Kulik poznamenal na adresu svojich bývalých kolegov, že ich angažovanosť v Rade ZMO VR nebola dostatočná. Nerobme z Rady uzavretú Ligu výnimočných. Inšpirujme sa krajskými, či obecnými zastupiteľstvami. Nech sa vytvoria odborné komisie pri ZMO VR, ktoré budú podľa dohodnutého pomeru tvorené starostami a nestarostami. Napr. primátor Hanušoviec nad Topľou Štefan Straka ml. je expertom na rómsku problematiku a starosta Majeroviec Ján Sarvaš je profesionálny environmentalista. Práve na ich osobnostiach chcem poukázať, že s pozvánkou na spoluprácu nie je nutné čakať na výsledky komunálnych volieb, pretože oni svojou angažovanosťou na to nečakali. Ďalším príkladom môže slúžiť iniciatíva za uzavretie a sanáciu Odkaliska Poša, kde sa spojili starostovia, poslanci PSK, Prešovský samosprávny kraj a tretí sektor.

Zaujímavé by bolo urobiť medzi občanmi prieskum, aké povedomie majú o ZMO VR-i, ktorý cez obecné a mestské rozpočty platia. Rešpektujem, že samospráva je náročná a často pre verejnosť neatraktívna téma, no bez toho, aby som chcel niekoho uraziť, tvrdím, že spätná väzba by bola alarmujúca. Preto pred novým predsedom Združenia miest a obcí vranovského regiónu Danielom Lorincom stojí úloha transformovať túto stavovskú organizáciu na modernú, dynamickú a rešpektovanú značku.  

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok