Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zastupiteľstvo schválilo J. Raganovi plat vo výške 3 675 eur

Správy / Mesto Vranov / Zastupiteľstvo schválilo J. Raganovi plat vo výške 3 675 eur

Zastupiteľstvo schválilo J. Raganovi plat vo výške 3 675 eur

Mestské zastupiteľstvo schválilo primátorovi Jánovi Raganovi plat vo výške 3 675 eur. V dôvodovej správe, ktorú predkladal prednosta mestského úradu Imrich Kónya, bol navrhovaný plat v sume 4 288 eur. Primátori miest s počtom obyvateľov od 20 0001 do 50 000 môžu zo zákona zarábať maximálne 4 900 eur.

Mestské zastupiteľstvo určuje plat primátora v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa osobitného právneho predpisu, ktorým je zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest patrí primátorovi/starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku – v prípade Vranova nad Topľou 3,21. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Zároveň môže mestské zastupiteľstvo navýšiť mzdu maximálne o 60%.

Ak to premietneme do čísel, priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017 je 954 eur a pri násobku 3,21 predstavuje základný plat primátora Vranova nad Topľou 3 062,34 eur. Pri navrhovanom navýšení o 40% mohol od 5. decembra 2018 zarábať Ján Ragan 4 288 eur. „Náš pôvodný návrh na stanovenie platu primátora kopíroval v relatívnom vyjadrení plat, ktorý mal posledné štyri roky, teda príplatok 40 %, ale je tu návrh, ktorý vzišiel z dohody klubov, a ten je základný plat plus 20 %,“ uviedol prednosta Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrich Kónya.

V rozprave vystúpil ako prvý Marián Smolák (SMER-SD, SNS), ktorý pripomenul, že priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2018 opäť vzrastie a v tom prípade porastie automaticky aj plat primátora. „Som toho názoru, že plat vo výške 3 063 eur je pre primátora, na podmienky Vranova nad Topľou, dostačujúci. Podotýkam, že starosta menších Medzilaboriec ide bez pridaných percent a poberať chce iba základný plat. Navrhujem teda, aby bol plat primátora Vranova nad Topľou určený vo výške základnej mzdy, ktorá vyplýva zo zákona bez ďalšieho navýšenia,“ navrhol Marián Smolák. Dodáme, že jeho návrh nezískal potrebnú podporu.

Ďalší poslanci sa už do diskusie nezapojili, pretože schválili procedurálny návrh Mareka Fedora (KDH, OľaNO) na ukončenie rozpravy. V rámci interpelácii sa k tomu vrátil Igor Čačko (SPOLU – občianska demokracia), ktorý poprosil svojich kolegov, aby sa neschvaľovali materiály bez možnosti vyjadriť sa k nim. „Chcel by som poprosiť o džentlmenskú dohodu medzi kolegyňami a kolegami, aby sme neodhlasovali uznesenia bez diskusie. Nejde len o plat primátora, ale každý kto tu príde chce prezentovať svoj názor a názor občanov. Vadilo mi to aj v minulosti, preto nech môžeme povedať, čo máme na srdci a bol by som rád, keby sme sa na tom dohodli,“ požiadal Igor Čačko.

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou schválilo primátorovi Jánovi Raganovi navýšenie základného platu o 20 %.  

Predsedníctvo Okresného centra vo Vranove nad Topľou nesúhlasí s výškou platu primátora

Vyjadrenie Predsedníctva Okresného centra KDH (OC KDH) Vranov nad Topľou k vzniknutej situácii v Mestskom zastupiteľstve vo Vranove n.T. po hlasovaní o plate primátora mesta.
Predsedníctvo OC KDH vo Vranove nad Topľou už na svojom zasadnutí 3.12.2018 prijalo nižšie citované uznesenie, ktoré bolo doručené všetkým poslancom za KDH v mestskom zastupiteľstve vo Vranove:
Predsedníctvo Okresného centra KDH Vranov nad Topľou odporúča poslancom zvoleným v koalícii KDH + OĽANO v komunálnych voľbách 2018, aby spolupracovali v mestskom zastupiteľstve s poslancami, ktorí v predvolebnej kampani podporovali nášho spoločného kandidáta Igora Šestáka na primátora mesta Vranov nad Topľou.
Vzhľadom k vzniknutej politickej situácii po ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vydáva Predsedníctvo OC KDH vo Vranove n.T. toto stanovisko:
Novozvolenému primátorovi (starostovi) po komunálnych voľbách, bez ohľadu na to, či je opakovane zvolený alebo nie, by mal patriť od začiatku volebného obdobia základný plat bez ďalšieho navýšenia. Preto Predsedníctvo OC KDH nesúhlasí s postupom poslancov MsZ Vranov nad Topľou, ktorí hlasovali za navýšenie platu primátora mesta.
PaedDr. Mária Jakubová, predsedníčka OC KDH Vranov n.T.

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna Lenka Stieber

Zastupiteľstvo schválilo J. Raganovi plat vo výške 3 675 eur

Správy / Mesto Vranov / Zastupiteľstvo schválilo J. Raganovi plat vo výške 3 675 eur

Zastupiteľstvo schválilo J. Raganovi plat vo výške 3 675 eur

Mestské zastupiteľstvo schválilo primátorovi Jánovi Raganovi plat vo výške 3 675 eur. V dôvodovej správe, ktorú predkladal prednosta mestského úradu Imrich Kónya, bol navrhovaný plat v sume 4 288 eur. Primátori miest s počtom obyvateľov od 20 0001 do 50 000 môžu zo zákona zarábať maximálne 4 900 eur.

Mestské zastupiteľstvo určuje plat primátora v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa osobitného právneho predpisu, ktorým je zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest patrí primátorovi/starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku – v prípade Vranova nad Topľou 3,21. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Zároveň môže mestské zastupiteľstvo navýšiť mzdu maximálne o 60%.

Ak to premietneme do čísel, priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017 je 954 eur a pri násobku 3,21 predstavuje základný plat primátora Vranova nad Topľou 3 062,34 eur. Pri navrhovanom navýšení o 40% mohol od 5. decembra 2018 zarábať Ján Ragan 4 288 eur. „Náš pôvodný návrh na stanovenie platu primátora kopíroval v relatívnom vyjadrení plat, ktorý mal posledné štyri roky, teda príplatok 40 %, ale je tu návrh, ktorý vzišiel z dohody klubov, a ten je základný plat plus 20 %,“ uviedol prednosta Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrich Kónya.

V rozprave vystúpil ako prvý Marián Smolák (SMER-SD, SNS), ktorý pripomenul, že priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2018 opäť vzrastie a v tom prípade porastie automaticky aj plat primátora. „Som toho názoru, že plat vo výške 3 063 eur je pre primátora, na podmienky Vranova nad Topľou, dostačujúci. Podotýkam, že starosta menších Medzilaboriec ide bez pridaných percent a poberať chce iba základný plat. Navrhujem teda, aby bol plat primátora Vranova nad Topľou určený vo výške základnej mzdy, ktorá vyplýva zo zákona bez ďalšieho navýšenia,“ navrhol Marián Smolák. Dodáme, že jeho návrh nezískal potrebnú podporu.

Ďalší poslanci sa už do diskusie nezapojili, pretože schválili procedurálny návrh Mareka Fedora (KDH, OľaNO) na ukončenie rozpravy. V rámci interpelácii sa k tomu vrátil Igor Čačko (SPOLU – občianska demokracia), ktorý poprosil svojich kolegov, aby sa neschvaľovali materiály bez možnosti vyjadriť sa k nim. „Chcel by som poprosiť o džentlmenskú dohodu medzi kolegyňami a kolegami, aby sme neodhlasovali uznesenia bez diskusie. Nejde len o plat primátora, ale každý kto tu príde chce prezentovať svoj názor a názor občanov. Vadilo mi to aj v minulosti, preto nech môžeme povedať, čo máme na srdci a bol by som rád, keby sme sa na tom dohodli,“ požiadal Igor Čačko.

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou schválilo primátorovi Jánovi Raganovi navýšenie základného platu o 20 %.  

Predsedníctvo Okresného centra vo Vranove nad Topľou nesúhlasí s výškou platu primátora

Vyjadrenie Predsedníctva Okresného centra KDH (OC KDH) Vranov nad Topľou k vzniknutej situácii v Mestskom zastupiteľstve vo Vranove n.T. po hlasovaní o plate primátora mesta.
Predsedníctvo OC KDH vo Vranove nad Topľou už na svojom zasadnutí 3.12.2018 prijalo nižšie citované uznesenie, ktoré bolo doručené všetkým poslancom za KDH v mestskom zastupiteľstve vo Vranove:
Predsedníctvo Okresného centra KDH Vranov nad Topľou odporúča poslancom zvoleným v koalícii KDH + OĽANO v komunálnych voľbách 2018, aby spolupracovali v mestskom zastupiteľstve s poslancami, ktorí v predvolebnej kampani podporovali nášho spoločného kandidáta Igora Šestáka na primátora mesta Vranov nad Topľou.
Vzhľadom k vzniknutej politickej situácii po ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vydáva Predsedníctvo OC KDH vo Vranove n.T. toto stanovisko:
Novozvolenému primátorovi (starostovi) po komunálnych voľbách, bez ohľadu na to, či je opakovane zvolený alebo nie, by mal patriť od začiatku volebného obdobia základný plat bez ďalšieho navýšenia. Preto Predsedníctvo OC KDH nesúhlasí s postupom poslancov MsZ Vranov nad Topľou, ktorí hlasovali za navýšenie platu primátora mesta.
PaedDr. Mária Jakubová, predsedníčka OC KDH Vranov n.T.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok