Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Spenený Kyjovský potok znepokojil občanov

Správy / Obce / Spenený Kyjovský potok znepokojil občanov

Spenený Kyjovský potok znepokojil občanov
Aké sú môžnosti reklamy?

Kyjovský potok opäť znepokojivo penil. Hoci tento jav je v Parshallovom žľabe prítomný permanentne, intenzita, s akou sa na hladine vytvárala pena, nenechala občanov ľahostajnými. Starosta obce Ján Fenčák kontaktoval Inšpektorát životného prostredia Košice a Slovenský vodohospodársky podnik – Správu povodia Bodrogu Trebišov.

Intenzita, s akou Kyjovský potom, v stredu ráno penil znepokojila občanov Nižného Hrušova, ktorí túto skutočnosť oznámili starostovi Jánovi Fenčákovi. Spolu s pracovníkmi obecného úradu zdokumentoval situáciu prostredníctvom fotografií a videa. „Vec som odstúpil Inšpektorátu životného prostredia Košice e-mailom a taktiež telefonicky na tzv. pohotovostný mobil, aby sa kompetentní mohli touto situáciou zaoberať okamžite,“ vysvetľoval Ján Fenčák.

Zamestnanci Inšpektorátu životného prostredia Košice vykonali obhliadku Kyjovského potoka ešte v stredu. Povrchové vody preverovali od Parshallovho žľabu v smere proti prúdu vodného toku až po vyústný objekt odkaliska Poša, ktorým vytekajú odpadové vody do Kyjovského potoka. „Obhliadkou bolo zistené, že na hladine vody sa vyskytovala pena. Inšpekcia požiadala zástupcu správcu vodného toku Ondava Slovenský vodohospodársky podnik š.p. o odber vzoriek vody. Po obdržaní týchto výsledkov bude inšpekcia pokračovať v riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,“ informovala vedúca oddelenia kontroly Ústredia Slovenskej inšpekcie životného prostredia Brigita Pokorná.

Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Marián Bocák potvrdil odobratie vzoriek zo šiestich miest v úseku, ktorý je súčasťou monitorovacieho profilu s pravidelnou kontrolou. Ako dodal, rozbor bol vykonaný na ukazovatele definované v povolení pre vypúšťanie odpadových vôd (chemická spotreba kyslíka, kyanid, arzén, olovo, nikel, kadmium, PH). „Podľa predbežného zistenia sa nejedná o haváriu. Vzhľadom k nízkej hladine riek sa tento jav mohol prejaviť ako havarijný stav,“ uviedol vo štvrtkovej odpovedi pre našu redakciu M. Bocák. O deň neskôr, keď boli známe výsledky rozboru, doplnil, že analýza nepotvrdila mimoriadny stav, pretože namerané hodnoty sú v súlade s povoleným vypúšťaním, pričom sa nepribližujú k horným limitom.

J. Fenčák si chce počkať na výsledky rozšíreného rozboru odobratých vzoriek a po ich doručení zváži ďalšie kroky. „Kyjovský potok pení počas celého roka. Prirovnal by som to k bublinám, ktoré môžete pozorovať bežne pri umývaní riadu. Toto bol však úplne iný prípad. Pena dosahovala niekoľko centimetrov a tento fakt, ktorý bol vizuálne neprehliadnuteľný, našich občanov znepokojil,“ dodal J. Fenčák.
 

Spenený Kyjovský potok znepokojil občanov

Správy / Obce / Spenený Kyjovský potok znepokojil občanov

Spenený Kyjovský potok znepokojil občanov
Aké sú môžnosti reklamy?

Kyjovský potok opäť znepokojivo penil. Hoci tento jav je v Parshallovom žľabe prítomný permanentne, intenzita, s akou sa na hladine vytvárala pena, nenechala občanov ľahostajnými. Starosta obce Ján Fenčák kontaktoval Inšpektorát životného prostredia Košice a Slovenský vodohospodársky podnik – Správu povodia Bodrogu Trebišov.

Intenzita, s akou Kyjovský potom, v stredu ráno penil znepokojila občanov Nižného Hrušova, ktorí túto skutočnosť oznámili starostovi Jánovi Fenčákovi. Spolu s pracovníkmi obecného úradu zdokumentoval situáciu prostredníctvom fotografií a videa. „Vec som odstúpil Inšpektorátu životného prostredia Košice e-mailom a taktiež telefonicky na tzv. pohotovostný mobil, aby sa kompetentní mohli touto situáciou zaoberať okamžite,“ vysvetľoval Ján Fenčák.

Zamestnanci Inšpektorátu životného prostredia Košice vykonali obhliadku Kyjovského potoka ešte v stredu. Povrchové vody preverovali od Parshallovho žľabu v smere proti prúdu vodného toku až po vyústný objekt odkaliska Poša, ktorým vytekajú odpadové vody do Kyjovského potoka. „Obhliadkou bolo zistené, že na hladine vody sa vyskytovala pena. Inšpekcia požiadala zástupcu správcu vodného toku Ondava Slovenský vodohospodársky podnik š.p. o odber vzoriek vody. Po obdržaní týchto výsledkov bude inšpekcia pokračovať v riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,“ informovala vedúca oddelenia kontroly Ústredia Slovenskej inšpekcie životného prostredia Brigita Pokorná.

Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Marián Bocák potvrdil odobratie vzoriek zo šiestich miest v úseku, ktorý je súčasťou monitorovacieho profilu s pravidelnou kontrolou. Ako dodal, rozbor bol vykonaný na ukazovatele definované v povolení pre vypúšťanie odpadových vôd (chemická spotreba kyslíka, kyanid, arzén, olovo, nikel, kadmium, PH). „Podľa predbežného zistenia sa nejedná o haváriu. Vzhľadom k nízkej hladine riek sa tento jav mohol prejaviť ako havarijný stav,“ uviedol vo štvrtkovej odpovedi pre našu redakciu M. Bocák. O deň neskôr, keď boli známe výsledky rozboru, doplnil, že analýza nepotvrdila mimoriadny stav, pretože namerané hodnoty sú v súlade s povoleným vypúšťaním, pričom sa nepribližujú k horným limitom.

J. Fenčák si chce počkať na výsledky rozšíreného rozboru odobratých vzoriek a po ich doručení zváži ďalšie kroky. „Kyjovský potok pení počas celého roka. Prirovnal by som to k bublinám, ktoré môžete pozorovať bežne pri umývaní riadu. Toto bol však úplne iný prípad. Pena dosahovala niekoľko centimetrov a tento fakt, ktorý bol vizuálne neprehliadnuteľný, našich občanov znepokojil,“ dodal J. Fenčák.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok