Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Ragan: Občania častokrát nechápu, že ste zodpovední za chod celého mesta

Správy / Mesto Vranov / J. Ragan: Občania častokrát nechápu, že ste zodpovední za chod celého mesta

 J. Ragan: Občania častokrát nechápu, že ste zodpovední za chod celého mesta

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,“ zložením zákonom predpísaného sľubu sa primátor Ján Ragan a dvadsaťpäť poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou ujali svojich funkcií pre volebné obdobie 2018 – 2022.

V úvode svojho príhovoru sa primátor Ján Ragan poďakoval za spoluprácu končiacemu mestskému zastupiteľstvu. Pripomenul, že príčina úspechu, podstata, aj zmysel je v dobrých vzťahoch. „Ak si kladieme otázku, či sme pre našich občanov vykonali dosť, je potešiteľné, že situácií, keď sa ťažko hľadali slová na spoločnú reč, nebolo až tak veľa,“ uviedol Ján Ragan.

Stojac na prahu nového volebného obdobia vyzval mestské zastupiteľstvo, aby sa každú chvíľu snažilo naplniť pre dobro Vranovčanov. Ako dodal, čaká ich práca slúžiaca občanovi, ktorej význam, dôležitosť, ale aj náročnosť a zložitosť si naplno uvedomuje iba ten, kto sa obetuje pre veci verejné. „Pracovať pre ľudí je tou najvďačnejšou úlohou. Určite sa však stretnete aj s nepochopením a odlišnými názormi na riešenie problémov. Vždy však treba nájsť to správne východisko smerujúce k zabezpečeniu požiadaviek občanov a ďalšiemu napredovaniu nášho mesta vo všetkých jeho oblastiach,“ prihovoril sa poslancom J. Ragan.

V komunálnej politike je podľa trojnásobného primátora Vranova nad Topľou dôležité vytvárať nielen materiálne, ale rovnako aj duchovné hodnoty. Taktiež zdôraznil, aby volení zástupcovia dokázali posúdiť dopad svojich rozhodnutí, čo je úzko spojené s pochopením významu poslania, ktoré pochádza z dôvery občanov. Cestou, ako to dosiahnuť, je obeta pre veci verejné, ovládanie umenia nájsť kompromisy, ale i schopnosť niesť dôsledky za svoje konanie a prijať za to zodpovednosť. „Občania častokrát nechápu, že vaše povinnosti sú veľmi široké a že ste zodpovední za chod celého mesta, preto sa nemôžete zaoberať výlučne jedným občianskym problémom, ktorý musíte riešiť berúc do úvahy všetky jeho súvislosti v obecnom, i širšom meradle,“ vysvetľoval J. Ragan.

Prianím J. Ragana pre najbližšie štyri roky je, aby pri napĺňaní vízie moderného Vranova nad Topľou prevládali vzájomné porozumenie a ľudskosť. „Majme radi svoje mesto. Láska k domovu, láska k svojmu mestu tvorí súčasť ľudského šťastia a vzťah k nemu sa spája s pocitom hrdosti a dôstojnosti. Nech nastávajúce volebné obdobie prinesie do medziľudských vzťahov ešte viac porozumenia a ľudskosti, aby človek človeku bol naozaj človekom,“ dodal J. Ragan.

Vo štvrtok poveril J. Ragan svojim zastupovaním poslancov mestského zastupiteľstva Milana Tkáča a Dušana Moleka. Obaja pozíciu zástupcu primátora zastávali v predošlom volebnom období. „Je to už tradícia a prisľúbil som to občanom Čemerného, že jeden z mojich zástupcov bude z ich mestskej časti, preto som sa rozhodol poveriť poslanca MsZ Milana Tkáča za svojho zástupcu. Za druhého zástupcu som poveril taktiež dlhoročného poslanca Dušana Moleka, ktorý zastupuje južnú časť nášho mesta. Obaja sú prirodzené autority a zároveň sú dlhoroční poslanci za svoje obvody,“ uviedol pre webovú stránku mesta J. Ragan.

Kompetencie zástupcov primátora budú vymedzené v zmysle zákona tak, ako to bolo v uplynulých 4 rokoch. M. Tkáč sa bude prioritne venovať oblasti služieb občanom, verejnoprospešným činnostiam a D. Molek oblasti rozvoja podnikania a oblasti rozvoja športu. 
 

Zelená Lagúna Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

J. Ragan: Občania častokrát nechápu, že ste zodpovední za chod celého mesta

Správy / Mesto Vranov / J. Ragan: Občania častokrát nechápu, že ste zodpovední za chod celého mesta

 J. Ragan: Občania častokrát nechápu, že ste zodpovední za chod celého mesta

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,“ zložením zákonom predpísaného sľubu sa primátor Ján Ragan a dvadsaťpäť poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou ujali svojich funkcií pre volebné obdobie 2018 – 2022.

V úvode svojho príhovoru sa primátor Ján Ragan poďakoval za spoluprácu končiacemu mestskému zastupiteľstvu. Pripomenul, že príčina úspechu, podstata, aj zmysel je v dobrých vzťahoch. „Ak si kladieme otázku, či sme pre našich občanov vykonali dosť, je potešiteľné, že situácií, keď sa ťažko hľadali slová na spoločnú reč, nebolo až tak veľa,“ uviedol Ján Ragan.

Stojac na prahu nového volebného obdobia vyzval mestské zastupiteľstvo, aby sa každú chvíľu snažilo naplniť pre dobro Vranovčanov. Ako dodal, čaká ich práca slúžiaca občanovi, ktorej význam, dôležitosť, ale aj náročnosť a zložitosť si naplno uvedomuje iba ten, kto sa obetuje pre veci verejné. „Pracovať pre ľudí je tou najvďačnejšou úlohou. Určite sa však stretnete aj s nepochopením a odlišnými názormi na riešenie problémov. Vždy však treba nájsť to správne východisko smerujúce k zabezpečeniu požiadaviek občanov a ďalšiemu napredovaniu nášho mesta vo všetkých jeho oblastiach,“ prihovoril sa poslancom J. Ragan.

V komunálnej politike je podľa trojnásobného primátora Vranova nad Topľou dôležité vytvárať nielen materiálne, ale rovnako aj duchovné hodnoty. Taktiež zdôraznil, aby volení zástupcovia dokázali posúdiť dopad svojich rozhodnutí, čo je úzko spojené s pochopením významu poslania, ktoré pochádza z dôvery občanov. Cestou, ako to dosiahnuť, je obeta pre veci verejné, ovládanie umenia nájsť kompromisy, ale i schopnosť niesť dôsledky za svoje konanie a prijať za to zodpovednosť. „Občania častokrát nechápu, že vaše povinnosti sú veľmi široké a že ste zodpovední za chod celého mesta, preto sa nemôžete zaoberať výlučne jedným občianskym problémom, ktorý musíte riešiť berúc do úvahy všetky jeho súvislosti v obecnom, i širšom meradle,“ vysvetľoval J. Ragan.

Prianím J. Ragana pre najbližšie štyri roky je, aby pri napĺňaní vízie moderného Vranova nad Topľou prevládali vzájomné porozumenie a ľudskosť. „Majme radi svoje mesto. Láska k domovu, láska k svojmu mestu tvorí súčasť ľudského šťastia a vzťah k nemu sa spája s pocitom hrdosti a dôstojnosti. Nech nastávajúce volebné obdobie prinesie do medziľudských vzťahov ešte viac porozumenia a ľudskosti, aby človek človeku bol naozaj človekom,“ dodal J. Ragan.

Vo štvrtok poveril J. Ragan svojim zastupovaním poslancov mestského zastupiteľstva Milana Tkáča a Dušana Moleka. Obaja pozíciu zástupcu primátora zastávali v predošlom volebnom období. „Je to už tradícia a prisľúbil som to občanom Čemerného, že jeden z mojich zástupcov bude z ich mestskej časti, preto som sa rozhodol poveriť poslanca MsZ Milana Tkáča za svojho zástupcu. Za druhého zástupcu som poveril taktiež dlhoročného poslanca Dušana Moleka, ktorý zastupuje južnú časť nášho mesta. Obaja sú prirodzené autority a zároveň sú dlhoroční poslanci za svoje obvody,“ uviedol pre webovú stránku mesta J. Ragan.

Kompetencie zástupcov primátora budú vymedzené v zmysle zákona tak, ako to bolo v uplynulých 4 rokoch. M. Tkáč sa bude prioritne venovať oblasti služieb občanom, verejnoprospešným činnostiam a D. Molek oblasti rozvoja podnikania a oblasti rozvoja športu. 
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok