Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov získalo financie na čiastočnú rekonštrukciu MŠ Kukučínova

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov získalo financie na čiastočnú rekonštrukciu MŠ Kukučínova

Mesto Vranov získalo financie na čiastočnú rekonštrukciu MŠ Kukučínova
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou podalo v marci tohto roka žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EU za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou“. V priebehu minulého týždňa bola mestu táto žiadosť schválená.

Realizáciou projektu mesto zvýši kapacitu materskej školy nadstavbou pavilónu E o 20 detí, taktiež zvýši energetickú hospodárnosť pavilónu B1 a E, a to zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy, výmenou okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukciou vykurovacej sústavy s inštaláciou tepelného čerpadla, inštaláciou riadeného vetrania v učebniach a spálňach s rekuperáciou tepla a výmenou osvetlenia vnútorných priestorov, plus sa zrealizuje stavebno-technická úpravu areálu MŠ s výstavbou detského ihriska.

Celkovo mesto Vranov nad Topľou do rekonštrukcie Materskej školy Kukučínova, ktorá bude financovaná z prostriedkov EU a štátneho rozpočtu vo výške 95% z oprávnených nákladov na stavbu, preinvestuje 415 972,84 €. „Zároveň, taktiež v marci, mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru na realizáciu projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Kukučínova Vranov nad Topľou“, pomocou ktorého chceme zvýšiť energetickú hospodárnosť pavilónov A, B2, C, D. Tento projekt je v schvaľovacom procese,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková. 

Mesto Vranov získalo financie na čiastočnú rekonštrukciu MŠ Kukučínova

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov získalo financie na čiastočnú rekonštrukciu MŠ Kukučínova

Mesto Vranov získalo financie na čiastočnú rekonštrukciu MŠ Kukučínova
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou podalo v marci tohto roka žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EU za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou“. V priebehu minulého týždňa bola mestu táto žiadosť schválená.

Realizáciou projektu mesto zvýši kapacitu materskej školy nadstavbou pavilónu E o 20 detí, taktiež zvýši energetickú hospodárnosť pavilónu B1 a E, a to zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy, výmenou okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukciou vykurovacej sústavy s inštaláciou tepelného čerpadla, inštaláciou riadeného vetrania v učebniach a spálňach s rekuperáciou tepla a výmenou osvetlenia vnútorných priestorov, plus sa zrealizuje stavebno-technická úpravu areálu MŠ s výstavbou detského ihriska.

Celkovo mesto Vranov nad Topľou do rekonštrukcie Materskej školy Kukučínova, ktorá bude financovaná z prostriedkov EU a štátneho rozpočtu vo výške 95% z oprávnených nákladov na stavbu, preinvestuje 415 972,84 €. „Zároveň, taktiež v marci, mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru na realizáciu projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Kukučínova Vranov nad Topľou“, pomocou ktorého chceme zvýšiť energetickú hospodárnosť pavilónov A, B2, C, D. Tento projekt je v schvaľovacom procese,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková. 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok