Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Riaditeľ SOŠD I. Šesták: Šancu pre kvalitné vzdelanie treba pevne chytiť do rúk

Správy / Školstvo / Riaditeľ SOŠD I. Šesták: Šancu pre kvalitné vzdelanie treba pevne chytiť do rúk

Riaditeľ SOŠD I. Šesták: Šancu pre kvalitné vzdelanie treba pevne chytiť do rúk
Aké sú môžnosti reklamy?

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove n.T. ponúka deviatakom základných škôl nový študijný odbor - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. O tomto odbore, ale aj ďalších perspektívach tejto školy sme sa porozprávali s jej riaditeľom Igorom Šestákom.

* Pán riaditeľ, prečo práve tento odbor a prečo práve v tomto čase?
- Odpoveď je jednoduchá – chceme ísť s dobou - ako moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorá nezaostáva za moderným vývojom. Zbytočné by bolo pripraviť absolventov pre prax tak, že by nevedeli obsluhovať, nastavovať a programovať nové technologické zariadenia a linky, keď nimi disponuje väčšina firiem. Reagujeme tak na požiadavku súčasných zamestnávateľov v našom regióne, ale aj potenciálnych investorov do priemyselného parku. Moderné technológie – predovšetkým číslicovo riadené CNC sú už bežnými technologickými zariadeniami v mnohých podnikateľských subjektoch. Čo však bytostne v týchto firmách chýba je kvalifikovaný odborník, ktorý týmto zariadeniam rozumie, operácie vie naprogramovať, a strojné zariadenie obsluhovať. Dnešná obsluha takéhoto stroja už nie je robotník v zafúľaných montérkach, s čierne zaolejovanými rukami až po lakte. Je to už v moderných a čistých podmienkach obsluhujúci operátor, obsluhujúci počítač, so schopnosťou zasiahnuť a preprogramovať zariadenie pružne podľa výrobnej situácie, alebo požiadavky.
* Ale aby vaši študenti vedeli na týchto strojných zariadeniach pracovať musia byť s nimi v častom kontakte. Zďaleka to nie sú lacné zariadenia. Máte takéto stroje vo vašej škole?
- Aj keď jednu malú školskú CNC frézu máme už dávnejšie v školských dielňach, je určená pre drevárske profesie a je iba malým cvičným zariadením. Chceme však výrazne posilniť predovšetkým strojárske odbory, pretože práve po takých absolventoch je najväčší dopyt. A to nielen v našom regióne, ale na celom Slovensku, ale aj krajinách Európskej únie. Preto sme aktívne vstúpili do prípravy zámeru a samotného projektu v práve prebiehajúcej výzve Regionálneho operačného programu. Ak budeme úspešní, tak by nám mali v dielňach pribudnúť dve veľké výrobne CNC frézy, dva výrobné CNC sústruhy, a kompletná obnova celého strojového parku na obrábanie kovov. Okrem toho vzniknú nové učebne so šiestimi menšími CNC školskými sústruhmi a frézami, učebňa so simulátorom zvárania a učebňa s väčšou laserovou gravírkou. Zaujímavým by malo byť nové laboratórium mechatroniky s desiatimi modulovými stavebnicami a ešte jedna nová multimediálna poslucháreň.
* To je ale zatiaľ len perspektíva najbližšieho roku, dvoch...
- Áno, a verím, že budeme úspešní a že sa to do posledného detailu naplní. Aj preto otvárame tento nový študijný program. Prvé dva roky sa však musia študenti oboznámiť aj s klasickými spôsobmi ručného aj strojného obrábania kovov, na čo sú vytvorené podmienky už teraz. Teoretickú prípravu už však absolvujú v príslušných predmetoch už od začiatku štúdia. Máme s tým skúsenosti – naši učitelia už vyučovali v kurze obsluhy CNC strojov a zariadení zhruba pred rokom, kedy školili skupinu dospelých zamestnancov pre konkrétneho zamestnávateľa. Aj teraz prebiehajú na objednávku dva kurzy – jeden so zameraním na izometriu pre zamestnávateľov z Košíc a jeden pre strojárke technológie. No a naši študenti už v treťom a štvrtom ročníku budú môcť už pracovať na najmodernejších CNC zariadeniach aj priamo u nás v dielňach. Budú mať tak obrovský náskok a veľkú výhodu pred absolventmi iných škôl, pri uplatnení sa v strojárskych firmách. Už dnes rokujeme so zástupcami investorov, ktorí smerujú do nášho priemyselného parku. Už dopredu chcú nadviazať spoluprácu s našou školou, pretože si uvedomujú, že kvalifikovaných odborníkov na trhu práce je veľmi málo. A tak im budú ponúkať nielen istú prácu, ale aj adekvátne finančné ohodnotenie.
* Takže teória aj prax vo vašej škole bude kopírovať súčasné trendy?
- Áno, snažíme sa o to. A nielen v tomto novom študijnom odbore. Aj súčasné odbory si vyžadujú inovácie. Najrýchlejšie „starne“ výpočtová technika, preto postupne inovujeme. Aj v minulom týždni nám pomohla jedna organizácia z Košíc, ktorá potrebuje veľmi výkonné počítače a pri obnove svojich počítačov nám bezplatne darovala 20 súčasne používaných počítačov. Nie sú to však nejaké „staré nevýkonné šunky“, ale ešte stále špičkové počítače. Každému študentovi odboru „Ochrana osôb a majetku pred požiarom“ nedávno nezisková organizácia darovala osobné tablety pre zlepšenie prípravy na štúdium. A tak isto budú čakať kvalitné tablety aj pre každého študenta nového študijného odboru „Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení“. A nielen to. Absolvent bude po úspešnom štúdiu majiteľom nielen súčasne maturitného vysvedčenia aj výučného listu, ale aj Zváračského preukazu, ktorý získa v našej vlastnej Zváračskej škole. A to už bude naozaj veľký predpoklad úspešného uplatnenia sa na pracovnom trhu. Zároveň však aj s možnosťou študovať na vysokej škole. Šanca je teda pre kvalitné vzdelanie veľká, len ju treba pevne chytiť do rúk.

Riaditeľ SOŠD I. Šesták: Šancu pre kvalitné vzdelanie treba pevne chytiť do rúk

Správy / Školstvo / Riaditeľ SOŠD I. Šesták: Šancu pre kvalitné vzdelanie treba pevne chytiť do rúk

Riaditeľ SOŠD I. Šesták: Šancu pre kvalitné vzdelanie treba pevne chytiť do rúk
Aké sú môžnosti reklamy?

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove n.T. ponúka deviatakom základných škôl nový študijný odbor - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. O tomto odbore, ale aj ďalších perspektívach tejto školy sme sa porozprávali s jej riaditeľom Igorom Šestákom.

* Pán riaditeľ, prečo práve tento odbor a prečo práve v tomto čase?
- Odpoveď je jednoduchá – chceme ísť s dobou - ako moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorá nezaostáva za moderným vývojom. Zbytočné by bolo pripraviť absolventov pre prax tak, že by nevedeli obsluhovať, nastavovať a programovať nové technologické zariadenia a linky, keď nimi disponuje väčšina firiem. Reagujeme tak na požiadavku súčasných zamestnávateľov v našom regióne, ale aj potenciálnych investorov do priemyselného parku. Moderné technológie – predovšetkým číslicovo riadené CNC sú už bežnými technologickými zariadeniami v mnohých podnikateľských subjektoch. Čo však bytostne v týchto firmách chýba je kvalifikovaný odborník, ktorý týmto zariadeniam rozumie, operácie vie naprogramovať, a strojné zariadenie obsluhovať. Dnešná obsluha takéhoto stroja už nie je robotník v zafúľaných montérkach, s čierne zaolejovanými rukami až po lakte. Je to už v moderných a čistých podmienkach obsluhujúci operátor, obsluhujúci počítač, so schopnosťou zasiahnuť a preprogramovať zariadenie pružne podľa výrobnej situácie, alebo požiadavky.
* Ale aby vaši študenti vedeli na týchto strojných zariadeniach pracovať musia byť s nimi v častom kontakte. Zďaleka to nie sú lacné zariadenia. Máte takéto stroje vo vašej škole?
- Aj keď jednu malú školskú CNC frézu máme už dávnejšie v školských dielňach, je určená pre drevárske profesie a je iba malým cvičným zariadením. Chceme však výrazne posilniť predovšetkým strojárske odbory, pretože práve po takých absolventoch je najväčší dopyt. A to nielen v našom regióne, ale na celom Slovensku, ale aj krajinách Európskej únie. Preto sme aktívne vstúpili do prípravy zámeru a samotného projektu v práve prebiehajúcej výzve Regionálneho operačného programu. Ak budeme úspešní, tak by nám mali v dielňach pribudnúť dve veľké výrobne CNC frézy, dva výrobné CNC sústruhy, a kompletná obnova celého strojového parku na obrábanie kovov. Okrem toho vzniknú nové učebne so šiestimi menšími CNC školskými sústruhmi a frézami, učebňa so simulátorom zvárania a učebňa s väčšou laserovou gravírkou. Zaujímavým by malo byť nové laboratórium mechatroniky s desiatimi modulovými stavebnicami a ešte jedna nová multimediálna poslucháreň.
* To je ale zatiaľ len perspektíva najbližšieho roku, dvoch...
- Áno, a verím, že budeme úspešní a že sa to do posledného detailu naplní. Aj preto otvárame tento nový študijný program. Prvé dva roky sa však musia študenti oboznámiť aj s klasickými spôsobmi ručného aj strojného obrábania kovov, na čo sú vytvorené podmienky už teraz. Teoretickú prípravu už však absolvujú v príslušných predmetoch už od začiatku štúdia. Máme s tým skúsenosti – naši učitelia už vyučovali v kurze obsluhy CNC strojov a zariadení zhruba pred rokom, kedy školili skupinu dospelých zamestnancov pre konkrétneho zamestnávateľa. Aj teraz prebiehajú na objednávku dva kurzy – jeden so zameraním na izometriu pre zamestnávateľov z Košíc a jeden pre strojárke technológie. No a naši študenti už v treťom a štvrtom ročníku budú môcť už pracovať na najmodernejších CNC zariadeniach aj priamo u nás v dielňach. Budú mať tak obrovský náskok a veľkú výhodu pred absolventmi iných škôl, pri uplatnení sa v strojárskych firmách. Už dnes rokujeme so zástupcami investorov, ktorí smerujú do nášho priemyselného parku. Už dopredu chcú nadviazať spoluprácu s našou školou, pretože si uvedomujú, že kvalifikovaných odborníkov na trhu práce je veľmi málo. A tak im budú ponúkať nielen istú prácu, ale aj adekvátne finančné ohodnotenie.
* Takže teória aj prax vo vašej škole bude kopírovať súčasné trendy?
- Áno, snažíme sa o to. A nielen v tomto novom študijnom odbore. Aj súčasné odbory si vyžadujú inovácie. Najrýchlejšie „starne“ výpočtová technika, preto postupne inovujeme. Aj v minulom týždni nám pomohla jedna organizácia z Košíc, ktorá potrebuje veľmi výkonné počítače a pri obnove svojich počítačov nám bezplatne darovala 20 súčasne používaných počítačov. Nie sú to však nejaké „staré nevýkonné šunky“, ale ešte stále špičkové počítače. Každému študentovi odboru „Ochrana osôb a majetku pred požiarom“ nedávno nezisková organizácia darovala osobné tablety pre zlepšenie prípravy na štúdium. A tak isto budú čakať kvalitné tablety aj pre každého študenta nového študijného odboru „Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení“. A nielen to. Absolvent bude po úspešnom štúdiu majiteľom nielen súčasne maturitného vysvedčenia aj výučného listu, ale aj Zváračského preukazu, ktorý získa v našej vlastnej Zváračskej škole. A to už bude naozaj veľký predpoklad úspešného uplatnenia sa na pracovnom trhu. Zároveň však aj s možnosťou študovať na vysokej škole. Šanca je teda pre kvalitné vzdelanie veľká, len ju treba pevne chytiť do rúk.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok