Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Inšpektorát životného prostredia: K mimoriadnemu zhoršeniu vôd v Kyjovskom potoku nedošlo

Správy / Obce / Inšpektorát životného prostredia: K mimoriadnemu zhoršeniu vôd v Kyjovskom potoku nedošlo

  Inšpektorát životného prostredia: K mimoriadnemu zhoršeniu vôd v Kyjovskom potoku nedošlo
Aké sú môžnosti reklamy?

Pretrvávajúce penenie Kyjovského potoka neznamená mimoriadne zhoršenie vôd. V odpovedi pre obec Nižný Hrušov to konštatuje Inšpektorát životného prostredia Košice.

Inšpektorát životného pro­stredia Košice vykonal obhliadku Kyjovského potoka pod cestným mostom dvakrát 9. a 22. marca. Ako sa uvádza v odpovedi pre obec Nižný Hrušov, doručené výsledky rozborov odobratých vzoriek vôd akreditovaným laboratóriom nepreukázali prekročenie prípustného stupňa znečistenia vôd v mieste ich odberu. Výnimkou sú len nerozpustné látky, kde namiesto povolených 40mg/l bolo nameraných 60 mg/l. „Prekročenie hodnoty v ukazovateli nerozpustných látok vzhľadom na ročné obdobie, topenie snehu, ako aj povodňový stav po zvýšenej zrážkovej činnosti IŽP Košice nevyhodnocoval,“ dočítali sme sa v stanovisku uverejnenom na webovej stránke obce N. Hrušov.

V stredu – 22. marca – vykonal IŽP Košice za účasti zástupcu SVP š. p. Košice obhliadku vodného toku Kyjovského potoka od merného objektu po sútok s recipientom Ondava. Vizuálne bolo zistené, že známky penenia boli pozorované iba v miestach mechanického prevzdušňovania pod merným objektom. „V ďalšej časti Kyjovského potoka až po sútok s recipientom Ondava už penenie pozorované nebolo. V mieste ústia do Ondavy znečistenie povrchových vôd penou pozorované nebolo. V čase príchodu na miesto sútoku boli pozorované živé ryby druhu belička cca 10 cm a v počte cca 10 kusov,“ vysvetľuje Inšpektorát životného prostredia Košice.

IŽP Košice ďalej konštatuje, že odpadová voda po merný objekt voľné preteká potokom, ktorý nemá spevnené brehy, ani dno, pričom v prípade zrážkovej činnosti, ako aj topenia snehu, dochádza k zvíreniu dnových sedimentov v potoku už pred merným objektom. „V danom prípade IŽP konštatuje, že sa nejedná o náhle a nepredvídané alebo závažné ohrozenie kvality vôd, ale pretrvávajúce prejavy penenia na vodnom toku. K peneniu vôd dochádzalo pri mechanickom prevzdušňovaní za prítomnosti množstva tenzidov, ktoré neprekročilo povolené hodnoty pre povrchové vody,“ konštatuje Inšpektorát.
 

Inšpektorát životného prostredia: K mimoriadnemu zhoršeniu vôd v Kyjovskom potoku nedošlo

Správy / Obce / Inšpektorát životného prostredia: K mimoriadnemu zhoršeniu vôd v Kyjovskom potoku nedošlo

  Inšpektorát životného prostredia: K mimoriadnemu zhoršeniu vôd v Kyjovskom potoku nedošlo
Aké sú môžnosti reklamy?

Pretrvávajúce penenie Kyjovského potoka neznamená mimoriadne zhoršenie vôd. V odpovedi pre obec Nižný Hrušov to konštatuje Inšpektorát životného prostredia Košice.

Inšpektorát životného pro­stredia Košice vykonal obhliadku Kyjovského potoka pod cestným mostom dvakrát 9. a 22. marca. Ako sa uvádza v odpovedi pre obec Nižný Hrušov, doručené výsledky rozborov odobratých vzoriek vôd akreditovaným laboratóriom nepreukázali prekročenie prípustného stupňa znečistenia vôd v mieste ich odberu. Výnimkou sú len nerozpustné látky, kde namiesto povolených 40mg/l bolo nameraných 60 mg/l. „Prekročenie hodnoty v ukazovateli nerozpustných látok vzhľadom na ročné obdobie, topenie snehu, ako aj povodňový stav po zvýšenej zrážkovej činnosti IŽP Košice nevyhodnocoval,“ dočítali sme sa v stanovisku uverejnenom na webovej stránke obce N. Hrušov.

V stredu – 22. marca – vykonal IŽP Košice za účasti zástupcu SVP š. p. Košice obhliadku vodného toku Kyjovského potoka od merného objektu po sútok s recipientom Ondava. Vizuálne bolo zistené, že známky penenia boli pozorované iba v miestach mechanického prevzdušňovania pod merným objektom. „V ďalšej časti Kyjovského potoka až po sútok s recipientom Ondava už penenie pozorované nebolo. V mieste ústia do Ondavy znečistenie povrchových vôd penou pozorované nebolo. V čase príchodu na miesto sútoku boli pozorované živé ryby druhu belička cca 10 cm a v počte cca 10 kusov,“ vysvetľuje Inšpektorát životného prostredia Košice.

IŽP Košice ďalej konštatuje, že odpadová voda po merný objekt voľné preteká potokom, ktorý nemá spevnené brehy, ani dno, pričom v prípade zrážkovej činnosti, ako aj topenia snehu, dochádza k zvíreniu dnových sedimentov v potoku už pred merným objektom. „V danom prípade IŽP konštatuje, že sa nejedná o náhle a nepredvídané alebo závažné ohrozenie kvality vôd, ale pretrvávajúce prejavy penenia na vodnom toku. K peneniu vôd dochádzalo pri mechanickom prevzdušňovaní za prítomnosti množstva tenzidov, ktoré neprekročilo povolené hodnoty pre povrchové vody,“ konštatuje Inšpektorát.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok