Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranov zaznamenal v odpadovom hospodárstve prvé pozitívne signály

Správy / Mesto Vranov / Vranov zaznamenal v odpadovom hospodárstve prvé pozitívne signály

Vranov zaznamenal v odpadovom hospodárstve prvé pozitívne signály
Aké sú môžnosti reklamy?

Cieľom druhého ročníka projektu Poupratujme si Vranov je skrášliť sídliská, oddychové zóny a ich okolie. Túto výzvu sa 8. apríla rozhodli prijať Mesto Vranov nad Topľou, ZŠ Lúčna, Vranovské vydry, ĽadoBorci, MŠK Vranov a 1. oddiel Lipy v spolupráci s SBD Vranov a Byterm Vranov s.r.o.

Projekt Poupratujme si Vranov nad Topľou je súčasťou aktivít, ktoré má radnica naplánované pre rok 2017 s dôrazom na zvýšenie povedomia Vranovčanov vo vzťahu k ochrane životného prostredia, kde patrí i nakladanie s komunálnym odpadom, ktorého produkcia z roka na rok rastie (7 112,642 t/2014, 7 611,250 t/2015, 7 789,719 t/2016). Tento fakt núti hľadať riešenia a opatrenia, ako efektívne s ním nakladať nielen z environmentálneho pohľadu, ale aj z ekonomického hľadiska, pričom pokojne môžeme konštatovať, že tieto nádoby sú spojené a navzájom sa v rámci inšpirácie dopĺňajú. Pozitívnym signálom je fakt, že od 1. januára minulého roka vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch. K jednej z najhlavnejších zmien, ktorú priniesol, patrí skutočnosť, že od 1. júla 2016 zmenil v mestách a obciach systém financovania separovaného zberu, pretože náklady na zabezpečenie zberu separovaného odpadu prebrala Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV). Vo Vranove to je spoločnosť ENVI-PAK, a.s. „To znamená, že my občania platíme iba za komunálny odpad a za separovaný odpad bude platiť spoločnosť ENVI-PAK, a.s., “ vysvetľuje mesto Vranov nad Topľou na svojej webovej stránke.

Tento nový prístup priniesol prvé ovocie. Kým v roku 2015 zaplatilo mesto za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu 657 627,798 eur, za rovnaké obdobie roka 2016, po zavedení OZV, to bolo 616 348,0­7 eur, čo predstavuje úsporu 41 253,728 eur. Keďže za prvý polrok 2016 vytriedili Vranovčania 63,20 ton plastov, 42,13 ton skla, 58,89 t papiera a 38,32 ton pneumatík, samospráva podala žiadosť o príspevok na Recyklačný fond. „Správna rada Recyklačného fondu rozhodla a mestu Vranov nad Topľou pridelila finančné prostriedky vo výške 17 763 eur. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané a môžu byť použité výlučne na úhradu nákladov spojených so zabezpečením triedeného zberu, manipulácie, dopravy vytriedeného odpadu na zhodnotenie, propagáciu triedenia odpadu a rozširovanie triedeného odpadu – nákup kontajnerov,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Ďalšiu úsporu prinieslo spoplatnenie uloženia drobného stavebného odpadu na zbernom dvore, čo sa prejavilo aj na vyššom počte občanov, ktorí si objednali na jeho odvoz a likvidáciu kontajner – 68/2014, 82/2015 a 129/2016. „V roku 2016 bola zakúpená a nainštalovaná mostová váha na zbernom dvore. Na poplatkoch za drobný stavebný odpad bolo vybraných 1 332,55 eur a 7 941,00 € zaplatili občania, ktorí si objednali kontajner na drobný stavebný odpad,“ informovala E. Fedorňáková.

 

Vranov zaznamenal v odpadovom hospodárstve prvé pozitívne signály

Správy / Mesto Vranov / Vranov zaznamenal v odpadovom hospodárstve prvé pozitívne signály

Vranov zaznamenal v odpadovom hospodárstve prvé pozitívne signály
Aké sú môžnosti reklamy?

Cieľom druhého ročníka projektu Poupratujme si Vranov je skrášliť sídliská, oddychové zóny a ich okolie. Túto výzvu sa 8. apríla rozhodli prijať Mesto Vranov nad Topľou, ZŠ Lúčna, Vranovské vydry, ĽadoBorci, MŠK Vranov a 1. oddiel Lipy v spolupráci s SBD Vranov a Byterm Vranov s.r.o.

Projekt Poupratujme si Vranov nad Topľou je súčasťou aktivít, ktoré má radnica naplánované pre rok 2017 s dôrazom na zvýšenie povedomia Vranovčanov vo vzťahu k ochrane životného prostredia, kde patrí i nakladanie s komunálnym odpadom, ktorého produkcia z roka na rok rastie (7 112,642 t/2014, 7 611,250 t/2015, 7 789,719 t/2016). Tento fakt núti hľadať riešenia a opatrenia, ako efektívne s ním nakladať nielen z environmentálneho pohľadu, ale aj z ekonomického hľadiska, pričom pokojne môžeme konštatovať, že tieto nádoby sú spojené a navzájom sa v rámci inšpirácie dopĺňajú. Pozitívnym signálom je fakt, že od 1. januára minulého roka vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch. K jednej z najhlavnejších zmien, ktorú priniesol, patrí skutočnosť, že od 1. júla 2016 zmenil v mestách a obciach systém financovania separovaného zberu, pretože náklady na zabezpečenie zberu separovaného odpadu prebrala Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV). Vo Vranove to je spoločnosť ENVI-PAK, a.s. „To znamená, že my občania platíme iba za komunálny odpad a za separovaný odpad bude platiť spoločnosť ENVI-PAK, a.s., “ vysvetľuje mesto Vranov nad Topľou na svojej webovej stránke.

Tento nový prístup priniesol prvé ovocie. Kým v roku 2015 zaplatilo mesto za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu 657 627,798 eur, za rovnaké obdobie roka 2016, po zavedení OZV, to bolo 616 348,0­7 eur, čo predstavuje úsporu 41 253,728 eur. Keďže za prvý polrok 2016 vytriedili Vranovčania 63,20 ton plastov, 42,13 ton skla, 58,89 t papiera a 38,32 ton pneumatík, samospráva podala žiadosť o príspevok na Recyklačný fond. „Správna rada Recyklačného fondu rozhodla a mestu Vranov nad Topľou pridelila finančné prostriedky vo výške 17 763 eur. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané a môžu byť použité výlučne na úhradu nákladov spojených so zabezpečením triedeného zberu, manipulácie, dopravy vytriedeného odpadu na zhodnotenie, propagáciu triedenia odpadu a rozširovanie triedeného odpadu – nákup kontajnerov,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Ďalšiu úsporu prinieslo spoplatnenie uloženia drobného stavebného odpadu na zbernom dvore, čo sa prejavilo aj na vyššom počte občanov, ktorí si objednali na jeho odvoz a likvidáciu kontajner – 68/2014, 82/2015 a 129/2016. „V roku 2016 bola zakúpená a nainštalovaná mostová váha na zbernom dvore. Na poplatkoch za drobný stavebný odpad bolo vybraných 1 332,55 eur a 7 941,00 € zaplatili občania, ktorí si objednali kontajner na drobný stavebný odpad,“ informovala E. Fedorňáková.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok