Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Predseda ZMOVR A. Kulik: Všetci sme na jednej lodi!

Správy / Obce / Predseda ZMOVR A. Kulik: Všetci sme na jednej lodi!

  Predseda ZMOVR A. Kulik: Všetci sme na jednej lodi!
Aké sú môžnosti reklamy?

Primátori a starostovia v okrese Vranov nad Topľou bilancovali uplynulý rok. Na 27. sneme Združenia miest a obcí vranovského regiónu sa venovali nielen tomu, do akej miery sa podarilo splniť úlohy z pred roka, ale definovali aj nové výzvy.

Predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu a starosta Dlhého Klčova Andrej Kulik v úvode svojho príhovoru pripomenul očakávania verejnosti od samosprávy, preto svojich kolegov vyzval, aby upustili od vytvárania napätia a sústredili sa na kreatívnu prácu v prospech občanov. Zároveň ocenil dobrú spoluprácu so štátnou samosprávou, tretím sektorom, aj zahraničnými partnermi. „Mali by sme robiť všetko pre to, aby sa nevytvárala nenávisť a urážanie, ale aby sme pochopili jeden druhého. Veď sme všetci na jednej lodi - a tou je samospráva,“ zdôraznil Andrej Kulik.

V pragmatickej rovine by privítal väčšiu dynamiku pri čerpaní eurofondov. Ako uviedol, ZMOS sa síce týmto problémom zaoberá, ale zatiaľ, podľa jeho slov, ťahá za kratší koniec. Na druhej strane vyjadril spokojnosť s prerozdeľovaním daní z príjmu fyzických osôb, kde došlo k navýšeniu na 70 %. Zároveň vyzdvihol, že samospráva sa aktívne zapojila do tvorby Akčného plánu pre okres Vranov nad Topľou. Smerom do vlastných radov však vyzval starostov k tomu, aby pristupovali zodpovedne k pripomienkovaniu zákonov a zúčastňovali sa na širokej diskusii pri riešení problémov, pretože v rámci legislatívy vidí mnohé rezervy, ktoré je potrebné odstrániť. „Ťažko sa potom dožadovať, keď sme pre to urobili málo alebo nič. Musíme však byť v takýchto prípadov oveľa disciplinovanejší. Je potrebné, aby sme o problémoch diskutovali a hľadali riešenia. Ak si s tým nevieme rady, treba to prenášať ďalej, aby sme dosiahli čo najlepšiu spokojnosť sami so sebou, ale hlavne, aby boli spokojní tí, ktorých zastupujeme - občania v našich obciach,“ uviedol Andrej Kulik.

Predseda ZMOVR a starosta Dl. Klčova už dlhodobo zdôrazňuje potrebu vzdelávania sa starostov. Aj na minulotýždňovom sneme priznal, že prístup jeho mnohých kolegov nie je uspokojivý. „Keď idem na dôležité školenie a starostov je tam poskromne, myslím si, že spolu s tými pár kolegami, ktorých tam stretnem, sme hlúpi a ostatní sú asi múdri, keď tam nie sú. Opakuje sa to však často, len neskôr zrazu zisťujem, že poniektorí robia pri uplatňovaní zákonov školácke chyby,“ pripomenul A. Kulik.

Pozornosť tiež venoval prenesenému výkonu štátnej správy, ako aj originálnych kompetencií, kde ocenil prácu spoločných úradov. „Ešte sú obce, ktoré nie sú začlenené v spoločných úradoch, ale je to jedna s foriem, ktoré by mala riešiť reforma miestnej samosprávy. V našom okrese nie sú až také veľké obce, aby si to riešili sami. Bude lepšie, keď si to vyskúšame skôr, ako to bude nariadené zákonom, kde sa pri spoločnom stavebnom úrade uvažovalo minimálne s počtom 5000 obyvateľov,“ vysvetľoval A. Kulik. 
 

Predseda ZMOVR A. Kulik: Všetci sme na jednej lodi!

Správy / Obce / Predseda ZMOVR A. Kulik: Všetci sme na jednej lodi!

  Predseda ZMOVR A. Kulik: Všetci sme na jednej lodi!
Aké sú môžnosti reklamy?

Primátori a starostovia v okrese Vranov nad Topľou bilancovali uplynulý rok. Na 27. sneme Združenia miest a obcí vranovského regiónu sa venovali nielen tomu, do akej miery sa podarilo splniť úlohy z pred roka, ale definovali aj nové výzvy.

Predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu a starosta Dlhého Klčova Andrej Kulik v úvode svojho príhovoru pripomenul očakávania verejnosti od samosprávy, preto svojich kolegov vyzval, aby upustili od vytvárania napätia a sústredili sa na kreatívnu prácu v prospech občanov. Zároveň ocenil dobrú spoluprácu so štátnou samosprávou, tretím sektorom, aj zahraničnými partnermi. „Mali by sme robiť všetko pre to, aby sa nevytvárala nenávisť a urážanie, ale aby sme pochopili jeden druhého. Veď sme všetci na jednej lodi - a tou je samospráva,“ zdôraznil Andrej Kulik.

V pragmatickej rovine by privítal väčšiu dynamiku pri čerpaní eurofondov. Ako uviedol, ZMOS sa síce týmto problémom zaoberá, ale zatiaľ, podľa jeho slov, ťahá za kratší koniec. Na druhej strane vyjadril spokojnosť s prerozdeľovaním daní z príjmu fyzických osôb, kde došlo k navýšeniu na 70 %. Zároveň vyzdvihol, že samospráva sa aktívne zapojila do tvorby Akčného plánu pre okres Vranov nad Topľou. Smerom do vlastných radov však vyzval starostov k tomu, aby pristupovali zodpovedne k pripomienkovaniu zákonov a zúčastňovali sa na širokej diskusii pri riešení problémov, pretože v rámci legislatívy vidí mnohé rezervy, ktoré je potrebné odstrániť. „Ťažko sa potom dožadovať, keď sme pre to urobili málo alebo nič. Musíme však byť v takýchto prípadov oveľa disciplinovanejší. Je potrebné, aby sme o problémoch diskutovali a hľadali riešenia. Ak si s tým nevieme rady, treba to prenášať ďalej, aby sme dosiahli čo najlepšiu spokojnosť sami so sebou, ale hlavne, aby boli spokojní tí, ktorých zastupujeme - občania v našich obciach,“ uviedol Andrej Kulik.

Predseda ZMOVR a starosta Dl. Klčova už dlhodobo zdôrazňuje potrebu vzdelávania sa starostov. Aj na minulotýždňovom sneme priznal, že prístup jeho mnohých kolegov nie je uspokojivý. „Keď idem na dôležité školenie a starostov je tam poskromne, myslím si, že spolu s tými pár kolegami, ktorých tam stretnem, sme hlúpi a ostatní sú asi múdri, keď tam nie sú. Opakuje sa to však často, len neskôr zrazu zisťujem, že poniektorí robia pri uplatňovaní zákonov školácke chyby,“ pripomenul A. Kulik.

Pozornosť tiež venoval prenesenému výkonu štátnej správy, ako aj originálnych kompetencií, kde ocenil prácu spoločných úradov. „Ešte sú obce, ktoré nie sú začlenené v spoločných úradoch, ale je to jedna s foriem, ktoré by mala riešiť reforma miestnej samosprávy. V našom okrese nie sú až také veľké obce, aby si to riešili sami. Bude lepšie, keď si to vyskúšame skôr, ako to bude nariadené zákonom, kde sa pri spoločnom stavebnom úrade uvažovalo minimálne s počtom 5000 obyvateľov,“ vysvetľoval A. Kulik. 
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok