Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Časť poslancov Plasme Energy nedôveruje, J. Ragan varuje pred súdnym sporom

Správy / Mesto Vranov / Časť poslancov Plasme Energy nedôveruje, J. Ragan varuje pred súdnym sporom

Časť poslancov Plasme Energy nedôveruje, J. Ragan varuje pred súdnym sporom
Aké sú môžnosti reklamy?

Zámer spoločnosti Plasma Energy spracovávať v priemyselnom parku Ferovo elektroodpad je opäť aktuálnou témou. Kým primátor Vranova Ján Ragan upozorňuje na hroziace riziko súdneho sporu, časť poslancov si stojí za svojim a firme nedôveruje.

Téma Plasma Energy, ktorá chce spracovávať a zhodnocovať nepoužiteľné elektrické a elektronické zariadenia vyprodukované v regióne východného Slovenska, rezonovala vo Vranove v roku 2015. Poslanci mestského zastupiteľstva vtedy zrušili pôvodné uznesenie o nájme pozemkov, čo potvrdili aj prelomením veta a zároveň požiadali primátora Jána Ragana o ukončenie nájomného vzťahu s banskobystrickou firmou podľa Obchodného zákonníka. Keďže v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA získala Plasma Energy kladné stanovisko, opätovne požiadala o prenájom pozemkov v priemyselnom parku Ferovo. Podľa Ľubomíra Lukiča sa však situácia nezmenila a obavu zo spracovania nebezpečných odpadov považuje naďalej za aktuálnu. Ján Ragan v tejto súvislosti vysvetlil, že rozhodnutie ministerstva životného prostredia mení pohľad na doterajšiu diskusiu okolo plazmového spracovania odpadov zásadným spôsobom. „Elektrospotrebič je aj mobil. Keď je v celku, nevnímame ho ako problém, no ak ho rozoberieme, zrazu budeme mať na stole nebezpečný odpad. Stále je to však ten istý mobil, ktorý ako funkčné zariadenie všetci používame a nijako sa nad tým nepozastavujeme,“ uviedol primátor Vranova Ján Ragan. Hoci chápe obavy poslancov, aj verejnosti, doplnil, že práve kvôli tomu je dôležité, aby sa pracovalo s faktami, čím narážal na skutočnosť, kedy občania mohli byť zavedení nepresnými informáciami o spaľovni. „Ak zastupiteľstvo schváli nájom pozemkov, máme šancu, že v priemyselnom parku vznikne ďalších 40 pracovných miest. V opačnom prípade nám hrozí súdny spor a pokiaľ si bude firma nárokovať ušlý zisk, môže to ohroziť finančnú kondíciu mesta,“ upozornil J. Ragan.

Igor Šesták pripomenul, že k zrušeniu pôvodného uznesenia, vrátane prelomenia veta, ho spolu s kolegami neviedla iba obava o zaťaženie životného prostredia, ale aj prístup firmy. „Dobre vieme s akým zámerom prišli. Ani raz nespomenuli nebezpečné odpady, až v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie sa ich objavilo šestnásť a vtedy sa pre nás stala táto firma nedôveryhodnou,“ pripomenul I. Šesták. Rovnako upriamil pozornosť na petíciu, ktorú by ako volení zástupcovia občanov nemali ignorovať. Napriek tomu, že nechcel spochybniť stanovisko ministerstva životného prostredia, predsa len pripustil isté percento nedôvery a pochybností. „Pre mňa sa tento proces skončil. Keď sa bojíme súdnych sporov, otázke znie, čo má väčšiu váhu - nedosiahnutý zisk, ktorý je otázny a skôr je to vec pre šikovných právnikov alebo to, aby sme sa občanom a našim deťom mohli pozrieť do očí?“ položil rečnícku otázku I. Šesták, pričom doplnil, že Klub nezávislých poslancov tento zámer nepodporí.

Proti populizmu a zavádzaniu občanov sa ohradil Ľubomír Pidaný, podľa ktorého by mala byť diskusia výhradne odborná a vecná. Zároveň prezentoval názor, že poslanci mali pred schválením zmluvy dosť času oboznámiť sa so zámerom, preto apeloval, aby si zastupiteľstvo uvedomilo svoju mieru zodpovednosti. „Máme stovky platných nájomných zmlúv. Predsa nie je možné, aby sme postupovali spôsobom, keď si niekto z poslancov spomenie, že s niečím nie je stotožnený, a pritom pokojne môže zohrať úlohu pri jeho rozhodovaní aj ľudský faktor... Preto sa zmluvy s partnermi nerušia kvôli tomu, lebo to chce 25 poslancov. My musíme rešpektovať zmluvný vzťah, ktorý sme dobrovoľne podporili. Súd nebude skúmať názor kohokoľvek z nás, ale bude sa zaoberať iba argumentmi, ktoré nám boli v jednotlivých časových horizontoch predložené,“ reagoval Ľ. Pidaný.

Nakoniec poslanci o predloženom materiály nehlasovali. Predkladateľ ho totiž stiahol s tým, že ako dodal J. Ragan, prebehne k nemu ešte diskusia, kde bude priestor na argumentáciu a konfrontovanie protichodných stanovísk.
 

Časť poslancov Plasme Energy nedôveruje, J. Ragan varuje pred súdnym sporom

Správy / Mesto Vranov / Časť poslancov Plasme Energy nedôveruje, J. Ragan varuje pred súdnym sporom

Časť poslancov Plasme Energy nedôveruje, J. Ragan varuje pred súdnym sporom
Aké sú môžnosti reklamy?

Zámer spoločnosti Plasma Energy spracovávať v priemyselnom parku Ferovo elektroodpad je opäť aktuálnou témou. Kým primátor Vranova Ján Ragan upozorňuje na hroziace riziko súdneho sporu, časť poslancov si stojí za svojim a firme nedôveruje.

Téma Plasma Energy, ktorá chce spracovávať a zhodnocovať nepoužiteľné elektrické a elektronické zariadenia vyprodukované v regióne východného Slovenska, rezonovala vo Vranove v roku 2015. Poslanci mestského zastupiteľstva vtedy zrušili pôvodné uznesenie o nájme pozemkov, čo potvrdili aj prelomením veta a zároveň požiadali primátora Jána Ragana o ukončenie nájomného vzťahu s banskobystrickou firmou podľa Obchodného zákonníka. Keďže v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA získala Plasma Energy kladné stanovisko, opätovne požiadala o prenájom pozemkov v priemyselnom parku Ferovo. Podľa Ľubomíra Lukiča sa však situácia nezmenila a obavu zo spracovania nebezpečných odpadov považuje naďalej za aktuálnu. Ján Ragan v tejto súvislosti vysvetlil, že rozhodnutie ministerstva životného prostredia mení pohľad na doterajšiu diskusiu okolo plazmového spracovania odpadov zásadným spôsobom. „Elektrospotrebič je aj mobil. Keď je v celku, nevnímame ho ako problém, no ak ho rozoberieme, zrazu budeme mať na stole nebezpečný odpad. Stále je to však ten istý mobil, ktorý ako funkčné zariadenie všetci používame a nijako sa nad tým nepozastavujeme,“ uviedol primátor Vranova Ján Ragan. Hoci chápe obavy poslancov, aj verejnosti, doplnil, že práve kvôli tomu je dôležité, aby sa pracovalo s faktami, čím narážal na skutočnosť, kedy občania mohli byť zavedení nepresnými informáciami o spaľovni. „Ak zastupiteľstvo schváli nájom pozemkov, máme šancu, že v priemyselnom parku vznikne ďalších 40 pracovných miest. V opačnom prípade nám hrozí súdny spor a pokiaľ si bude firma nárokovať ušlý zisk, môže to ohroziť finančnú kondíciu mesta,“ upozornil J. Ragan.

Igor Šesták pripomenul, že k zrušeniu pôvodného uznesenia, vrátane prelomenia veta, ho spolu s kolegami neviedla iba obava o zaťaženie životného prostredia, ale aj prístup firmy. „Dobre vieme s akým zámerom prišli. Ani raz nespomenuli nebezpečné odpady, až v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie sa ich objavilo šestnásť a vtedy sa pre nás stala táto firma nedôveryhodnou,“ pripomenul I. Šesták. Rovnako upriamil pozornosť na petíciu, ktorú by ako volení zástupcovia občanov nemali ignorovať. Napriek tomu, že nechcel spochybniť stanovisko ministerstva životného prostredia, predsa len pripustil isté percento nedôvery a pochybností. „Pre mňa sa tento proces skončil. Keď sa bojíme súdnych sporov, otázke znie, čo má väčšiu váhu - nedosiahnutý zisk, ktorý je otázny a skôr je to vec pre šikovných právnikov alebo to, aby sme sa občanom a našim deťom mohli pozrieť do očí?“ položil rečnícku otázku I. Šesták, pričom doplnil, že Klub nezávislých poslancov tento zámer nepodporí.

Proti populizmu a zavádzaniu občanov sa ohradil Ľubomír Pidaný, podľa ktorého by mala byť diskusia výhradne odborná a vecná. Zároveň prezentoval názor, že poslanci mali pred schválením zmluvy dosť času oboznámiť sa so zámerom, preto apeloval, aby si zastupiteľstvo uvedomilo svoju mieru zodpovednosti. „Máme stovky platných nájomných zmlúv. Predsa nie je možné, aby sme postupovali spôsobom, keď si niekto z poslancov spomenie, že s niečím nie je stotožnený, a pritom pokojne môže zohrať úlohu pri jeho rozhodovaní aj ľudský faktor... Preto sa zmluvy s partnermi nerušia kvôli tomu, lebo to chce 25 poslancov. My musíme rešpektovať zmluvný vzťah, ktorý sme dobrovoľne podporili. Súd nebude skúmať názor kohokoľvek z nás, ale bude sa zaoberať iba argumentmi, ktoré nám boli v jednotlivých časových horizontoch predložené,“ reagoval Ľ. Pidaný.

Nakoniec poslanci o predloženom materiály nehlasovali. Predkladateľ ho totiž stiahol s tým, že ako dodal J. Ragan, prebehne k nemu ešte diskusia, kde bude priestor na argumentáciu a konfrontovanie protichodných stanovísk.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok