Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Súkromnej ZUŠ súťažili klaviristi

Správy / Školstvo / V Súkromnej ZUŠ súťažili klaviristi

V Súkromnej ZUŠ súťažili klaviristi
Aké sú môžnosti reklamy?

Už po osemnásty krát stretli žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou na školskej súťaži v hre na klavíri. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov v dvoch kategóriách. Žiaci súťažili s povinnými skladbami vybraných odbornou porotou (Ingrid Kovalská, Vilma Krauspeová, Adriana Ilčišinová a Matúš Dzurjanin) a so skladbou, ktorú pre žiakov vybrali ich triedni učitelia.

V prvej kategórii žiakov 2.až 4.ročníka 1.časti, 1.stupňa sa na prvom mieste umiestnila Natália Varichajová, druhé skončili Nina Mrusková a Bianka Katarína Kundravá a na tretie miesto patrilo Kvetoslave Marenčinovej.

V druhej kategórii žiakov 1.-3.ročníka, 2.časti, 1.stupňa najlepšie na klavíri zahrala Anna Maťašová, na druhom mieste skončili Rebeka Kubačková a Šimon Slávik a tretiu cenu si odniesli Kristína Krajňáková a Natália Tuľaková. Čestné uznanie za peknú interpretáciu skladieb dostala Zuzana Fialová.

V klavírnej súťaži podali súťažiaci vyrovnané výkony v oboch kategóriách a porota, ktorej predsedala PaedDr. Ingrid Kovalská, mala ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. Niektorí zo súťažiacich klaviristov ako iní interpreti na hudobných nástrojoch, tanečníci a spevácke zbory sa predstavia na najbližšom Veľkonočnom internom koncerte v Súkromnej ZUŠ dňa 6.apríla 2017 a na Slávnostnom koncerte k 20. výročiu založenia Súkromnej ZUŠ dňa 9.mája 2017 v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou

Prijímacie pohovory na Súkromnú ZUŠ, hudobný a tanečný odbor sa uskutočnia v utorok 16. mája 2017 od 15.30 hod. v priestoroch SZUŠ na Dobrianskeho 1651 (v budove poisťovne Allianz). Prihlášky a bližšie informácie dostanete v Súkromnej ZUŠ, tel. č. 4422849, 0905 271 374 alebo na www.ozvena.sk.

Vilma Krauspeová

V Súkromnej ZUŠ súťažili klaviristi

Správy / Školstvo / V Súkromnej ZUŠ súťažili klaviristi

V Súkromnej ZUŠ súťažili klaviristi
Aké sú môžnosti reklamy?

Už po osemnásty krát stretli žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou na školskej súťaži v hre na klavíri. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov v dvoch kategóriách. Žiaci súťažili s povinnými skladbami vybraných odbornou porotou (Ingrid Kovalská, Vilma Krauspeová, Adriana Ilčišinová a Matúš Dzurjanin) a so skladbou, ktorú pre žiakov vybrali ich triedni učitelia.

V prvej kategórii žiakov 2.až 4.ročníka 1.časti, 1.stupňa sa na prvom mieste umiestnila Natália Varichajová, druhé skončili Nina Mrusková a Bianka Katarína Kundravá a na tretie miesto patrilo Kvetoslave Marenčinovej.

V druhej kategórii žiakov 1.-3.ročníka, 2.časti, 1.stupňa najlepšie na klavíri zahrala Anna Maťašová, na druhom mieste skončili Rebeka Kubačková a Šimon Slávik a tretiu cenu si odniesli Kristína Krajňáková a Natália Tuľaková. Čestné uznanie za peknú interpretáciu skladieb dostala Zuzana Fialová.

V klavírnej súťaži podali súťažiaci vyrovnané výkony v oboch kategóriách a porota, ktorej predsedala PaedDr. Ingrid Kovalská, mala ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. Niektorí zo súťažiacich klaviristov ako iní interpreti na hudobných nástrojoch, tanečníci a spevácke zbory sa predstavia na najbližšom Veľkonočnom internom koncerte v Súkromnej ZUŠ dňa 6.apríla 2017 a na Slávnostnom koncerte k 20. výročiu založenia Súkromnej ZUŠ dňa 9.mája 2017 v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou

Prijímacie pohovory na Súkromnú ZUŠ, hudobný a tanečný odbor sa uskutočnia v utorok 16. mája 2017 od 15.30 hod. v priestoroch SZUŠ na Dobrianskeho 1651 (v budove poisťovne Allianz). Prihlášky a bližšie informácie dostanete v Súkromnej ZUŠ, tel. č. 4422849, 0905 271 374 alebo na www.ozvena.sk.

Vilma Krauspeová

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok