Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Pod petíciu za záchranu Domaše sa podpísalo viac ako desaťtisíc občanov

Správy / Ostatné / Pod petíciu za záchranu Domaše sa podpísalo viac ako desaťtisíc občanov

Aké sú môžnosti reklamy?

Osud vodného diela Domaša sa v súvislosti s dramatickým poklesom vody stal v posledných mesiacoch predmetom viacerých diskusií, do ktorých chce prispieť aj občianska iniciatíva Zachráňme vodnú nádrž Domaša organizujúca v súčasnosti petičnú akciu s textom: „My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa bezodkladne zastabilizovala výška vodnej hladiny vodnej nádrže Domaša vo výške 159 metrov nad morom počas letnej turistickej sezóny t.j. do 31. augusta v každom z nasledujúcich rokov. Zároveň požadujeme zosúladenie všetkých zákonov a noriem tak, aby Domaša slúžila na rozvoj cestovného ruchu a protipovodňovú ochranu.“

Na petičných hárkoch presne v zmysle zákona o petíciách bolo vyzbieraných okolo 10 400 podpisov. V prvom mesiaci po rozbehnutí podpisovej akcie hárky neboli označené presne podľa zákona, no podporu Domaši vyjadrilo svojim podpisom 1 495 občanov. Predseda petičného výboru Andrej Šust sa chce touto cestou poďakovať všetkým občanom a sympatizantom, ktorí sa zapojili a podporili petičnú akciu. Zároveň oznamuje, že jej ukončenie je k 30.11.2012. „Petíciu ukončíme vtedy, keď budeme mať desaťtisíc podpisov, aby mala svoju váhu. Keďže v súvislosti s Domašou sa spomínajú viaceré priority ako cestovný ruch, protipovodňové aktivity, energetické využitie, či priemyselné účely, chceme, aby bolo zadefinované, akým smerom sa bude Domaša uberať a podľa toho sa potom budeme riadiť,“ uviedol po spustení petície Andrej Šust.

Každý, kto má ešte petičné hárky, ich môže doručiť do vyššie uvedeného dátumu na adresu: Dobrianskeho 1639, Vranov nad Topľou, alebo predsedovi petičného výboru.

Pod petíciu za záchranu Domaše sa podpísalo viac ako desaťtisíc občanov

Správy / Ostatné / Pod petíciu za záchranu Domaše sa podpísalo viac ako desaťtisíc občanov

Aké sú môžnosti reklamy?

Osud vodného diela Domaša sa v súvislosti s dramatickým poklesom vody stal v posledných mesiacoch predmetom viacerých diskusií, do ktorých chce prispieť aj občianska iniciatíva Zachráňme vodnú nádrž Domaša organizujúca v súčasnosti petičnú akciu s textom: „My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa bezodkladne zastabilizovala výška vodnej hladiny vodnej nádrže Domaša vo výške 159 metrov nad morom počas letnej turistickej sezóny t.j. do 31. augusta v každom z nasledujúcich rokov. Zároveň požadujeme zosúladenie všetkých zákonov a noriem tak, aby Domaša slúžila na rozvoj cestovného ruchu a protipovodňovú ochranu.“

Na petičných hárkoch presne v zmysle zákona o petíciách bolo vyzbieraných okolo 10 400 podpisov. V prvom mesiaci po rozbehnutí podpisovej akcie hárky neboli označené presne podľa zákona, no podporu Domaši vyjadrilo svojim podpisom 1 495 občanov. Predseda petičného výboru Andrej Šust sa chce touto cestou poďakovať všetkým občanom a sympatizantom, ktorí sa zapojili a podporili petičnú akciu. Zároveň oznamuje, že jej ukončenie je k 30.11.2012. „Petíciu ukončíme vtedy, keď budeme mať desaťtisíc podpisov, aby mala svoju váhu. Keďže v súvislosti s Domašou sa spomínajú viaceré priority ako cestovný ruch, protipovodňové aktivity, energetické využitie, či priemyselné účely, chceme, aby bolo zadefinované, akým smerom sa bude Domaša uberať a podľa toho sa potom budeme riadiť,“ uviedol po spustení petície Andrej Šust.

Každý, kto má ešte petičné hárky, ich môže doručiť do vyššie uvedeného dátumu na adresu: Dobrianskeho 1639, Vranov nad Topľou, alebo predsedovi petičného výboru.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok