Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Dekan Š. Albičuk: Mrzelo by ma, keby táto diskusia rozdelila mesto

Správy / Mesto Vranov / Dekan Š. Albičuk: Mrzelo by ma, keby táto diskusia rozdelila mesto

Dekan Š. Albičuk: Mrzelo by ma, keby táto diskusia rozdelila mesto

Pesničkový kamión tento rok nebude. Názov podujatia „Hlas Čerto Slovenska“ vyvolal vo verejnosti polemiku, preto sa ho Mestský dom kultúry rozhodol zrušiť. Vranovské deti však bez mikulášskej tradície neostanú. Na stretnutie s Mikulášom sa môžu tešiť 5. decembra o 17.00 hod. pred AOC.

Po zverejnení pozvánky na podujatie Pesničkový kamión s podtitulom „Hlas Čerto Slovenska“ sa predovšetkým na sociálnych sieťach začali okamžite objavovať komentáre, ktorých autori vnímali názov akcie pre deti ako nevhodný, argumentujúc úctou k tradícií Vianoc až po obavy zo satanizmu.

Emotívna diskusia mrzí dekana Farnosti sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou – Juh Štefana Albičuka. Hoci sa aj jeho meno spomínalo v kuloároch, ako jednej z osobností, ktorá upozornila na dôsledky spojené s prítomnosťou postavy čerta v názve podujatia pre deti, v našom telefonickom rozhovore uviedol, že z titulu jeho funkcie si nedovolí spochybňovať populárny Pesničkový kamión, ani Pesničkového Mikuláša. „Keďže nemám konto na Facebooku, diskusiu som ani sledovať nemohol. Určite by sme sa však nemali urážať a už vôbec nevidím dôvod na nenávisť. Myslím si, že mnohým veciam by sa dalo predísť, keby sme v pokoji diskutovali. Vo Vranove nad Topľou pôsobím šesť rokov a nikdy som nevystupoval proti podujatiu Pesničkový Mikuláš, ktoré funguje 20 rokov. Mrzelo by ma, kedy táto diskusia rozdelila mesto,“ uviedol dekan Farnosti sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou – Juh Štefan Albičuk.

Z pozície duchovnej autority však upozorňuje na dôsledky zľahčovania prítomnosti symbolov zla v spoločnosti. Ako dodal, dialóg by sa nemal týkať iba jednej akcie, v tomto prípade Hlasu Čerto Slovenska, ale mal by sa niesť v podstatne širších súvislostiach, aby sme sa vyhli extrému po vzore Pochodu čertov v Piešťanoch. „Nedávno som si v rádiu vypočul rozhovor s jednou psychologičkou, ktorá vysvetľovala ako sa tieto témy dostávajú podprahovo do vnemov ľudí. Aj z vlastných skúseností viem, čo všetko mládež rieši, ak sa otvára pôsobeniu zlého ducha. Sám som bol, ako kňaz, zavolaný k mladým ľuďom, ktorí mali problém, lebo si pripustili mágiu a okultizmus,“ vysvetľoval Š. Albičuk.

Zároveň poprosil o rešpektovanie a úctu k tradícii Vianoc, ktoré symbolizujú narodenie Ježiša Krista, preto sa prihovára za to, aby verejnosť zvažovala prívlastky ako napr. „čertovské Vianoce“. „Myslím si, že je pochopiteľné, že, pre mňa ako kňaza, nie je názov, ktorého základ tvorí slovo „čert“, celkom prijateľný. Tento typ zábavy, o ktorom sa teraz bavíme, vznikol na základe ľudových tradícií z minulosti a interpretácie najmä počas komunizmu. My kresťania predsa len vnímame Mikuláša ako historickú osobu biskupa, ktorý s čertom nemal nikdy nič spoločné. Tiež si treba uvedomiť, že Vianoce sú sviatkami narodenia Pána a víťazstva nad Zlým a hriechom, preto by sme to nemali zľahčovať. Naozaj mi nešlo o nič iné, len aby sa otvorila diskusia a bavili sme sa navzájom o hodnotách,“ doplnil Š. Albičuk.

Na fakt, že časť Vranovčanov nie je stotožnená s názvom Hlas Čerto Slovenska, upozornil z poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou Ján Kočiš. „Hoci som to myslel v dobrej viere, otočilo sa to proti mne. Ako poslanec som len interpretoval názory veriacich z Juhu, ktorí mi ich tlmočili a ja som ich tlmočil vedeniu MsDK s otázkou, či sa s tým dá ešte niečo urobiť. Deti sa tešili na Pesničkového Mikuláša a kamión, preto si myslím, že sme mohli ostať pri pôvodnom názve, nepropagovať v názve čerta a bolo by všetko v poriadku,“ reagoval Ján Kočiš.

Mesto Vranov nad Topľou vo svojom stanovisku zvolilo diplomatický slovník s dodatkom, že pripravený bude náhradný program - Stretnutie s Mikulášom, ktorý do centra pred AOC zavíta 5. decembra 17.00 hod. „Mesto Vranov nad Topľou spolu s Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou každoročne pre svojich občanov a návštevníkov pripravuje predvianočný cyklus podujatí, ktorého súčasťou už od roku 2015 je „vranovský mikulášsky kamión“. Ide o najnavštevovanejšie podujatie, ktoré mesto spolu s Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou organizuje. Dôvod zrušenia tohto podujatia vo svojom vyjadrení konkretizoval riaditeľ MsDK Ing. Alfonz Kobielsky,“ napísala nám hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková. 

Vyjadrenie vedenia MsDK k zrušeniu podujatia „Pesničkový Mikuláš“

Mestský dom kultúry každoročne už po dvadsiatykrát v predvianočnom období pripravuje a realizuje obľúbené podujatie pod názvom „Pesničkový Mikuláš“. Prvý decembrový týždeň v estrádnej sále DK zhliadne toto podujatie cca 3000 detí z Vranova a okolia. Predstavenie je situované do predvianočnej atmosféry, kde je výchovným spôsobom prezentovaný neustály zápas dobra a zla na tomto svete, v ktorom vždy nakoniec dobro víťazí. Hercami v tomto programe sú naše vranovské talentované deti spolu s pracovníkmi DK. V úlohe čerta Brumteláša vystupuje pán Mgr. Peter Novák, vedúci programového oddelenia a v úlohe sv. Mikuláša pán Peter Tóth, vedúci technického oddelenia. Pán Novák je zároveň režisérom, scenáristom, autorom textov, no proste otcom celého podujatia. Každoročne obetavo pristupuje k príprave scenára, nácvikom s deťmi a samozrejme k samotným predstaveniam, ktorých je v priebehu týždňa cca 8 - 10. Na príprave a realizácii jednotlivých predstavení sa aktívne a s láskou podieľa celý kolektív pracovníkov MsDK. Je to naše vlastné podujatie, ktorým sme sa stali výnimoční v širokom okolí a o ktorí prejavujú záujem aj v susedných mestách.
V roku 2011 zavítal do nášho mesta Coca cola vianočný kamión so Santa Clausom. O podujatie bol veľký záujem zo strany rodičov a detí. Po dlhých vyjednávaniach sa nám podarilo dostať túto atrakciu do nášho mesta opäť v roku 2013. Keď v roku 2014 sme v rokovaniach boli neúspešní, povedali sme si, že urobíme vlastný program pre naše deti a prídeme s našim „vranovským mikulášskym kamiónom“. Najprv sme presvedčili autodopravcu pána Eduarda Ropovíka, aby počas štyroch dní nejazdil a aby nám poskytol zadarmo svoje vozidlo, ktoré sme vo svojej réžii vyzdobili kulisami, svetelnou výzdobou, nevyhnutnou elektroinštaláciou a v roku 2015 po prvýkrát sme ukázali našim deťom vlastné dielo „vranovský mikulášsky kamión“.
Satisfakciou za túto obetavú prácu všetkých pracovníkov DK boli usmiate tváre detí a zaplnené námestie pred AOC. Takto sme to realizovali aj v rokoch 2016 a 2017.
V tomto roku sme sa pripravovali opäť. Hlavnou satirickou postavou v tomto programe je a vždy bol čert Brumteláš, ktorý svojím vystúpením dokáže zabaviť a zaujať tisícku detí a navodiť atmosféru na vyvrcholenie podujatia – príchod sv. Mikuláša. Toto podujatie má vždy dôstojný priebeh s veľmi emotívnym podtextom vyzdvihujúc dobro, lásku, dôstojnosť, srdečnosť, jedinečnosť.
Búrlivá kontroverzná diskusia k tomuto podujatiu a aj osobné útoky na postavu čerta Brumteláša nás doviedli k tomu, že v pondelok ráno vedenie MsDK šlo za primátorom mesta a požiadalo o to, aby v tomto roku mikulášsky kamión s čertom Brumtelášom sa vo Vranove nekonal. Primátor mesta tejto požiadavke vyhovel, za čo mu vedenie MsDK ďakuje. Nedokážeme robiť dobrovoľne a s láskou prácu, ktorá iných spôsobuje vážny problém, tak ako to je prezentované v komentároch. Pokiaľ bude priaznivá situácia, určite budeme v budúcich rokoch s touto podľa nás milou a obľúbenou aktivitou pokračovať. Tých, ktorí nás majú radi pozývame do Estrádnej sály na Pesničkového Mikuláša, a všetkým, ktorých sme propagáciou tohto podujatia urazili sa hlboko ospravedlňujeme.
Ing. Alfonz Kobielsky - riaditeľ

 

Lenka Stieber Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Dekan Š. Albičuk: Mrzelo by ma, keby táto diskusia rozdelila mesto

Správy / Mesto Vranov / Dekan Š. Albičuk: Mrzelo by ma, keby táto diskusia rozdelila mesto

Dekan Š. Albičuk: Mrzelo by ma, keby táto diskusia rozdelila mesto

Pesničkový kamión tento rok nebude. Názov podujatia „Hlas Čerto Slovenska“ vyvolal vo verejnosti polemiku, preto sa ho Mestský dom kultúry rozhodol zrušiť. Vranovské deti však bez mikulášskej tradície neostanú. Na stretnutie s Mikulášom sa môžu tešiť 5. decembra o 17.00 hod. pred AOC.

Po zverejnení pozvánky na podujatie Pesničkový kamión s podtitulom „Hlas Čerto Slovenska“ sa predovšetkým na sociálnych sieťach začali okamžite objavovať komentáre, ktorých autori vnímali názov akcie pre deti ako nevhodný, argumentujúc úctou k tradícií Vianoc až po obavy zo satanizmu.

Emotívna diskusia mrzí dekana Farnosti sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou – Juh Štefana Albičuka. Hoci sa aj jeho meno spomínalo v kuloároch, ako jednej z osobností, ktorá upozornila na dôsledky spojené s prítomnosťou postavy čerta v názve podujatia pre deti, v našom telefonickom rozhovore uviedol, že z titulu jeho funkcie si nedovolí spochybňovať populárny Pesničkový kamión, ani Pesničkového Mikuláša. „Keďže nemám konto na Facebooku, diskusiu som ani sledovať nemohol. Určite by sme sa však nemali urážať a už vôbec nevidím dôvod na nenávisť. Myslím si, že mnohým veciam by sa dalo predísť, keby sme v pokoji diskutovali. Vo Vranove nad Topľou pôsobím šesť rokov a nikdy som nevystupoval proti podujatiu Pesničkový Mikuláš, ktoré funguje 20 rokov. Mrzelo by ma, kedy táto diskusia rozdelila mesto,“ uviedol dekan Farnosti sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou – Juh Štefan Albičuk.

Z pozície duchovnej autority však upozorňuje na dôsledky zľahčovania prítomnosti symbolov zla v spoločnosti. Ako dodal, dialóg by sa nemal týkať iba jednej akcie, v tomto prípade Hlasu Čerto Slovenska, ale mal by sa niesť v podstatne širších súvislostiach, aby sme sa vyhli extrému po vzore Pochodu čertov v Piešťanoch. „Nedávno som si v rádiu vypočul rozhovor s jednou psychologičkou, ktorá vysvetľovala ako sa tieto témy dostávajú podprahovo do vnemov ľudí. Aj z vlastných skúseností viem, čo všetko mládež rieši, ak sa otvára pôsobeniu zlého ducha. Sám som bol, ako kňaz, zavolaný k mladým ľuďom, ktorí mali problém, lebo si pripustili mágiu a okultizmus,“ vysvetľoval Š. Albičuk.

Zároveň poprosil o rešpektovanie a úctu k tradícii Vianoc, ktoré symbolizujú narodenie Ježiša Krista, preto sa prihovára za to, aby verejnosť zvažovala prívlastky ako napr. „čertovské Vianoce“. „Myslím si, že je pochopiteľné, že, pre mňa ako kňaza, nie je názov, ktorého základ tvorí slovo „čert“, celkom prijateľný. Tento typ zábavy, o ktorom sa teraz bavíme, vznikol na základe ľudových tradícií z minulosti a interpretácie najmä počas komunizmu. My kresťania predsa len vnímame Mikuláša ako historickú osobu biskupa, ktorý s čertom nemal nikdy nič spoločné. Tiež si treba uvedomiť, že Vianoce sú sviatkami narodenia Pána a víťazstva nad Zlým a hriechom, preto by sme to nemali zľahčovať. Naozaj mi nešlo o nič iné, len aby sa otvorila diskusia a bavili sme sa navzájom o hodnotách,“ doplnil Š. Albičuk.

Na fakt, že časť Vranovčanov nie je stotožnená s názvom Hlas Čerto Slovenska, upozornil z poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou Ján Kočiš. „Hoci som to myslel v dobrej viere, otočilo sa to proti mne. Ako poslanec som len interpretoval názory veriacich z Juhu, ktorí mi ich tlmočili a ja som ich tlmočil vedeniu MsDK s otázkou, či sa s tým dá ešte niečo urobiť. Deti sa tešili na Pesničkového Mikuláša a kamión, preto si myslím, že sme mohli ostať pri pôvodnom názve, nepropagovať v názve čerta a bolo by všetko v poriadku,“ reagoval Ján Kočiš.

Mesto Vranov nad Topľou vo svojom stanovisku zvolilo diplomatický slovník s dodatkom, že pripravený bude náhradný program - Stretnutie s Mikulášom, ktorý do centra pred AOC zavíta 5. decembra 17.00 hod. „Mesto Vranov nad Topľou spolu s Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou každoročne pre svojich občanov a návštevníkov pripravuje predvianočný cyklus podujatí, ktorého súčasťou už od roku 2015 je „vranovský mikulášsky kamión“. Ide o najnavštevovanejšie podujatie, ktoré mesto spolu s Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou organizuje. Dôvod zrušenia tohto podujatia vo svojom vyjadrení konkretizoval riaditeľ MsDK Ing. Alfonz Kobielsky,“ napísala nám hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková. 

Vyjadrenie vedenia MsDK k zrušeniu podujatia „Pesničkový Mikuláš“

Mestský dom kultúry každoročne už po dvadsiatykrát v predvianočnom období pripravuje a realizuje obľúbené podujatie pod názvom „Pesničkový Mikuláš“. Prvý decembrový týždeň v estrádnej sále DK zhliadne toto podujatie cca 3000 detí z Vranova a okolia. Predstavenie je situované do predvianočnej atmosféry, kde je výchovným spôsobom prezentovaný neustály zápas dobra a zla na tomto svete, v ktorom vždy nakoniec dobro víťazí. Hercami v tomto programe sú naše vranovské talentované deti spolu s pracovníkmi DK. V úlohe čerta Brumteláša vystupuje pán Mgr. Peter Novák, vedúci programového oddelenia a v úlohe sv. Mikuláša pán Peter Tóth, vedúci technického oddelenia. Pán Novák je zároveň režisérom, scenáristom, autorom textov, no proste otcom celého podujatia. Každoročne obetavo pristupuje k príprave scenára, nácvikom s deťmi a samozrejme k samotným predstaveniam, ktorých je v priebehu týždňa cca 8 - 10. Na príprave a realizácii jednotlivých predstavení sa aktívne a s láskou podieľa celý kolektív pracovníkov MsDK. Je to naše vlastné podujatie, ktorým sme sa stali výnimoční v širokom okolí a o ktorí prejavujú záujem aj v susedných mestách.
V roku 2011 zavítal do nášho mesta Coca cola vianočný kamión so Santa Clausom. O podujatie bol veľký záujem zo strany rodičov a detí. Po dlhých vyjednávaniach sa nám podarilo dostať túto atrakciu do nášho mesta opäť v roku 2013. Keď v roku 2014 sme v rokovaniach boli neúspešní, povedali sme si, že urobíme vlastný program pre naše deti a prídeme s našim „vranovským mikulášskym kamiónom“. Najprv sme presvedčili autodopravcu pána Eduarda Ropovíka, aby počas štyroch dní nejazdil a aby nám poskytol zadarmo svoje vozidlo, ktoré sme vo svojej réžii vyzdobili kulisami, svetelnou výzdobou, nevyhnutnou elektroinštaláciou a v roku 2015 po prvýkrát sme ukázali našim deťom vlastné dielo „vranovský mikulášsky kamión“.
Satisfakciou za túto obetavú prácu všetkých pracovníkov DK boli usmiate tváre detí a zaplnené námestie pred AOC. Takto sme to realizovali aj v rokoch 2016 a 2017.
V tomto roku sme sa pripravovali opäť. Hlavnou satirickou postavou v tomto programe je a vždy bol čert Brumteláš, ktorý svojím vystúpením dokáže zabaviť a zaujať tisícku detí a navodiť atmosféru na vyvrcholenie podujatia – príchod sv. Mikuláša. Toto podujatie má vždy dôstojný priebeh s veľmi emotívnym podtextom vyzdvihujúc dobro, lásku, dôstojnosť, srdečnosť, jedinečnosť.
Búrlivá kontroverzná diskusia k tomuto podujatiu a aj osobné útoky na postavu čerta Brumteláša nás doviedli k tomu, že v pondelok ráno vedenie MsDK šlo za primátorom mesta a požiadalo o to, aby v tomto roku mikulášsky kamión s čertom Brumtelášom sa vo Vranove nekonal. Primátor mesta tejto požiadavke vyhovel, za čo mu vedenie MsDK ďakuje. Nedokážeme robiť dobrovoľne a s láskou prácu, ktorá iných spôsobuje vážny problém, tak ako to je prezentované v komentároch. Pokiaľ bude priaznivá situácia, určite budeme v budúcich rokoch s touto podľa nás milou a obľúbenou aktivitou pokračovať. Tých, ktorí nás majú radi pozývame do Estrádnej sály na Pesničkového Mikuláša, a všetkým, ktorých sme propagáciou tohto podujatia urazili sa hlboko ospravedlňujeme.
Ing. Alfonz Kobielsky - riaditeľ

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok