Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Dominantou zrekonštruovaného centra sú obrysy kostola sv. Štefana

Správy / Mesto Vranov / Dominantou zrekonštruovaného centra sú obrysy kostola sv. Štefana

   Dominantou zrekonštruovaného centra sú obrysy kostola sv. Štefana

Tretiu etapu zrekonštruovaného centra mesta oficiálne a slávnostne odovzdali do užívania primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan, konateľ spoločnosti Betpres Matúš Barkóci a za tím architektov Jozef Bednár. „Krstilo“ sa šampanským.

Primátor Ján Ragan vo svojom príhovore zdôraznil, že verejné priestranstvá, ako je aj centrum mesta Vranov nad Topľou, vrátane novozrekonštruovanej 3. etapy, by mali byť príťažlivým miestom oddychu a stretnutí všetkých generácií. „Námestia od nepamäti plnili funkciu srdca mesta. Z toho dôvodu sme chceli, aby aj to naše bolo atraktívne, preto sa vedenie mesta so súhlasom mestského zastupiteľstva chytilo šance a príležitosti jeho rozvoja,“ uviedol Ján Ragan.

V roku 2018 však práve financovanie 3. etapy z úverových zdrojov vo výške 950 tis. eur vyvolalo v mestskom zastupiteľstve búrlivú rozpravu. Viacerí poslanci upozorňovali na to, že ostatné mestá na tento typ investícií využívajú zdroje z eurofondov a otázky vyvolávala aj finančná kondícia mesta. Obávali sa totiž, či v prípade, ak mesto bude musieť vrátiť finančné prostriedky z projektu Intenzifikácia separovaného zberu, nebude potenciál radnice pri iných nevyhnutných investíciách limitovaný. J. Ragan počas slávnostného otvorenia pripomenul, že táto časť centra nedostala len novú vizuálno-estetickú podobu, ale pozornosť upriamil aj na praktickú rovinu, či už sú to prvky pre nevidiacich, zvýšenie bezpečnosti pre chodcov a cyklistov, nové osvetlenie alebo rekonštrukcia inžinierskych sietí. Dominantou sú obrysy kostola sv. Štefana. „Kostol sv. Štefana, v ktorom sa vydávala Alžbeta Báthoryová, je najstaršou pamiatkou na území, preto sme sa rozhodli zviditeľniť jeho základy. V budúcom roku chceme v tomto priestore ešte osadiť kríž a informačné tabule, aby toto miesto slúžilo aj ako turistická atrakcia,“ vysvetľoval J. Ragan.

Projekt rekonštrukcie a úpravy centra Vranova nad Topľou v troch etapách navrhli Jozef Ľos-Chovanec, Michal Šimurda a Jozef Bednár. Práce v rámci 3. etapy realizovala firma Betpres. „Za 25 rokov fungovania našej firmy je to druhá stavba, ktorú sme vo Vranove nad Topľou postavili. O to viac ma teší, že je to námestie. Ďakujem všetkým za spoluprácu, lebo realizácia stavby za plnej premávky nebola jednoduchá. Pracovníci Inšpektorátu bezpečnosti práce si tu podávali kľučky, ale zvládli sme to bez jedného „škrabanca“. Prajem si, aby sa tu občania cítili príjemne a aby im toto námestie slúžilo dlhé roky,“ reagoval konateľ spoločnosti Betpres Matúš Barkóci.

Hoci úprava centra je poslednou etapou ukončená, rekonštrukcie by sa mohol dočkať aj priestor pred Mestským domom kultúry. V rámci cezhraničnej spolupráce s Jaslom má mesto Vranov nad Topľou podaný projekt v hodnote 1,5 mil. eur. „Keďže nechceme v modernizácii poľaviť, pripravili sme s poľským partnerom - mestom Jaslo ďalší projekt, ktorý sa týka priestoru pred domom kultúry. Zrekonštruovalo by sa nielen priestranstvo pred ním, ale MsDK by sme taktiež dovybavili technickým zázemím na organizovanie viacerých druhov kultúrnych podujatí,“ dodal J. Ragan.     
 

Lenka Stieber Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Dominantou zrekonštruovaného centra sú obrysy kostola sv. Štefana

Správy / Mesto Vranov / Dominantou zrekonštruovaného centra sú obrysy kostola sv. Štefana

   Dominantou zrekonštruovaného centra sú obrysy kostola sv. Štefana

Tretiu etapu zrekonštruovaného centra mesta oficiálne a slávnostne odovzdali do užívania primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan, konateľ spoločnosti Betpres Matúš Barkóci a za tím architektov Jozef Bednár. „Krstilo“ sa šampanským.

Primátor Ján Ragan vo svojom príhovore zdôraznil, že verejné priestranstvá, ako je aj centrum mesta Vranov nad Topľou, vrátane novozrekonštruovanej 3. etapy, by mali byť príťažlivým miestom oddychu a stretnutí všetkých generácií. „Námestia od nepamäti plnili funkciu srdca mesta. Z toho dôvodu sme chceli, aby aj to naše bolo atraktívne, preto sa vedenie mesta so súhlasom mestského zastupiteľstva chytilo šance a príležitosti jeho rozvoja,“ uviedol Ján Ragan.

V roku 2018 však práve financovanie 3. etapy z úverových zdrojov vo výške 950 tis. eur vyvolalo v mestskom zastupiteľstve búrlivú rozpravu. Viacerí poslanci upozorňovali na to, že ostatné mestá na tento typ investícií využívajú zdroje z eurofondov a otázky vyvolávala aj finančná kondícia mesta. Obávali sa totiž, či v prípade, ak mesto bude musieť vrátiť finančné prostriedky z projektu Intenzifikácia separovaného zberu, nebude potenciál radnice pri iných nevyhnutných investíciách limitovaný. J. Ragan počas slávnostného otvorenia pripomenul, že táto časť centra nedostala len novú vizuálno-estetickú podobu, ale pozornosť upriamil aj na praktickú rovinu, či už sú to prvky pre nevidiacich, zvýšenie bezpečnosti pre chodcov a cyklistov, nové osvetlenie alebo rekonštrukcia inžinierskych sietí. Dominantou sú obrysy kostola sv. Štefana. „Kostol sv. Štefana, v ktorom sa vydávala Alžbeta Báthoryová, je najstaršou pamiatkou na území, preto sme sa rozhodli zviditeľniť jeho základy. V budúcom roku chceme v tomto priestore ešte osadiť kríž a informačné tabule, aby toto miesto slúžilo aj ako turistická atrakcia,“ vysvetľoval J. Ragan.

Projekt rekonštrukcie a úpravy centra Vranova nad Topľou v troch etapách navrhli Jozef Ľos-Chovanec, Michal Šimurda a Jozef Bednár. Práce v rámci 3. etapy realizovala firma Betpres. „Za 25 rokov fungovania našej firmy je to druhá stavba, ktorú sme vo Vranove nad Topľou postavili. O to viac ma teší, že je to námestie. Ďakujem všetkým za spoluprácu, lebo realizácia stavby za plnej premávky nebola jednoduchá. Pracovníci Inšpektorátu bezpečnosti práce si tu podávali kľučky, ale zvládli sme to bez jedného „škrabanca“. Prajem si, aby sa tu občania cítili príjemne a aby im toto námestie slúžilo dlhé roky,“ reagoval konateľ spoločnosti Betpres Matúš Barkóci.

Hoci úprava centra je poslednou etapou ukončená, rekonštrukcie by sa mohol dočkať aj priestor pred Mestským domom kultúry. V rámci cezhraničnej spolupráce s Jaslom má mesto Vranov nad Topľou podaný projekt v hodnote 1,5 mil. eur. „Keďže nechceme v modernizácii poľaviť, pripravili sme s poľským partnerom - mestom Jaslo ďalší projekt, ktorý sa týka priestoru pred domom kultúry. Zrekonštruovalo by sa nielen priestranstvo pred ním, ale MsDK by sme taktiež dovybavili technickým zázemím na organizovanie viacerých druhov kultúrnych podujatí,“ dodal J. Ragan.     
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok