Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V N. Hrušove pracujú s odpadovým hospodárstvom na všetkých frontoch

Správy / Obce / V N. Hrušove pracujú s odpadovým hospodárstvom na všetkých frontoch

  V N. Hrušove pracujú s odpadovým hospodárstvom na všetkých frontoch
Aké sú môžnosti reklamy?

V Nižnom Hrušove žnú v odpadovom hospodárstve prvé úspechy. Starosta obce Ján Fenčák má však pripravenú sériu ďalších opatrení, od ktorých očakáva, že podiel separovaného odpadu sa zvýši a ekonomický výsledok bude ešte priaznivejší.

Informačná kampaň

Pohľad na faktúry za zber a likvidáciu komunálneho odpadu inšpiroval vedenie obce Nižný Hrušov k tomu, aby sa „obulo“ do odpadového hospodárstva s cieľom definovať a odstrániť rezervy. Prvým krokom bola informačná kampaň prostredníctvom letákov doručovaných do domácností, čo však želaný efekt neprinieslo. Ten prišiel až po sérii besied s občanmi. „Priamo v kultúrnom dome sme na plachtu vysypali kôš s odpadom a prakticky sme ukazovali, ako sa dajú dotriediť plasty, kovy, sklo, či papier. Pomohli sme si aj konkrétnymi príkladmi, keď sme vysvetlili, koľko plechoviek je potrebných na vyrobenie rámu bicykla alebo čo všetko sa dá urobiť z odpadového papiera,“ uviedol starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

Veľkoobjemový odpad

Okrem toho v N. Hrušove  pripravili súťaž pre zvýšenie separácie, čo zapôsobilo motivačne a rozdiely medzi jednotlivými ulicami v obci sa začali vyrovnávať. Občania, ktorí triedili najviac odpadu, mohli vyhrať kompostér alebo novú nádobu na odpad. Tieto všetky aktivity nakoniec priniesli úspech. Vďaka zvýšenej separácii všetkých komodít (plasty, sklo, papier, kov) sa v roku 2016 podarilo oproti roku 2015 znížiť produkciu komunálneho odpadu o 80 ton. „Na druhej strane nám stúpol objem veľkoobjemového odpadu, ale musím vyzdvihnúť, že odkedy sme určili miesto, kde ho môžu občania nosiť, nemáme v obci ani jednu čiernu skládku,“ pripomenul J. Fenčák.

Zberné miesto

Týmto konštatovaním otázka likvidácie veľkoobjemového odpadu pre J. Fenčáka uzavretá nie je, pretože ako cieľ si kladie dosiahnuť ešte efektívnejšiu úroveň. Jedným z opatrení bude vyškolenie stálych zamestnancov na zbernom mieste. Ich úlohou bude komunikácia s občanmi s cieľom zabezpečiť dotriedenie odpadu. „Starý nábytok sa dá použiť ako palivové drevo, ktorým vieme pomôcť sociálne slabším rodinám. Na zbernom mieste často končia pneumatiky, ktorých zber dnes zabezpečuje každý pneuservis. Maliarsky odpad je klasifikovaný ako nebezpečný a nemá čo medzi ostatným odpadom robiť. To isté platí o biologickom odpade, ktorý dokážeme v kompostéroch zhodnotiť inak,“ ponúkol príklady J. Fenčák. Napomáhať k naplneniu tejto ambície má plánovaná inštalácia informačných panelov pri vstupe na zberné miesto, pravidelné kontroly úradníkov z obecného úradu, no kľúčovým bude prístup zamestnancov, pre ktorých sú pripravené zaujímavé motivačné faktory. „Veľa bude závisieť od komunikácie zamestnancov na zbernom mieste s obyvateľmi, čo z úradu neurobím ani ja, ani nikto iný. Preto sme pripravení ponúknuť im rôzne zamestnanecké bonusy, aby mali i takúto formu motivácie,“ zdôraznil starosta N. Hrušova.

Mechanizmy kontroly


Druhou stranou mince je nastavenie mechanizmov kontroly vo vzťahu k zberovej spoločnosti. Súčasťou sumy, ktorú samospráva v rámci zberu a likvidácie odpadu platí, je manipulačný poplatok za každú nádobu, či vrece. „S odpadom sme klesli o 80 ton, ale iba mierne sa znížil poplatok za počet vyvezených nádob. Buď ich ľudia vykladajú pred dom poloprázdne alebo dochádza k tomu, že fakturovaný počet 950 nádob pri 440 funkčných domácnostiach a dvojtýždennom cykle vývozu nie je založený na realite,“ vysvetľoval J. Fenčák.

Podrobná štatistika

Podľa starostu N. Hrušova je riešenie, ako sa dopátrať k reálnym číslam, jednoduché. V deň zberu už druhý mesiac zamestnanci úradu kontrolujú počet nádob, vriec a tašiek určených na vývoz pred autom zberovej spoločnosti. „Nádoby, vrecia prípadne tašky zatiaľ iba štatisticky evidujeme a porovnávame s fakturovanými údajmi. Práve tieto poznatky za január a február tohto roka nám už ukazujú, že sa budeme musieť zaoberať aj kontrolou obsahu nádob a vriec, kde vidíme veľký priestor na zníženie nákladov zvýšením separácie v niektorých domácnostiach, ktoré vykazujú veľký objem komunálu a malý podiel separácie, keďže aj separovaný zber už štatisticky evidujeme pre každú domácnosť v obci. Kontrolou nádob chceme identifikovať, či je ešte priestor na to, aby ju občania nemuseli vykladať každé dva týždne alebo či to môže byť aj napr. raz mesačne,“ ponúkol alternatívu J. Fenčák.

Presná evidencia

Rovnako jasný pohľad má tiež na fakturovanú tonáž odpadu. V snahe vyhnúť sa nedorozumeniam a pochybnostiam chce dohodnúť so zberovou spoločnosťou, že jej autá pri vstupe do obce a odchode z obce budú vážené na certifikovanej váhe v areáli Poľnohospodárskeho družstva. „Uvedomujem si, že budeme musieť zaplatiť nejaký kilometer dopravného navyše, ale pre nás je veľmi dôležité, aby sme mali v tomto čistý stôl, od čoho sa budeme môcť odraziť a hľadať ďalšie rezervy,“ reagoval J. Fenčák.


Poďakovanie občanom


Už koncom marca plánujú v N. Hrušove rozbehnúť ďalšie kolo kampane, v rámci ktorej dostane každá domácnosť list, v ktorom bude informovaná o praktických príkladoch z obce ako separovať odpad. „Už dnes môžem povedať, že časť listu bude upravená pre konkrétne ulice v obci kde chceme poukázať na rôzne možnosti, ktoré nám ukazujú štatistické údaje, aj naše zistenia priamo pri zbere komunálneho a separovaného odpadu. Občanom priblížime detail za čo a koľko obec platí zberovej spoločnosti pri likvidácii odpadu a ukážeme aj položky, ktoré občania priamo ovplyvnia na základe svojho postoja a zodpovednosti k odpadom. Už teraz sa musím poďakovať občanom za veľkú a pozitívnu zmenu v separácií, ale zároveň vidím ešte veľké možnosti ako dokážeme spoločnými silami znížiť naše náklady na odpady,“ doplnil J. Fenčák.

V N. Hrušove pracujú s odpadovým hospodárstvom na všetkých frontoch

Správy / Obce / V N. Hrušove pracujú s odpadovým hospodárstvom na všetkých frontoch

  V N. Hrušove pracujú s odpadovým hospodárstvom na všetkých frontoch
Aké sú môžnosti reklamy?

V Nižnom Hrušove žnú v odpadovom hospodárstve prvé úspechy. Starosta obce Ján Fenčák má však pripravenú sériu ďalších opatrení, od ktorých očakáva, že podiel separovaného odpadu sa zvýši a ekonomický výsledok bude ešte priaznivejší.

Informačná kampaň

Pohľad na faktúry za zber a likvidáciu komunálneho odpadu inšpiroval vedenie obce Nižný Hrušov k tomu, aby sa „obulo“ do odpadového hospodárstva s cieľom definovať a odstrániť rezervy. Prvým krokom bola informačná kampaň prostredníctvom letákov doručovaných do domácností, čo však želaný efekt neprinieslo. Ten prišiel až po sérii besied s občanmi. „Priamo v kultúrnom dome sme na plachtu vysypali kôš s odpadom a prakticky sme ukazovali, ako sa dajú dotriediť plasty, kovy, sklo, či papier. Pomohli sme si aj konkrétnymi príkladmi, keď sme vysvetlili, koľko plechoviek je potrebných na vyrobenie rámu bicykla alebo čo všetko sa dá urobiť z odpadového papiera,“ uviedol starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

Veľkoobjemový odpad

Okrem toho v N. Hrušove  pripravili súťaž pre zvýšenie separácie, čo zapôsobilo motivačne a rozdiely medzi jednotlivými ulicami v obci sa začali vyrovnávať. Občania, ktorí triedili najviac odpadu, mohli vyhrať kompostér alebo novú nádobu na odpad. Tieto všetky aktivity nakoniec priniesli úspech. Vďaka zvýšenej separácii všetkých komodít (plasty, sklo, papier, kov) sa v roku 2016 podarilo oproti roku 2015 znížiť produkciu komunálneho odpadu o 80 ton. „Na druhej strane nám stúpol objem veľkoobjemového odpadu, ale musím vyzdvihnúť, že odkedy sme určili miesto, kde ho môžu občania nosiť, nemáme v obci ani jednu čiernu skládku,“ pripomenul J. Fenčák.

Zberné miesto

Týmto konštatovaním otázka likvidácie veľkoobjemového odpadu pre J. Fenčáka uzavretá nie je, pretože ako cieľ si kladie dosiahnuť ešte efektívnejšiu úroveň. Jedným z opatrení bude vyškolenie stálych zamestnancov na zbernom mieste. Ich úlohou bude komunikácia s občanmi s cieľom zabezpečiť dotriedenie odpadu. „Starý nábytok sa dá použiť ako palivové drevo, ktorým vieme pomôcť sociálne slabším rodinám. Na zbernom mieste často končia pneumatiky, ktorých zber dnes zabezpečuje každý pneuservis. Maliarsky odpad je klasifikovaný ako nebezpečný a nemá čo medzi ostatným odpadom robiť. To isté platí o biologickom odpade, ktorý dokážeme v kompostéroch zhodnotiť inak,“ ponúkol príklady J. Fenčák. Napomáhať k naplneniu tejto ambície má plánovaná inštalácia informačných panelov pri vstupe na zberné miesto, pravidelné kontroly úradníkov z obecného úradu, no kľúčovým bude prístup zamestnancov, pre ktorých sú pripravené zaujímavé motivačné faktory. „Veľa bude závisieť od komunikácie zamestnancov na zbernom mieste s obyvateľmi, čo z úradu neurobím ani ja, ani nikto iný. Preto sme pripravení ponúknuť im rôzne zamestnanecké bonusy, aby mali i takúto formu motivácie,“ zdôraznil starosta N. Hrušova.

Mechanizmy kontroly


Druhou stranou mince je nastavenie mechanizmov kontroly vo vzťahu k zberovej spoločnosti. Súčasťou sumy, ktorú samospráva v rámci zberu a likvidácie odpadu platí, je manipulačný poplatok za každú nádobu, či vrece. „S odpadom sme klesli o 80 ton, ale iba mierne sa znížil poplatok za počet vyvezených nádob. Buď ich ľudia vykladajú pred dom poloprázdne alebo dochádza k tomu, že fakturovaný počet 950 nádob pri 440 funkčných domácnostiach a dvojtýždennom cykle vývozu nie je založený na realite,“ vysvetľoval J. Fenčák.

Podrobná štatistika

Podľa starostu N. Hrušova je riešenie, ako sa dopátrať k reálnym číslam, jednoduché. V deň zberu už druhý mesiac zamestnanci úradu kontrolujú počet nádob, vriec a tašiek určených na vývoz pred autom zberovej spoločnosti. „Nádoby, vrecia prípadne tašky zatiaľ iba štatisticky evidujeme a porovnávame s fakturovanými údajmi. Práve tieto poznatky za január a február tohto roka nám už ukazujú, že sa budeme musieť zaoberať aj kontrolou obsahu nádob a vriec, kde vidíme veľký priestor na zníženie nákladov zvýšením separácie v niektorých domácnostiach, ktoré vykazujú veľký objem komunálu a malý podiel separácie, keďže aj separovaný zber už štatisticky evidujeme pre každú domácnosť v obci. Kontrolou nádob chceme identifikovať, či je ešte priestor na to, aby ju občania nemuseli vykladať každé dva týždne alebo či to môže byť aj napr. raz mesačne,“ ponúkol alternatívu J. Fenčák.

Presná evidencia

Rovnako jasný pohľad má tiež na fakturovanú tonáž odpadu. V snahe vyhnúť sa nedorozumeniam a pochybnostiam chce dohodnúť so zberovou spoločnosťou, že jej autá pri vstupe do obce a odchode z obce budú vážené na certifikovanej váhe v areáli Poľnohospodárskeho družstva. „Uvedomujem si, že budeme musieť zaplatiť nejaký kilometer dopravného navyše, ale pre nás je veľmi dôležité, aby sme mali v tomto čistý stôl, od čoho sa budeme môcť odraziť a hľadať ďalšie rezervy,“ reagoval J. Fenčák.


Poďakovanie občanom


Už koncom marca plánujú v N. Hrušove rozbehnúť ďalšie kolo kampane, v rámci ktorej dostane každá domácnosť list, v ktorom bude informovaná o praktických príkladoch z obce ako separovať odpad. „Už dnes môžem povedať, že časť listu bude upravená pre konkrétne ulice v obci kde chceme poukázať na rôzne možnosti, ktoré nám ukazujú štatistické údaje, aj naše zistenia priamo pri zbere komunálneho a separovaného odpadu. Občanom priblížime detail za čo a koľko obec platí zberovej spoločnosti pri likvidácii odpadu a ukážeme aj položky, ktoré občania priamo ovplyvnia na základe svojho postoja a zodpovednosti k odpadom. Už teraz sa musím poďakovať občanom za veľkú a pozitívnu zmenu v separácií, ale zároveň vidím ešte veľké možnosti ako dokážeme spoločnými silami znížiť naše náklady na odpady,“ doplnil J. Fenčák.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok