Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poslanci sa k odpadovému hospodárstvu vrátia v marci

Správy / Mesto Vranov / Poslanci sa k odpadovému hospodárstvu vrátia v marci

  Poslanci sa k odpadovému hospodárstvu vrátia v marci

V rámci druhého pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou venovali poslanci v rozprave najviac priestoru odpadovému hospodárstvu a protokolu o výsledku kontroly „Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu“, ktorý vyhotovil Najvyšší kontrolný úrad. Diskusia však otvorila viaceré zaujímavé témy, ktoré by mali byť v tomto roku dopracované a implementované do praxe. Dnes prinášame reakcie primátora Jána Ragana a poslancov v rozprave, v budúcom vydaní Vranovských NOVINIEK sa budeme v detailnej miere venovať protokolu NKÚ a najmä finančným dopadom vývoja odpadového hospodárstva.

Z pohľadu Vranova nad Topľou je kľúčový fakt, že v závere roka sa mestu končí zmluva so spoločnosťou Marius Pedersen a bude musieť padnúť rozhodnutie, akým spôsobom bude ďalej komunálny odpad likvidovaný. Z toho dôvodu Igor Pribula (SPOLU) navrhol uznesenie, v ktorom MsZ žiada vedenie mesta, aby na najbližšie (marcové, pozn. red.) zastupiteľstvo bol predložený materiál o koncepcii odpadového hospodárstva a zlepšení informovanosti občanov. Zároveň vyzval k tomu, aby sa táto téma neriešila na poslednú chvíľu, ale aby sa o nej viedla široká diskusia, vrátane inšpirácie sofistikovanými SMART riešeniami. „V tomto roku nám končí zmluva s Marius Pedersen a dlhodobý vývoj je z môjho pohľadu neuspokojivý. Hoci úložné na skládke je vyššie, nie všetci občania o tom vedia, preto nás momentálne nezaujíma množstvo vyseparovaného odpadu, ale objem odpadu, ktorý skončí na skládke, lebo práve toto sa premietne do faktúr. Občania však budú veľmi nemilo prekvapení, lebo signál, ktorý som dával, že treba upraviť cenu, potvrdil aj NKÚ,“ uviedol Igor Pribula.

Marek Fedor (KDH, OľaNO) sa pozastavil pri tom, či sa do marca stihne pripraviť komplexná analýza. Ako dodal, zásadné bude detailne vyhodnotiť náklady, čo bude táto služba stáť, ak ju bude zabezpečovať súkromná spoločnosť, resp. mesto vo vlastnej réžii, vrátane ďalších verejnoprospešných činností. Primátor Ján Ragan dovysvetlil, že v marci ešte definitívne rozhodnutie nepadne, ale uvítal iniciatívu, na základe ktorej sa otvorí dialóg. „Určite nás čaká vážne rozhodnutie, preto otvorme diskusiu už v marci. Možno ešte prídeme na to, že budeme potrebovať nejakú ďalšiu analýzu, odborné stanovisko, či výklad technického zabezpečenia. Marcový termín neberme ako dogmu, no začnime pracovať na tom, aby sme mali pre naše rozhodnutie k dispozícii maximum informácií, z ktorých budeme vychádzať,“ vysvetlil Ján Ragan.

S požiadavkou zapracovať do pripravovaného materiálu aj konkrétne opatrenia, ako naplniť merateľné ukazovatele v programovom rozpočte týkajúce sa odpadového hospodárstva, ktoré musia byť konzistentné s cieľmi pre triedený zber komunálnych odpadov podľa Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020, vystúpila Lýdia Ondrušová (nezávislá). Prednosta Imrich Kónya podotkol, že podľa úradníkov NKÚ je Vranov nad Topľou jedným z lepšie hodnotených miest. Ján Ragan pripomenul, že kampaň na zvýšenie podielu separovaného odpadu je nepretržitou tému a v roku 2019 jej chce radnica venovať adekvátnu pozornosť. „Venovať sa separácii musíme nielen vo vzťahu k občanovi, ale tiež smerom k podnikateľským subjektom, pretože separovať by mali aj podnikatelia. Myslím si, že sa žiada vstúpiť s nimi do rokovania a spracovať program, aby triedenie odpadu bolo zabezpečené i z ich strany. Ak to však má fungovať, mesto im na to musí v prvom rade vytvoriť podmienky,“ reagovala Lýdia Ondrušová. Svoju kolegyňu doplnil I. Pribula, ktorý upozornil na odpadovú turistiku na zbernom dvore, kde likvidujú odpad aj tí, ktorí nie sú občanmi mesta. Pravdou je, že sa musia preukázať občianskym preukazom a v tomto prípade sa bez pomoci Vranovčanov nezaobídu. „Naša veľkorysosť sa nám nevypláca. Doplácajú na to totiž sociálne najslabší, lebo produkujú najmenej odpadu, ale podiel na nákladoch sa rozpočítava na hlavu. Skúsme sa nad tým do budúcnosti zamyslieť,“ navrhol I. Pribula. J. Ragan v tejto súvislosti prisľúbil, že mesto bude kontrolné mechanizmy analyzovať a vylepšovať.

Člen Komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi pri MsZ Ján Kočiš (KDH, OľaNO) v reakcii na L. Ondrušovú poznamenal, že všetci podnikatelia by nemali byť hádzaní do jedného „vreca“, no súhlasí s ňou, že pokiaľ nemajú k dispozícii samostatné nádoby na separovaný odpad, nemôžu byť adresátmi výčitiek. „Všetky postrehy, ktoré odzneli, vnímam pozitívne, lebo nám pomôžu nastaviť procesy ešte efektívnejšie, či už s občanmi alebo podnikateľmi, ale dôležité bude, aby sme navzájom komunikovali, nech vieme reagovať. Celá rozprava smeruje k tomu, aby sme mali v marci viac informácií. Dnes je systém nastavený na princípe solidarity. To znamená, že všetci sme na jednej lodi, preto čím viac odpadov vyprodukujeme, o to viac za nich spolu zaplatíme. Vývoj však ide ďalej, na trhu sú SMART riešenia a možno to ani nie je otázka vzdialeného obdobia, kedy bude každá domácnosť hodnotená podľa toho, koľko odpadu reálne tvorí,“ uzavrel rozpravu J. Ragan.

Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Poslanci sa k odpadovému hospodárstvu vrátia v marci

Správy / Mesto Vranov / Poslanci sa k odpadovému hospodárstvu vrátia v marci

  Poslanci sa k odpadovému hospodárstvu vrátia v marci

V rámci druhého pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou venovali poslanci v rozprave najviac priestoru odpadovému hospodárstvu a protokolu o výsledku kontroly „Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu“, ktorý vyhotovil Najvyšší kontrolný úrad. Diskusia však otvorila viaceré zaujímavé témy, ktoré by mali byť v tomto roku dopracované a implementované do praxe. Dnes prinášame reakcie primátora Jána Ragana a poslancov v rozprave, v budúcom vydaní Vranovských NOVINIEK sa budeme v detailnej miere venovať protokolu NKÚ a najmä finančným dopadom vývoja odpadového hospodárstva.

Z pohľadu Vranova nad Topľou je kľúčový fakt, že v závere roka sa mestu končí zmluva so spoločnosťou Marius Pedersen a bude musieť padnúť rozhodnutie, akým spôsobom bude ďalej komunálny odpad likvidovaný. Z toho dôvodu Igor Pribula (SPOLU) navrhol uznesenie, v ktorom MsZ žiada vedenie mesta, aby na najbližšie (marcové, pozn. red.) zastupiteľstvo bol predložený materiál o koncepcii odpadového hospodárstva a zlepšení informovanosti občanov. Zároveň vyzval k tomu, aby sa táto téma neriešila na poslednú chvíľu, ale aby sa o nej viedla široká diskusia, vrátane inšpirácie sofistikovanými SMART riešeniami. „V tomto roku nám končí zmluva s Marius Pedersen a dlhodobý vývoj je z môjho pohľadu neuspokojivý. Hoci úložné na skládke je vyššie, nie všetci občania o tom vedia, preto nás momentálne nezaujíma množstvo vyseparovaného odpadu, ale objem odpadu, ktorý skončí na skládke, lebo práve toto sa premietne do faktúr. Občania však budú veľmi nemilo prekvapení, lebo signál, ktorý som dával, že treba upraviť cenu, potvrdil aj NKÚ,“ uviedol Igor Pribula.

Marek Fedor (KDH, OľaNO) sa pozastavil pri tom, či sa do marca stihne pripraviť komplexná analýza. Ako dodal, zásadné bude detailne vyhodnotiť náklady, čo bude táto služba stáť, ak ju bude zabezpečovať súkromná spoločnosť, resp. mesto vo vlastnej réžii, vrátane ďalších verejnoprospešných činností. Primátor Ján Ragan dovysvetlil, že v marci ešte definitívne rozhodnutie nepadne, ale uvítal iniciatívu, na základe ktorej sa otvorí dialóg. „Určite nás čaká vážne rozhodnutie, preto otvorme diskusiu už v marci. Možno ešte prídeme na to, že budeme potrebovať nejakú ďalšiu analýzu, odborné stanovisko, či výklad technického zabezpečenia. Marcový termín neberme ako dogmu, no začnime pracovať na tom, aby sme mali pre naše rozhodnutie k dispozícii maximum informácií, z ktorých budeme vychádzať,“ vysvetlil Ján Ragan.

S požiadavkou zapracovať do pripravovaného materiálu aj konkrétne opatrenia, ako naplniť merateľné ukazovatele v programovom rozpočte týkajúce sa odpadového hospodárstva, ktoré musia byť konzistentné s cieľmi pre triedený zber komunálnych odpadov podľa Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020, vystúpila Lýdia Ondrušová (nezávislá). Prednosta Imrich Kónya podotkol, že podľa úradníkov NKÚ je Vranov nad Topľou jedným z lepšie hodnotených miest. Ján Ragan pripomenul, že kampaň na zvýšenie podielu separovaného odpadu je nepretržitou tému a v roku 2019 jej chce radnica venovať adekvátnu pozornosť. „Venovať sa separácii musíme nielen vo vzťahu k občanovi, ale tiež smerom k podnikateľským subjektom, pretože separovať by mali aj podnikatelia. Myslím si, že sa žiada vstúpiť s nimi do rokovania a spracovať program, aby triedenie odpadu bolo zabezpečené i z ich strany. Ak to však má fungovať, mesto im na to musí v prvom rade vytvoriť podmienky,“ reagovala Lýdia Ondrušová. Svoju kolegyňu doplnil I. Pribula, ktorý upozornil na odpadovú turistiku na zbernom dvore, kde likvidujú odpad aj tí, ktorí nie sú občanmi mesta. Pravdou je, že sa musia preukázať občianskym preukazom a v tomto prípade sa bez pomoci Vranovčanov nezaobídu. „Naša veľkorysosť sa nám nevypláca. Doplácajú na to totiž sociálne najslabší, lebo produkujú najmenej odpadu, ale podiel na nákladoch sa rozpočítava na hlavu. Skúsme sa nad tým do budúcnosti zamyslieť,“ navrhol I. Pribula. J. Ragan v tejto súvislosti prisľúbil, že mesto bude kontrolné mechanizmy analyzovať a vylepšovať.

Člen Komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi pri MsZ Ján Kočiš (KDH, OľaNO) v reakcii na L. Ondrušovú poznamenal, že všetci podnikatelia by nemali byť hádzaní do jedného „vreca“, no súhlasí s ňou, že pokiaľ nemajú k dispozícii samostatné nádoby na separovaný odpad, nemôžu byť adresátmi výčitiek. „Všetky postrehy, ktoré odzneli, vnímam pozitívne, lebo nám pomôžu nastaviť procesy ešte efektívnejšie, či už s občanmi alebo podnikateľmi, ale dôležité bude, aby sme navzájom komunikovali, nech vieme reagovať. Celá rozprava smeruje k tomu, aby sme mali v marci viac informácií. Dnes je systém nastavený na princípe solidarity. To znamená, že všetci sme na jednej lodi, preto čím viac odpadov vyprodukujeme, o to viac za nich spolu zaplatíme. Vývoj však ide ďalej, na trhu sú SMART riešenia a možno to ani nie je otázka vzdialeného obdobia, kedy bude každá domácnosť hodnotená podľa toho, koľko odpadu reálne tvorí,“ uzavrel rozpravu J. Ragan.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok