Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Cirkevná škola na mobilite v Portugalsku

Správy / Školstvo / Cirkevná škola na mobilite v Portugalsku

Cirkevná škola na mobilite v Portugalsku

Uplynulý týždeň bol pre skupinu žiakov a učiteľov Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou o niečo iný ako všetky ostatné. Dôvodom bola možnosť vycestovať a stráviť jeden týždeň v partnerskej škole v Portugalsku.

Ich dočasným domovom sa tak na krátku chvíľu stalo približne 45-tisícové mestečko na juhu Portugalska, Olhão. Návšteva tamojšej školy (Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira) bola realizovaná ako súčasť projektu s názvom Motivation by Innovation, ktorý realizujeme spolu s ďalšími 4 krajinami v rámci programu EÚ Erasmus+, kľúčová akcia 2 (KA 219). Spomínaný projekt s dobou trvania 3 roky je zameraný na implementáciu inovatívnych foriem výučby do vyučovania, ktorých cieľom je zvýšiť motiváciu žiakov, a tým aj dosahovanie lepších výsledkov vo výchove a vzdelávaní. Do projektu je zapojených celkovo 5 krajín EÚ, a to Dánsko, ktoré je aj koordinátorom projektu, Portugalsko, Poľsko, Turecko a samozrejme aj Slovensko zastúpené Cirkevnou spojenou školou vo Vranove nad Topľou.

Obsahom odborných seminárov boli poznatky a návody na využitie moderných vyučovacích metód založených na využívaní tzv. rozšírenej/obohatenej reality (Augmented reality) a QR kódov. Dvojica pedagógov (E. Nadzam a R. Majzlík) si tak so sebou domov priniesli množstvo nových a podnetných nápadov, ktoré je možné následne zapracovať do vyučovania rôznych predmetov. Súčasťou programu boli samozrejme aj aktivity určené na spoznanie tejto krajiny, jej kultúry a tradícií. Spomedzi tých TOP zážitkov je nutné spomenúť obhliadku hlavného mesta Lisabon, výstup po 220 schodoch na vežu námorného majáka, či pobyt na rozsiahlej piesočnatej pláži.

Životnou skúsenosťou možno určite pomenovať aj skutočnosť, že štvorica mladých ľudí (L. Krajňáková, M. Polláková, T. Hlad a J. Demeter) mala možnosť okúsiť skutočný život v portugalskej rodine a overiť si to, či by boli schopní „prežiť“ v cudzej krajine, predovšetkým vzhľadom na ich jazykové kompetencie, keďže všetka komunikácia prebiehala výlučne v anglickom jazyku.

V rámci projektu Motivation by Innovation nás najbližšie čaká hosťovanie všetkých partnerov u nás na Slovensku. Malo by sa tak stať koncom októbra 2018, kedy sa naše domovy stanú domovmi aj pre približne dvadsiatku zahraničných študentov zo 4 krajín Európy.

Aj napriek množstvu práce, ktorú realizácia takýchto projektov so sebou prináša, je zrejme, že vzájomné spoznávanie krajín, ich tradícii, kultúr a vytváranie nových priateľstiev má zmysel. Projekty ako tento nám ukazujú, že svet nie je až taký veľký a že schopnosť komunikovať v cudzom jazyku sa pre mladého človeka stáva vstupenkou do sveta (takmer) neobmedzených možností.

Projekt Motivation by Innovation je financovaný z grantu EÚ programu Erasmus+.   
 

Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Cirkevná škola na mobilite v Portugalsku

Správy / Školstvo / Cirkevná škola na mobilite v Portugalsku

Cirkevná škola na mobilite v Portugalsku

Uplynulý týždeň bol pre skupinu žiakov a učiteľov Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou o niečo iný ako všetky ostatné. Dôvodom bola možnosť vycestovať a stráviť jeden týždeň v partnerskej škole v Portugalsku.

Ich dočasným domovom sa tak na krátku chvíľu stalo približne 45-tisícové mestečko na juhu Portugalska, Olhão. Návšteva tamojšej školy (Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira) bola realizovaná ako súčasť projektu s názvom Motivation by Innovation, ktorý realizujeme spolu s ďalšími 4 krajinami v rámci programu EÚ Erasmus+, kľúčová akcia 2 (KA 219). Spomínaný projekt s dobou trvania 3 roky je zameraný na implementáciu inovatívnych foriem výučby do vyučovania, ktorých cieľom je zvýšiť motiváciu žiakov, a tým aj dosahovanie lepších výsledkov vo výchove a vzdelávaní. Do projektu je zapojených celkovo 5 krajín EÚ, a to Dánsko, ktoré je aj koordinátorom projektu, Portugalsko, Poľsko, Turecko a samozrejme aj Slovensko zastúpené Cirkevnou spojenou školou vo Vranove nad Topľou.

Obsahom odborných seminárov boli poznatky a návody na využitie moderných vyučovacích metód založených na využívaní tzv. rozšírenej/obohatenej reality (Augmented reality) a QR kódov. Dvojica pedagógov (E. Nadzam a R. Majzlík) si tak so sebou domov priniesli množstvo nových a podnetných nápadov, ktoré je možné následne zapracovať do vyučovania rôznych predmetov. Súčasťou programu boli samozrejme aj aktivity určené na spoznanie tejto krajiny, jej kultúry a tradícií. Spomedzi tých TOP zážitkov je nutné spomenúť obhliadku hlavného mesta Lisabon, výstup po 220 schodoch na vežu námorného majáka, či pobyt na rozsiahlej piesočnatej pláži.

Životnou skúsenosťou možno určite pomenovať aj skutočnosť, že štvorica mladých ľudí (L. Krajňáková, M. Polláková, T. Hlad a J. Demeter) mala možnosť okúsiť skutočný život v portugalskej rodine a overiť si to, či by boli schopní „prežiť“ v cudzej krajine, predovšetkým vzhľadom na ich jazykové kompetencie, keďže všetka komunikácia prebiehala výlučne v anglickom jazyku.

V rámci projektu Motivation by Innovation nás najbližšie čaká hosťovanie všetkých partnerov u nás na Slovensku. Malo by sa tak stať koncom októbra 2018, kedy sa naše domovy stanú domovmi aj pre približne dvadsiatku zahraničných študentov zo 4 krajín Európy.

Aj napriek množstvu práce, ktorú realizácia takýchto projektov so sebou prináša, je zrejme, že vzájomné spoznávanie krajín, ich tradícii, kultúr a vytváranie nových priateľstiev má zmysel. Projekty ako tento nám ukazujú, že svet nie je až taký veľký a že schopnosť komunikovať v cudzom jazyku sa pre mladého človeka stáva vstupenkou do sveta (takmer) neobmedzených možností.

Projekt Motivation by Innovation je financovaný z grantu EÚ programu Erasmus+.   
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok