Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V okrese vyhlásili „chrípkové prázdniny“ na viacerých školách

Správy / Ostatné / V okrese vyhlásili „chrípkové prázdniny“ na viacerých školách

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení bol minulý týždeň v okrese Vranov nad Topľou prerušený vyučovací proces vo viacerých materských školách, základných školách a na jednej strednej škole.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vyhodnocuje chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a tiež na chrípku a chrípke podobné ochorenia každý štvrtok. Okrem toho prostredníctvom sentinelových lekárov sleduje aj to, o aký typ chrípky ide.

V 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 1675 akútnych respiračných ochorení (oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o 182 ochorení) a 115 chrípiek a chrípke podobných ochorení (nárast o 40 ochorení). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných. „Ochorenia hlásilo 94% lekárov pre deti a dorast a len 67% praktických lekárov pre dospelých, takže skutočný počet chorých môže byť ešte vyšší,“ upozornila Andrea Vargová z RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou.

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení bol prerušený vyučovací proces v 6. kalendárnom týždni v šiestich základných školách - na Cirkevnej základnej škole Hencovce, v ZŠ Zámutov, ZŠ Žalobín, ZŠ Sačurov, ZŠ Kukučínova, ZŠ Soľ, v šiestich materských školách MŠ Zámutov, MŠ Žalobín, MŠ Juh VT, MŠ Sačurov, MŠ Soľ, MŠ Zámutov 388 a v Spojenej škole v Čaklove. „K dnešnému dňu (piatok, 8. februára, pozn. red.) boli vyhlásené ,,chrípkové prázdniny“ na ďalších štyroch základných školách a troch materských školách: ZŠ Hermanovce nad Topľou, ZŠ Juh VT, ZŠ Sedliská, ZŠ Slovenská Kajňa, MŠ Hermanovce nad Topľou, MŠ Merník, MŠ Sedliská,“ uviedla A. Vargová.
 

Zelená Lagúna Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

V okrese vyhlásili „chrípkové prázdniny“ na viacerých školách

Správy / Ostatné / V okrese vyhlásili „chrípkové prázdniny“ na viacerých školách

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení bol minulý týždeň v okrese Vranov nad Topľou prerušený vyučovací proces vo viacerých materských školách, základných školách a na jednej strednej škole.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vyhodnocuje chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a tiež na chrípku a chrípke podobné ochorenia každý štvrtok. Okrem toho prostredníctvom sentinelových lekárov sleduje aj to, o aký typ chrípky ide.

V 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 1675 akútnych respiračných ochorení (oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o 182 ochorení) a 115 chrípiek a chrípke podobných ochorení (nárast o 40 ochorení). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných. „Ochorenia hlásilo 94% lekárov pre deti a dorast a len 67% praktických lekárov pre dospelých, takže skutočný počet chorých môže byť ešte vyšší,“ upozornila Andrea Vargová z RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou.

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení bol prerušený vyučovací proces v 6. kalendárnom týždni v šiestich základných školách - na Cirkevnej základnej škole Hencovce, v ZŠ Zámutov, ZŠ Žalobín, ZŠ Sačurov, ZŠ Kukučínova, ZŠ Soľ, v šiestich materských školách MŠ Zámutov, MŠ Žalobín, MŠ Juh VT, MŠ Sačurov, MŠ Soľ, MŠ Zámutov 388 a v Spojenej škole v Čaklove. „K dnešnému dňu (piatok, 8. februára, pozn. red.) boli vyhlásené ,,chrípkové prázdniny“ na ďalších štyroch základných školách a troch materských školách: ZŠ Hermanovce nad Topľou, ZŠ Juh VT, ZŠ Sedliská, ZŠ Slovenská Kajňa, MŠ Hermanovce nad Topľou, MŠ Merník, MŠ Sedliská,“ uviedla A. Vargová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok