Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Počet trestných činov klesá, mementom ostáva alkohol u vodičov

Správy / Policajné správy / Počet trestných činov klesá, mementom ostáva alkohol u vodičov

Počet trestných činov klesá, mementom ostáva alkohol u vodičov
Aké sú môžnosti reklamy?

Kým počet spáchaných trestných činov v minulom roku v okrese Vranov nad Topľou klesol, štatistiky v rámci dopravno-bezpečnostnej situácie narástli. V roku 2018 nebola vo vranovskom okrese zaznamenaná ani jedna vražda, naopak fenoménom ostáva prítomnosť alkoholu u vinníkov dopravných nehôd.

V roku 2018 zaznamenali na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru vo Vranove nad Topľou celkový nápad 772 spáchaných trestných činov, čo je v porovnaní s rokom 2017 o 58 trestných činov menej. Z uvedeného celkového počtu trestných činov bolo 552 objasnených. To predstavuje až 71,50% objasnenosti. Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo zaznamenaných 58 spáchaných trestných činov, z ktorých bolo 42 objasnených. V rámci majetkovej trestnej činnosti polícia zaznamenala nápad 207 spáchaných trestných činov, z ktorých bolo objasnených 133 (64,25%). Najvyšší podiel na majetkovej trestnej činnosti predstavovali krádeže vlámaním s počtom 39, z ktorých bolo až 14 krádeží vlámaním do bytov. „Na území nášho okresu nebola v roka 2018 evidovaná žiadna vražda, teda úmyselné usmrtenie inej osoby. Polícia však eviduje jeden prípad, kedy bol spáchaný závažný trestný čin lúpeže, ku ktorému došlo v Hanušovciach nad Topľou, pričom páchatelia tohto trestného činu boli príslušníkmi policajného zboru zadržaní a obvinení. Treba však podotknúť, že páchateľmi toho násilného trestného činu boli mladistvé osoby, čo je znepokojujúce,“ uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou Ľuboš Mičkanin.

Podstatne iné konštatovanie platí pre dopravno-bezpečnostnú situáciu na pozemných komunikáciách v obvode OR PZ vo Vranove nad Topľou. Keďže počet dopravných nehôd stúpa, Ľ. Mičkanin hodnotí minulý rok negatívne. Okresný dopravný inšpektorát zdokumentoval celkom 219 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s rokom 2017 o 24 dopravných nehôd viac. „Z uvedeného počtu dopravných nehôd bolo až 82 spojených so zranením osôb, pričom pri týchto dopravných nehodách boli, žiaľ, dve osoby usmrtené. Pripomeniem, že v roku 2017 zahynuli na cestách vo vranovskom okrese tri osoby. V minulom roku sa zranilo ľahko 83 a ťažko 24 osôb, čo predstavuje nárast o dve osoby,“ reagoval Ľ. Mičkanin.

Celkové hmotné škody na mieste nehody policajti odhadli na sumu 542 720 €, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 67 560 €. V roku 2018 bolo dokumentovaných 549 škodových udalostí. K najväčšiemu počtu dopravných nehôd došlo v sobotu, kedy napadlo 40 nehôd. V utorok a v stredu napadlo 33 nehôd. Chodci mali účasť až na 24 dopravných nehodách, z ktorých zavinili 11. Jeden chodec sa zranil ťažko a 10 osôb sa zranilo ľahko. ODI zároveň evidoval päť dopravných nehôd s účasťou cyklistu, pričom pri týchto nehodách nebola usmrtená, ani ťažko zranená žiadna osoba, päť osôb sa zranilo ľahko. Z hľadiska zavinenia cyklisti zavinili až štyri dopravné nehody a jednu dopravnú nehodu zavinil chodec. Pri týchto dopravných nehodách bolo zistené požitie alkoholu u troch cyklistov. S účasťou motocyklistu boli dokumentované tri dopravné nehody, pri ktorých nebola usmrtená žiadna osoba, ťažko sa zranila jedna osoba a dve osoby sa zranili ľahko. Dve dopravné nehody zavinili priamo motocyklisti, jednu dopravnú nehodu zavinil vodič motorového vozidla. „Alkohol za volantom je fenomén, s ktorým si polícia ani po zmene právnej úpravy nevie dať stále zatiaľ rady. Štatistiky potvrdzujú, že ani výrazné zvýšenie trestov, vrátane možnosti páchateľa „posadiť za mreže“, nemalo za následok zlepšenie disciplíny vodičov. Prítomnosť alkoholu u vinníka dopravnej nehody bola zistená až v 28 prípadoch, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o päť prípadov,“ upozornil Ľ. Mičkanin.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou vykonávalo aj v roku 2018 rôzne preventívne aktivity v materských, základných a stredných školách, zariadeniach pre seniorov a pre verejnosť, s cieľom predchádzania trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti. Tieto preventívne aktivity boli zamerané najmä na prevenciu drogových závislostí, podávania alkoholických nápojov mladistvým osobám, rasizmu, extrémizmu, na záškoláctvo detí a mladistvých osôb, násilie na deťoch, šikanovanie, dopravnú výchovu detí a mládeže, obchodovanie s ľuďmi a násilie a trestnú činnosť páchanú na senioroch. „V oblasti prevencie kriminality bolo takto vykonaných celkom 181 preventívnych prednášok. O preventívne pôsobenie sa snažili policajti všetkých zložiek aj rozdávaním reflexných prvkov so zameraním najmä na bezpečnosť nemotorových účastníkov cestnej premávky, pričom výkon služby bol zameraný hlavne do blízkosti nákupných centier, priechodov pre chodcov, škôl, nemocníc, železničných a autobusových staníc a kostolov,“ dodal Ľ. Mičkanin, ktorý aj prostredníctvom nášho týždenníka želá občanom pokojný a bezpečný rok 2019. Zároveň v záujme znižovania dopravnej nehodovosti vyzýva občanov k obozretnosti, disciplinovanosti a vzájomnej ohľaduplnosti, preto pripomína, že viditeľne umiestnené reflexné prvky za zníženej viditeľnosti by mali byť „povinnou výbavou“ každého chodca.
 

Počet trestných činov klesá, mementom ostáva alkohol u vodičov

Správy / Policajné správy / Počet trestných činov klesá, mementom ostáva alkohol u vodičov

Počet trestných činov klesá, mementom ostáva alkohol u vodičov
Aké sú môžnosti reklamy?

Kým počet spáchaných trestných činov v minulom roku v okrese Vranov nad Topľou klesol, štatistiky v rámci dopravno-bezpečnostnej situácie narástli. V roku 2018 nebola vo vranovskom okrese zaznamenaná ani jedna vražda, naopak fenoménom ostáva prítomnosť alkoholu u vinníkov dopravných nehôd.

V roku 2018 zaznamenali na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru vo Vranove nad Topľou celkový nápad 772 spáchaných trestných činov, čo je v porovnaní s rokom 2017 o 58 trestných činov menej. Z uvedeného celkového počtu trestných činov bolo 552 objasnených. To predstavuje až 71,50% objasnenosti. Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo zaznamenaných 58 spáchaných trestných činov, z ktorých bolo 42 objasnených. V rámci majetkovej trestnej činnosti polícia zaznamenala nápad 207 spáchaných trestných činov, z ktorých bolo objasnených 133 (64,25%). Najvyšší podiel na majetkovej trestnej činnosti predstavovali krádeže vlámaním s počtom 39, z ktorých bolo až 14 krádeží vlámaním do bytov. „Na území nášho okresu nebola v roka 2018 evidovaná žiadna vražda, teda úmyselné usmrtenie inej osoby. Polícia však eviduje jeden prípad, kedy bol spáchaný závažný trestný čin lúpeže, ku ktorému došlo v Hanušovciach nad Topľou, pričom páchatelia tohto trestného činu boli príslušníkmi policajného zboru zadržaní a obvinení. Treba však podotknúť, že páchateľmi toho násilného trestného činu boli mladistvé osoby, čo je znepokojujúce,“ uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou Ľuboš Mičkanin.

Podstatne iné konštatovanie platí pre dopravno-bezpečnostnú situáciu na pozemných komunikáciách v obvode OR PZ vo Vranove nad Topľou. Keďže počet dopravných nehôd stúpa, Ľ. Mičkanin hodnotí minulý rok negatívne. Okresný dopravný inšpektorát zdokumentoval celkom 219 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s rokom 2017 o 24 dopravných nehôd viac. „Z uvedeného počtu dopravných nehôd bolo až 82 spojených so zranením osôb, pričom pri týchto dopravných nehodách boli, žiaľ, dve osoby usmrtené. Pripomeniem, že v roku 2017 zahynuli na cestách vo vranovskom okrese tri osoby. V minulom roku sa zranilo ľahko 83 a ťažko 24 osôb, čo predstavuje nárast o dve osoby,“ reagoval Ľ. Mičkanin.

Celkové hmotné škody na mieste nehody policajti odhadli na sumu 542 720 €, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 67 560 €. V roku 2018 bolo dokumentovaných 549 škodových udalostí. K najväčšiemu počtu dopravných nehôd došlo v sobotu, kedy napadlo 40 nehôd. V utorok a v stredu napadlo 33 nehôd. Chodci mali účasť až na 24 dopravných nehodách, z ktorých zavinili 11. Jeden chodec sa zranil ťažko a 10 osôb sa zranilo ľahko. ODI zároveň evidoval päť dopravných nehôd s účasťou cyklistu, pričom pri týchto nehodách nebola usmrtená, ani ťažko zranená žiadna osoba, päť osôb sa zranilo ľahko. Z hľadiska zavinenia cyklisti zavinili až štyri dopravné nehody a jednu dopravnú nehodu zavinil chodec. Pri týchto dopravných nehodách bolo zistené požitie alkoholu u troch cyklistov. S účasťou motocyklistu boli dokumentované tri dopravné nehody, pri ktorých nebola usmrtená žiadna osoba, ťažko sa zranila jedna osoba a dve osoby sa zranili ľahko. Dve dopravné nehody zavinili priamo motocyklisti, jednu dopravnú nehodu zavinil vodič motorového vozidla. „Alkohol za volantom je fenomén, s ktorým si polícia ani po zmene právnej úpravy nevie dať stále zatiaľ rady. Štatistiky potvrdzujú, že ani výrazné zvýšenie trestov, vrátane možnosti páchateľa „posadiť za mreže“, nemalo za následok zlepšenie disciplíny vodičov. Prítomnosť alkoholu u vinníka dopravnej nehody bola zistená až v 28 prípadoch, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o päť prípadov,“ upozornil Ľ. Mičkanin.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou vykonávalo aj v roku 2018 rôzne preventívne aktivity v materských, základných a stredných školách, zariadeniach pre seniorov a pre verejnosť, s cieľom predchádzania trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti. Tieto preventívne aktivity boli zamerané najmä na prevenciu drogových závislostí, podávania alkoholických nápojov mladistvým osobám, rasizmu, extrémizmu, na záškoláctvo detí a mladistvých osôb, násilie na deťoch, šikanovanie, dopravnú výchovu detí a mládeže, obchodovanie s ľuďmi a násilie a trestnú činnosť páchanú na senioroch. „V oblasti prevencie kriminality bolo takto vykonaných celkom 181 preventívnych prednášok. O preventívne pôsobenie sa snažili policajti všetkých zložiek aj rozdávaním reflexných prvkov so zameraním najmä na bezpečnosť nemotorových účastníkov cestnej premávky, pričom výkon služby bol zameraný hlavne do blízkosti nákupných centier, priechodov pre chodcov, škôl, nemocníc, železničných a autobusových staníc a kostolov,“ dodal Ľ. Mičkanin, ktorý aj prostredníctvom nášho týždenníka želá občanom pokojný a bezpečný rok 2019. Zároveň v záujme znižovania dopravnej nehodovosti vyzýva občanov k obozretnosti, disciplinovanosti a vzájomnej ohľaduplnosti, preto pripomína, že viditeľne umiestnené reflexné prvky za zníženej viditeľnosti by mali byť „povinnou výbavou“ každého chodca.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok