Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poďakovanie patrí Aničke Jonekovej

Kultúra / Ostatné / Poďakovanie patrí Aničke Jonekovej

Poďakovanie patrí Aničke Jonekovej
Aké sú môžnosti reklamy?

Poslednú nedeľu pred popolcovom stredou ponúkla Folklórna skupina Kňahinka z Čičavy časť zo svojho repertoáru v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci. V programe pod názvom „Fašengi, fašengi, fašengovo časi“ sa zišli členovia zo Základnej organizácie JDS na hodnotiacej výročnej schôdzi.

Podpredsedníčka organizácie Jarmila Fedáková oboznámila prítomných s programom schôdze, predsedníčka organizácie Anna Joneková prečítala hodnotiacu, Anna Bohucká revíznu a Viera Kusková správu o hospodárení. Boli predstavení noví členovia a malým darčekom odmenení tí, ktorí v uplynulom roku oslávili svoje životné jubileum. Minútou ticha sme si uctili tých, ktorí už nie sú medzi nami. V programe tejto schôdze bolo aj zvolenie nového výboru a jej predsedu. Po 13-tich rokoch pôsobenia sa vzdala svojej funkcie predsedníčka Anna Joneková. V slovách Marty Jakubovej a starostky obce sa občas zatriasol hlas pri vymenovávaní aktivít, ktoré spolu zvládli. A že to nebolo vždy ľahké potvrdil aj manžel Ali Jonek, ktorý svoju manželku vo všetkom podporoval a bol jej po celý čas veľkou oporou. Kytice kvetov a darčeky si prevzala z rúk zástupcu starostky obce Jána Rataja, Juraja Žultka a Jozefa Palenčíka. Novozvolenou predsedníčkou druhej najväčšej organizácie v okrese sa stala Valéria Borová. Tá sa spolu s A. Jonekovou, J. Fedákovou, M. Žultkovou a V. Petričkovou zúčastní 27. apríla Okresného snemu JDS. Na ňom sa zvolí nový predseda, keďže zo zdravotných dôvodov sa vzdal svojej funkcie PaedDr. Ján Popaďák.

Pozvanie prijal aj predseda Okresnej organizácie SZZP Michal Jonek s manželkou, vdp. Mgr. Jozef Kuľha a pracovníčka HZOS vo Vranove n.T. Anna Delyová. Seniorom sa prihovorila podpredsedníčka Okresnej organizácie JDS vo Vranove n.T. Mária Spišáková.

Fašiangy sú obdobím, čo sa jedál týka, aj obdobím smažených sladkostí. V našich krajoch nesmú chýbať šišky z nadýchaného kysnutého cesta a chrumkavé fánky bohato posnežené cukrom. Za takéto dobroty sa chceme poďakovať Božene Mastiľákovej, Márii Žultkovej, Anne Bohuckej, Valérii Petričkovej a Vierke Kuskovej. Zmesou pesničiek sa predstavila aj domáca FSk Potoky. Na harmonike ich sprevádzal Štefan Holub z Ondavských Matiašoviec. Poďakovanie za príjemne strávené popoludnie patrí celému výboru ZO JDS pod vedením Anny Jonekovej, starostke obce Kataríne Špallerovej a HZOS vo Vranove nad Topľou.

Anna Delyová, HZOS

Poďakovanie patrí Aničke Jonekovej

Kultúra / Ostatné / Poďakovanie patrí Aničke Jonekovej

Poďakovanie patrí Aničke Jonekovej
Aké sú môžnosti reklamy?

Poslednú nedeľu pred popolcovom stredou ponúkla Folklórna skupina Kňahinka z Čičavy časť zo svojho repertoáru v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci. V programe pod názvom „Fašengi, fašengi, fašengovo časi“ sa zišli členovia zo Základnej organizácie JDS na hodnotiacej výročnej schôdzi.

Podpredsedníčka organizácie Jarmila Fedáková oboznámila prítomných s programom schôdze, predsedníčka organizácie Anna Joneková prečítala hodnotiacu, Anna Bohucká revíznu a Viera Kusková správu o hospodárení. Boli predstavení noví členovia a malým darčekom odmenení tí, ktorí v uplynulom roku oslávili svoje životné jubileum. Minútou ticha sme si uctili tých, ktorí už nie sú medzi nami. V programe tejto schôdze bolo aj zvolenie nového výboru a jej predsedu. Po 13-tich rokoch pôsobenia sa vzdala svojej funkcie predsedníčka Anna Joneková. V slovách Marty Jakubovej a starostky obce sa občas zatriasol hlas pri vymenovávaní aktivít, ktoré spolu zvládli. A že to nebolo vždy ľahké potvrdil aj manžel Ali Jonek, ktorý svoju manželku vo všetkom podporoval a bol jej po celý čas veľkou oporou. Kytice kvetov a darčeky si prevzala z rúk zástupcu starostky obce Jána Rataja, Juraja Žultka a Jozefa Palenčíka. Novozvolenou predsedníčkou druhej najväčšej organizácie v okrese sa stala Valéria Borová. Tá sa spolu s A. Jonekovou, J. Fedákovou, M. Žultkovou a V. Petričkovou zúčastní 27. apríla Okresného snemu JDS. Na ňom sa zvolí nový predseda, keďže zo zdravotných dôvodov sa vzdal svojej funkcie PaedDr. Ján Popaďák.

Pozvanie prijal aj predseda Okresnej organizácie SZZP Michal Jonek s manželkou, vdp. Mgr. Jozef Kuľha a pracovníčka HZOS vo Vranove n.T. Anna Delyová. Seniorom sa prihovorila podpredsedníčka Okresnej organizácie JDS vo Vranove n.T. Mária Spišáková.

Fašiangy sú obdobím, čo sa jedál týka, aj obdobím smažených sladkostí. V našich krajoch nesmú chýbať šišky z nadýchaného kysnutého cesta a chrumkavé fánky bohato posnežené cukrom. Za takéto dobroty sa chceme poďakovať Božene Mastiľákovej, Márii Žultkovej, Anne Bohuckej, Valérii Petričkovej a Vierke Kuskovej. Zmesou pesničiek sa predstavila aj domáca FSk Potoky. Na harmonike ich sprevádzal Štefan Holub z Ondavských Matiašoviec. Poďakovanie za príjemne strávené popoludnie patrí celému výboru ZO JDS pod vedením Anny Jonekovej, starostke obce Kataríne Špallerovej a HZOS vo Vranove nad Topľou.

Anna Delyová, HZOS

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok