Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Samospráva očakáva pri plnení Akčného plánu od štátu pružnejší prístup

Správy / Mesto Vranov / Samospráva očakáva pri plnení Akčného plánu od štátu pružnejší prístup

Samospráva očakáva pri plnení Akčného plánu od štátu pružnejší prístup

Do roku 2020 má v okrese Vranov nad Topľou vzniknúť 2 545 pracovných miest. Podpora pozostáva z regionálneho príspevku na obdobie 2016-2020 (4,9 milióna eur), štátneho rozpočtu a rozpočtu samosprávy (32 mil. eur) a súkromných zdrojov (42 mil. eur). Aktuálnemu stavu plnenia Akčného plánu pre vranovský okres sa venovala rozvojová rada okresu a rozvojová platforma okresu na pracovnom stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy Antonom Marcinčinom.

Ako uviedol splnomocnenec vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy Anton Marcinčin, členovia rozvojovej rady vyjadrili vízii akčného plánu podporu. Zároveň dodal, že taktiež načrtli potrebu a riešenia urýchleného vyplácania regionálneho príspevku a podpory prostredníctvom štrukturálnych fondov. Za kľúčovú tému označil priemyselný park Ferovo, pričom prisľúbil, že otázkou vzniku avízovaných 400 nových pracovných miest sa bude komisia zriadená pri ministerstve hospodárstva zaoberať na svojom najbližšom rokovaní. „Najväčší pokrok sme zaznamenali v prípade Domaše, ako jadra cestovného ruchu vo vranovskom okrese. Dnes máme jasný plán a manažérsku oblastnú organizáciu cestovného ruchu, ktorú okamžite podporíme, aby mala ľudí na plný úväzok. Jej úlohou bude posúdiť akým spôsobom sa po päťdesiatich rokoch pripraví rozvoj Domaše,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy Anton Marcinčin.

Po prvom roku od schválenia Akčného plánu mala samospráva, na rozdiel od reality, iné očakávania, predovšetkým vo vzťahu k čerpaniu regionálneho príspevku, ako nástroja pre vytváranie podmienok pre následné čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan priznal, že by uvítali viac pružnosti zo strany ústredných štátnych orgánov, aby mohli začal napĺňať strategický cieľ AP, a tým sú nové pracovné miesta. „Z nášho pohľadu je tu isté rozčarovanie. Požiadali sme splnomocnenca A. Marcinčina, ktorému sa nedá uprieť snaha, aby apeloval na ústredné orgány štátnej správy a tlmočil im naše skúsenosti. Keď sme Akčný plán kreovali, nebolo jasné, aké budú oprávnené výdavky a ďalšie postupy, preto sa teraz celý proces komplikuje a postupuje veľmi pomaly,“ vysvetľoval primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

V prípade mesta Vranov nad Topľou nadniesol J. Ragan ako najväčšiu prioritu priemyselný park Ferovo, či už je to vysporiadanie pozemkov, výstavba haly – podnikateľského inkubátora a najmä podpora investorov. „Máme viacerých podnikateľov, ktorí chcú investovať v našom priemyselnom parku a ktorých sme z toho dôvodu zaradili do Akčného plánu. Pokiaľ by dostali podporu v podobe investičných stimulov, môžu začať vytvárať pracovné miesta. Na našej úrovni v okrese a meste sme pripravení, preto len očakávame pružnejší servis a ešte užšiu spoluprácu s ústrednými orgánmi,“ dodal J. Ragan.

Samospráva očakáva pri plnení Akčného plánu od štátu pružnejší prístup

Správy / Mesto Vranov / Samospráva očakáva pri plnení Akčného plánu od štátu pružnejší prístup

Samospráva očakáva pri plnení Akčného plánu od štátu pružnejší prístup

Do roku 2020 má v okrese Vranov nad Topľou vzniknúť 2 545 pracovných miest. Podpora pozostáva z regionálneho príspevku na obdobie 2016-2020 (4,9 milióna eur), štátneho rozpočtu a rozpočtu samosprávy (32 mil. eur) a súkromných zdrojov (42 mil. eur). Aktuálnemu stavu plnenia Akčného plánu pre vranovský okres sa venovala rozvojová rada okresu a rozvojová platforma okresu na pracovnom stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy Antonom Marcinčinom.

Ako uviedol splnomocnenec vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy Anton Marcinčin, členovia rozvojovej rady vyjadrili vízii akčného plánu podporu. Zároveň dodal, že taktiež načrtli potrebu a riešenia urýchleného vyplácania regionálneho príspevku a podpory prostredníctvom štrukturálnych fondov. Za kľúčovú tému označil priemyselný park Ferovo, pričom prisľúbil, že otázkou vzniku avízovaných 400 nových pracovných miest sa bude komisia zriadená pri ministerstve hospodárstva zaoberať na svojom najbližšom rokovaní. „Najväčší pokrok sme zaznamenali v prípade Domaše, ako jadra cestovného ruchu vo vranovskom okrese. Dnes máme jasný plán a manažérsku oblastnú organizáciu cestovného ruchu, ktorú okamžite podporíme, aby mala ľudí na plný úväzok. Jej úlohou bude posúdiť akým spôsobom sa po päťdesiatich rokoch pripraví rozvoj Domaše,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy Anton Marcinčin.

Po prvom roku od schválenia Akčného plánu mala samospráva, na rozdiel od reality, iné očakávania, predovšetkým vo vzťahu k čerpaniu regionálneho príspevku, ako nástroja pre vytváranie podmienok pre následné čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan priznal, že by uvítali viac pružnosti zo strany ústredných štátnych orgánov, aby mohli začal napĺňať strategický cieľ AP, a tým sú nové pracovné miesta. „Z nášho pohľadu je tu isté rozčarovanie. Požiadali sme splnomocnenca A. Marcinčina, ktorému sa nedá uprieť snaha, aby apeloval na ústredné orgány štátnej správy a tlmočil im naše skúsenosti. Keď sme Akčný plán kreovali, nebolo jasné, aké budú oprávnené výdavky a ďalšie postupy, preto sa teraz celý proces komplikuje a postupuje veľmi pomaly,“ vysvetľoval primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

V prípade mesta Vranov nad Topľou nadniesol J. Ragan ako najväčšiu prioritu priemyselný park Ferovo, či už je to vysporiadanie pozemkov, výstavba haly – podnikateľského inkubátora a najmä podpora investorov. „Máme viacerých podnikateľov, ktorí chcú investovať v našom priemyselnom parku a ktorých sme z toho dôvodu zaradili do Akčného plánu. Pokiaľ by dostali podporu v podobe investičných stimulov, môžu začať vytvárať pracovné miesta. Na našej úrovni v okrese a meste sme pripravení, preto len očakávame pružnejší servis a ešte užšiu spoluprácu s ústrednými orgánmi,“ dodal J. Ragan.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok