Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov nad Topľou navýšilo kvôli zimnej údržbe počet aktivačných pracovníkov

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou navýšilo kvôli zimnej údržbe počet aktivačných pracovníkov

   Mesto Vranov nad Topľou navýšilo kvôli zimnej údržbe počet aktivačných pracovníkov

Zimná údržba v mestách a obciach sa bude podľa zákona, ktorý platí od mája 2018, vykonávať po novom. Na základe legislatívnej úpravy totiž povinnosť starať sa o obecné chodníky nepripadá na občanov z priľahlých nehnuteľností, ale určuje ju správcovi miestnych komunikácií.

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke vypúšťa povinnosť odstraňovať prekážky v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, ak vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom, pričom túto povinnosť doteraz mali vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. Po novom platí, že závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.

Na území mesta Vranov nad Topľou zabezpečuje údržbu a zjazdnosť miestnych komunikácií v zimnom období oddelenie verejnoprospešných služieb, ktoré má k dispozícii veľký sypač s prednou radlicou, malotraktor s rozmetadlom a prednou radlicou, traktor s prednou radlicou a rozmetadlom, dva traktory so zadnou radlicou, univerzálny nakladač, ručnú frézu. „V tomto roku mesto zakúpilo na údržbu chodníkov malý sypač s nadstavbou a radlicou a malotraktor s rozmetadlom a prednou radlicou. Zároveň bolo zakúpené nové ručné náradie a ručné rozmetadlá inertného materiálu,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Ako dodala, mesto zakúpilo 70 ton posypovej soli a 100 ton posypového štrku. Z dôvodu zmeny zákona požiadala radnica o pridelenie aktivačných pracovníkov, ktorých získala 17 s tým, že ešte rokuje o pridelení ďalších. „Dispečing zimnej údržby je zriadený v budove na Mlynskej ulici – tel. č. 0915 347 179,“ doplnila E. Fedorňáková.

Ďalej vysvetlila, že na území mesta sa nachádzajú aj komunikácie, na ktorých vykonáva zimnú údržbu Správa a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja oblasť Vranov nad Topľou, konkrétne Lomnica smer Kamenná Poruba, Lomnická ulica, Čemernianska ulica, Herlianska ulica, Prešovská ulica, Duklianskych hrdinov, Mlynská a Staničná ulica. „Mesto Vranov nad Topľou vykonáva údržbu mestských komunikácií, ktoré sú rozdelené do dvoch okruhov podľa dôležitosti. Prvý okruh zabezpečuje zjazdnosť ciest pre sanitky, hasičov, autobusy, patria sem všetky komunikácie v kopcoch (Dubník, Okulka, Sídlisko 1. mája, Vinice), Námestie slobody, Milana Rastislava Štefánika, Dlhá ulica, Domašská ulica, Sládkovičova ulica, Budovateľská ulica, Bernolákova ulica, Dobrianskeho ulica, Na hrunku, Sídlisko I. mája, Ulica gen. Svobodu, Ulica E. Urxa, Viničná ulica, Slnečná ulica. Ostatné cesty sú zaradené do druhého okruhu,“ vysvetlila E. Fedorňáková.
 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber Zelená Lagúna

Mesto Vranov nad Topľou navýšilo kvôli zimnej údržbe počet aktivačných pracovníkov

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou navýšilo kvôli zimnej údržbe počet aktivačných pracovníkov

   Mesto Vranov nad Topľou navýšilo kvôli zimnej údržbe počet aktivačných pracovníkov

Zimná údržba v mestách a obciach sa bude podľa zákona, ktorý platí od mája 2018, vykonávať po novom. Na základe legislatívnej úpravy totiž povinnosť starať sa o obecné chodníky nepripadá na občanov z priľahlých nehnuteľností, ale určuje ju správcovi miestnych komunikácií.

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke vypúšťa povinnosť odstraňovať prekážky v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, ak vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom, pričom túto povinnosť doteraz mali vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. Po novom platí, že závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.

Na území mesta Vranov nad Topľou zabezpečuje údržbu a zjazdnosť miestnych komunikácií v zimnom období oddelenie verejnoprospešných služieb, ktoré má k dispozícii veľký sypač s prednou radlicou, malotraktor s rozmetadlom a prednou radlicou, traktor s prednou radlicou a rozmetadlom, dva traktory so zadnou radlicou, univerzálny nakladač, ručnú frézu. „V tomto roku mesto zakúpilo na údržbu chodníkov malý sypač s nadstavbou a radlicou a malotraktor s rozmetadlom a prednou radlicou. Zároveň bolo zakúpené nové ručné náradie a ručné rozmetadlá inertného materiálu,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Ako dodala, mesto zakúpilo 70 ton posypovej soli a 100 ton posypového štrku. Z dôvodu zmeny zákona požiadala radnica o pridelenie aktivačných pracovníkov, ktorých získala 17 s tým, že ešte rokuje o pridelení ďalších. „Dispečing zimnej údržby je zriadený v budove na Mlynskej ulici – tel. č. 0915 347 179,“ doplnila E. Fedorňáková.

Ďalej vysvetlila, že na území mesta sa nachádzajú aj komunikácie, na ktorých vykonáva zimnú údržbu Správa a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja oblasť Vranov nad Topľou, konkrétne Lomnica smer Kamenná Poruba, Lomnická ulica, Čemernianska ulica, Herlianska ulica, Prešovská ulica, Duklianskych hrdinov, Mlynská a Staničná ulica. „Mesto Vranov nad Topľou vykonáva údržbu mestských komunikácií, ktoré sú rozdelené do dvoch okruhov podľa dôležitosti. Prvý okruh zabezpečuje zjazdnosť ciest pre sanitky, hasičov, autobusy, patria sem všetky komunikácie v kopcoch (Dubník, Okulka, Sídlisko 1. mája, Vinice), Námestie slobody, Milana Rastislava Štefánika, Dlhá ulica, Domašská ulica, Sládkovičova ulica, Budovateľská ulica, Bernolákova ulica, Dobrianskeho ulica, Na hrunku, Sídlisko I. mája, Ulica gen. Svobodu, Ulica E. Urxa, Viničná ulica, Slnečná ulica. Ostatné cesty sú zaradené do druhého okruhu,“ vysvetlila E. Fedorňáková.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok