Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Akčný plán priniesol do vranovského okresu 2,4 mil. eur

Správy / Mesto Vranov / Akčný plán priniesol do vranovského okresu 2,4 mil. eur

 Akčný plán priniesol do vranovského okresu 2,4 mil. eur
Aké sú môžnosti reklamy?

Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou je vládou SR schválený dokument, ktorý pomáha odstraňovať socio-ekonomické rozdiely, ako aj znižovanie vysokej miery nezamestnanosti v okrese.

Na úrovni okresu Vranov nad Topľou je zriadený výbor pre rozvoj okresu, ktorý tvoria členovia viacerých organizácii v okrese a slúži ako poradný orgán prednostu okresného úradu. Prednosta jednotlivé projekty predkladá na radu pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov, kde prebieha medzirezortné pripomienkovanie a následne projekty zaradené v ročných prioritách schvaľuje vláda SR.

S podporou Okresného úradu Vranov nad Topľou a Úradu vlády SR sa realizovali desiatky projektov a aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Od schválenia akčného plánu v auguste 2016 až do decembra 2018 bolo Úradu vlády SR predložených 27 žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v celkovom objeme 3 272 tis. eur. Z celkového rozpočtu 4,9 mil. eur bolo zatiaľ zazmluvnených 23 žiadostí o regionálny príspevok v celkovej hodnote 2 385 tis. eur. „Mesto Vranov nad Topľou získalo 644 788 eur, pre školstvo v okrese Vranov nad Topľou sa zazmluvnilo 416 580 eur, obce v okrese Vranov nad Topľou získali 885 364,70 eur a súkromný sektor 438 920 eur,“ uviedol prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Andrej Krišanda.

V rámci schválených žiadostí bol vybudovaný cyklochodník pozdĺž Hermanovského potoka s lávkou ponad potok, boli dovybavené učebne a laboratóriá stredných škôl v okrese materiálno-technickým vybavením, vo výstavbe je nová budova Základnej školy v Kamennej Porube za účelom rozšírenia jej kapacity, prebieha rekonštrukcia mládežníckeho futbalového štadióna na Rodinnej oblasti, bude postavený amfiteáter v Dlhom Klčove, dôjde k rozšíreniu kapacity zariadenia s opatrovateľskou službou pri Zariadení pre seniorov, vybudovaný bude tiež turisticko-informačný systém i skvalitnená infraštruktúra v rekreačnej oblasti Domaša – Dobrá a zriadia sa subjekty sociálnej ekonomiky v Nižnom Hrušove a Bystrom. Schválené boli tiež projekty súkromného sektora, ktorý rozšíri svoju podnikateľskú činnosť a vytvorí nové pracovné miesta. „Začiatkom roka 2019 Okresný úrad Vranov nad Topľou vyhlási výzvu na predkladanie projektov financovaných a spolufinancovaných z regionálneho príspevku, do ktorej sa budú môcť zapojiť obce a podnikateľské subjekty. Výzva bude zverejnená na webovom sídle okresného úradu,“ informovala Katarína Salanská z organizačného odboru – regionálny rozvoj a rozvoj vidieka Okresného úradu vo Vranove nad Topľou.   
 

Akčný plán priniesol do vranovského okresu 2,4 mil. eur

Správy / Mesto Vranov / Akčný plán priniesol do vranovského okresu 2,4 mil. eur

 Akčný plán priniesol do vranovského okresu 2,4 mil. eur
Aké sú môžnosti reklamy?

Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou je vládou SR schválený dokument, ktorý pomáha odstraňovať socio-ekonomické rozdiely, ako aj znižovanie vysokej miery nezamestnanosti v okrese.

Na úrovni okresu Vranov nad Topľou je zriadený výbor pre rozvoj okresu, ktorý tvoria členovia viacerých organizácii v okrese a slúži ako poradný orgán prednostu okresného úradu. Prednosta jednotlivé projekty predkladá na radu pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov, kde prebieha medzirezortné pripomienkovanie a následne projekty zaradené v ročných prioritách schvaľuje vláda SR.

S podporou Okresného úradu Vranov nad Topľou a Úradu vlády SR sa realizovali desiatky projektov a aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Od schválenia akčného plánu v auguste 2016 až do decembra 2018 bolo Úradu vlády SR predložených 27 žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v celkovom objeme 3 272 tis. eur. Z celkového rozpočtu 4,9 mil. eur bolo zatiaľ zazmluvnených 23 žiadostí o regionálny príspevok v celkovej hodnote 2 385 tis. eur. „Mesto Vranov nad Topľou získalo 644 788 eur, pre školstvo v okrese Vranov nad Topľou sa zazmluvnilo 416 580 eur, obce v okrese Vranov nad Topľou získali 885 364,70 eur a súkromný sektor 438 920 eur,“ uviedol prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Andrej Krišanda.

V rámci schválených žiadostí bol vybudovaný cyklochodník pozdĺž Hermanovského potoka s lávkou ponad potok, boli dovybavené učebne a laboratóriá stredných škôl v okrese materiálno-technickým vybavením, vo výstavbe je nová budova Základnej školy v Kamennej Porube za účelom rozšírenia jej kapacity, prebieha rekonštrukcia mládežníckeho futbalového štadióna na Rodinnej oblasti, bude postavený amfiteáter v Dlhom Klčove, dôjde k rozšíreniu kapacity zariadenia s opatrovateľskou službou pri Zariadení pre seniorov, vybudovaný bude tiež turisticko-informačný systém i skvalitnená infraštruktúra v rekreačnej oblasti Domaša – Dobrá a zriadia sa subjekty sociálnej ekonomiky v Nižnom Hrušove a Bystrom. Schválené boli tiež projekty súkromného sektora, ktorý rozšíri svoju podnikateľskú činnosť a vytvorí nové pracovné miesta. „Začiatkom roka 2019 Okresný úrad Vranov nad Topľou vyhlási výzvu na predkladanie projektov financovaných a spolufinancovaných z regionálneho príspevku, do ktorej sa budú môcť zapojiť obce a podnikateľské subjekty. Výzva bude zverejnená na webovom sídle okresného úradu,“ informovala Katarína Salanská z organizačného odboru – regionálny rozvoj a rozvoj vidieka Okresného úradu vo Vranove nad Topľou.   
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok