Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Tovarnom vystavovali s úspechom historické a retro predmety

Správy / Obce / V Tovarnom vystavovali s úspechom historické a retro predmety

  V Tovarnom vystavovali s úspechom historické a retro predmety
Aké sú môžnosti reklamy?

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Tovarnom zorganizovala výstavu „retro“ predmetov a predmetov z histórie. Jej návštevníci mohli v miestnom kultúrnom dome obdivovať veci dennej, aj remeselníckej potreby, no zaujímavá bola určite aj exkurzia do historického sveta elektroniky.

S myšlienkou zorganizovať výstavu prišiel predseda ZO JDS v Tovarnom Jozef Fedorko. Keďže sa sám zaujíma o históriu, k inšpirácii zorganizovať podujatie, ktoré by prenieslo jeho návštevníkov v čase o niekoľko rokov dozadu, nemal ďaleko. „V obecnom rozhlase sme vyhlásili, že ľudia môžu priniesť veci, ktoré by chceli vystaviť. Hoci si mnohí niektoré predmety ešte pamätajú, predsa je z nich cítiť závan histórie,“ vysvetľoval Jozef Fedorko.

Väčšina vystavených vecí sa datovala do medzivojnového obdobia minulého storočia, ale historický záber je podstatne širší. Zoznam bol viac ako pestrý - časti krojov, drevené kufre, s ktorými sa rukovalo, kolovrátky, žehličky – bigľajze rozpaľované uhlím, cepy, obuvnícke náradie, knihy a rôzne predmety dennej potreby ako napr. 90-ročné cínové vedro. Z elektroniky zaujali rôzne druhy starých rádií, gramofónov, ale spestrením bol napr. i „globtelácky“ mobil značky Ericsson, ktorý pri dnešnej modernej technike pôsobí naozaj archaicky. Určite mimoriadne cenným exponátom bol jeden z prvých Polaroidov. Kým staršie ročníky si s nostalgiou zaspomínali, pred žiakmi Základnej školy s materskou školou v Tovarnom sa otvoril nový, doteraz nepoznaný, svet. „Nevedeli sme odhadnúť, čo všetko bude deti zaujímať, ale svojim záujmom nás veľmi milo prekvapili. Živo sa zaujímali o vystavené predmety, fotili si ich a sme radi, že takto sme im mohli ukázať trošku z našej histórie a tradícií,“ dodal J. Fedorko.

Továrne vzniklo na obchodnej ceste do Poľska. Skutočnosť, že sa v dedine v minulosti skladoval a vážil tovar, dokumentujú aj váhy znázornené v obecnom erbe. Dokonca sa predpokladá, že práve cez túto obec prechádzali solúnski bratia sv. Cyril a Metod na Veľkú Moravu. V 17. storočí tu grófsky rod Barkóczyovcov vystaval sídelný kaštieľ, ktorý v polovici 18. storočia zničilo zemetrasenie. „Medzi vystavenými vecami máme aj čižmy, ktoré vraj nosil ešte gróf Hadik Barkóczy. Nevieme to síce potvrdiť, ale pravdou je, že keď sa po vojne rozoberal kaštieľ, ľudia si mnohé veci pobrali a takto sa ich podarilo zachrániť,“ vysvetľovala Viera Harmanová.
 

V Tovarnom vystavovali s úspechom historické a retro predmety

Správy / Obce / V Tovarnom vystavovali s úspechom historické a retro predmety

  V Tovarnom vystavovali s úspechom historické a retro predmety
Aké sú môžnosti reklamy?

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Tovarnom zorganizovala výstavu „retro“ predmetov a predmetov z histórie. Jej návštevníci mohli v miestnom kultúrnom dome obdivovať veci dennej, aj remeselníckej potreby, no zaujímavá bola určite aj exkurzia do historického sveta elektroniky.

S myšlienkou zorganizovať výstavu prišiel predseda ZO JDS v Tovarnom Jozef Fedorko. Keďže sa sám zaujíma o históriu, k inšpirácii zorganizovať podujatie, ktoré by prenieslo jeho návštevníkov v čase o niekoľko rokov dozadu, nemal ďaleko. „V obecnom rozhlase sme vyhlásili, že ľudia môžu priniesť veci, ktoré by chceli vystaviť. Hoci si mnohí niektoré predmety ešte pamätajú, predsa je z nich cítiť závan histórie,“ vysvetľoval Jozef Fedorko.

Väčšina vystavených vecí sa datovala do medzivojnového obdobia minulého storočia, ale historický záber je podstatne širší. Zoznam bol viac ako pestrý - časti krojov, drevené kufre, s ktorými sa rukovalo, kolovrátky, žehličky – bigľajze rozpaľované uhlím, cepy, obuvnícke náradie, knihy a rôzne predmety dennej potreby ako napr. 90-ročné cínové vedro. Z elektroniky zaujali rôzne druhy starých rádií, gramofónov, ale spestrením bol napr. i „globtelácky“ mobil značky Ericsson, ktorý pri dnešnej modernej technike pôsobí naozaj archaicky. Určite mimoriadne cenným exponátom bol jeden z prvých Polaroidov. Kým staršie ročníky si s nostalgiou zaspomínali, pred žiakmi Základnej školy s materskou školou v Tovarnom sa otvoril nový, doteraz nepoznaný, svet. „Nevedeli sme odhadnúť, čo všetko bude deti zaujímať, ale svojim záujmom nás veľmi milo prekvapili. Živo sa zaujímali o vystavené predmety, fotili si ich a sme radi, že takto sme im mohli ukázať trošku z našej histórie a tradícií,“ dodal J. Fedorko.

Továrne vzniklo na obchodnej ceste do Poľska. Skutočnosť, že sa v dedine v minulosti skladoval a vážil tovar, dokumentujú aj váhy znázornené v obecnom erbe. Dokonca sa predpokladá, že práve cez túto obec prechádzali solúnski bratia sv. Cyril a Metod na Veľkú Moravu. V 17. storočí tu grófsky rod Barkóczyovcov vystaval sídelný kaštieľ, ktorý v polovici 18. storočia zničilo zemetrasenie. „Medzi vystavenými vecami máme aj čižmy, ktoré vraj nosil ešte gróf Hadik Barkóczy. Nevieme to síce potvrdiť, ale pravdou je, že keď sa po vojne rozoberal kaštieľ, ľudia si mnohé veci pobrali a takto sa ich podarilo zachrániť,“ vysvetľovala Viera Harmanová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok