Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vo vranovskom okrese bolo distribuovaných 3 783 potravinových balíčkov

Správy / Ostatné / Vo vranovskom okrese bolo distribuovaných 3 783 potravinových balíčkov

Vo vranovskom okrese bolo distribuovaných 3 783 potravinových balíčkov

Arcidiecézna Charita Košice začala minulý týždeň v okrese Vranov nad Topľou s distribúciou potravinovej pomoci na základe realizácie Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) na roky 2014 – 2020. Pre 1 428 konečných poberateľov je pripravených 3 783 potravinových balíčkov.

Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi.

Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN), príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti, príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti, príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosti alebo sekundárne iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie.

Rodina s jedným nezaopatreným dieťaťom má nárok na dva potravinové balíčky, rodina s dvoma až troma nezaopatrenými deťmi na tri potravinové balíčky, rodina so štyrmi a viac nezaopatrenými deťmi na štyri potravinové balíčky. U dvojice, v ktorej obaja spĺňajú vyššie uvedené podmienky, má nárok na potravinový balíček každý z nich. „Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj sprievodné opatrenia poskytované kvalifikovaným pracovníkom, napr. poradenstvo o zdravej výžive a hygienických návykoch, o poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a i.,“ uvádza sa na stránke Slovenskej katolíckej charity.

V okrese Vranov nad Topľou sa distribúcia začala minulý týždeň a jej ukončenie sa predpokladá začiatkom októbra. Ako nám vysvetlila vedúca zariadenia Charitný dom pre mládež vo Vranove nad Topľou Beáta Bronišová, v súčasnosti prebieha 5. kolo distribúcie potravinových balíkov. „V rámci okresu Vranov nad Topľou rozdáme 3 783 kusov potravinových balíkov pre 1 428 konečných prijímateľov. Konkrétne v meste Vranov nad Topľou bude 182 osobám rozdaných 411 kusov balíčkov. Každý potravinový balíček váži 13,5 kg, obsahuje 21 trvanlivých potravín a jeho hodnota je okolo 30 eur,“ uviedla B. Bronišová z vranovského Charitného domu pre mládež, ktorého klienti aktívne pomáhajú a spolupracujú pri vydávaní balíčkov.

Vo vranovskom okrese bolo distribuovaných 3 783 potravinových balíčkov

Správy / Ostatné / Vo vranovskom okrese bolo distribuovaných 3 783 potravinových balíčkov

Vo vranovskom okrese bolo distribuovaných 3 783 potravinových balíčkov

Arcidiecézna Charita Košice začala minulý týždeň v okrese Vranov nad Topľou s distribúciou potravinovej pomoci na základe realizácie Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) na roky 2014 – 2020. Pre 1 428 konečných poberateľov je pripravených 3 783 potravinových balíčkov.

Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi.

Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN), príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti, príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti, príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosti alebo sekundárne iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie.

Rodina s jedným nezaopatreným dieťaťom má nárok na dva potravinové balíčky, rodina s dvoma až troma nezaopatrenými deťmi na tri potravinové balíčky, rodina so štyrmi a viac nezaopatrenými deťmi na štyri potravinové balíčky. U dvojice, v ktorej obaja spĺňajú vyššie uvedené podmienky, má nárok na potravinový balíček každý z nich. „Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj sprievodné opatrenia poskytované kvalifikovaným pracovníkom, napr. poradenstvo o zdravej výžive a hygienických návykoch, o poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a i.,“ uvádza sa na stránke Slovenskej katolíckej charity.

V okrese Vranov nad Topľou sa distribúcia začala minulý týždeň a jej ukončenie sa predpokladá začiatkom októbra. Ako nám vysvetlila vedúca zariadenia Charitný dom pre mládež vo Vranove nad Topľou Beáta Bronišová, v súčasnosti prebieha 5. kolo distribúcie potravinových balíkov. „V rámci okresu Vranov nad Topľou rozdáme 3 783 kusov potravinových balíkov pre 1 428 konečných prijímateľov. Konkrétne v meste Vranov nad Topľou bude 182 osobám rozdaných 411 kusov balíčkov. Každý potravinový balíček váži 13,5 kg, obsahuje 21 trvanlivých potravín a jeho hodnota je okolo 30 eur,“ uviedla B. Bronišová z vranovského Charitného domu pre mládež, ktorého klienti aktívne pomáhajú a spolupracujú pri vydávaní balíčkov.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok