Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Kyjovský potok v Nižnom Hrušove stále pení

Správy / Obce / Kyjovský potok v Nižnom Hrušove stále pení

Kyjovský potok v Nižnom Hrušove stále pení
Aké sú môžnosti reklamy?

Kyjovský potok v Nižnom Hrušove penil ešte aj minulý týždeň. Inšpektorát životného prostredia v Košiciach, podľa stanoviska pre TASR, prekročenie prípustného stupňa znečistenia vôd v mieste ich odberu nezistil.

V štádiu šetrenia

Predminulý týždeň znepokojilo obyvateľov Nižného Hrušova neprirodzené množstvo bielej peny na hladine miestneho Kyjovského potoka. Starosta obce Ján Fenčák okamžite kontaktoval kompetentné orgány a Inšpektorát životného prostredia v Košiciach vykonal v zmysle zákona o vodách šetrenie mimoriadneho zhoršenia vôd. Ako sa uvádza v stanovisku pre TASR, doručené výsledky rozborov odobratých vzoriek akreditovaným laboratóriom nepreukázali prekročenie prípustného stupňa znečistenia vôd v mieste ich odberu. „Predmetné riešenie mimoriadneho zhoršenia vôd je naďalej v štádiu šetrenia, ďalšie informácie môžu byť poskytnuté až po jeho ukončení,“ zopakoval Inšpektorát.

Obec bez informácií

Starosta N. Hrušova J. Fenčák však doteraz oficiálnymi výsledkami nedisponuje. „Keďže nikto nás doteraz o výsledkoch laboratórnych testov neinformoval, zaslal som oficiálnu žiadosť na hlavičkovom papieri obce so všetkými náležitosťami a čakám na odpoveď,“ referoval nám J. Fenčák.

Situácia na začiatku

Situácia je o to znepokojujúcejšia, že pena z hladiny potoka nezmizla ani po týždni. „Potok ešte aj v piatok penil. Nebolo to síce také intenzívne ako minulý týždeň, ale hladina čistá nebola. V sobotu však začalo pršať a situácia sa vrátila na začiatok,“ opísal nám situáciu v sobotu J. Fenčák.

Kyjovský potok v Nižnom Hrušove stále pení

Správy / Obce / Kyjovský potok v Nižnom Hrušove stále pení

Kyjovský potok v Nižnom Hrušove stále pení
Aké sú môžnosti reklamy?

Kyjovský potok v Nižnom Hrušove penil ešte aj minulý týždeň. Inšpektorát životného prostredia v Košiciach, podľa stanoviska pre TASR, prekročenie prípustného stupňa znečistenia vôd v mieste ich odberu nezistil.

V štádiu šetrenia

Predminulý týždeň znepokojilo obyvateľov Nižného Hrušova neprirodzené množstvo bielej peny na hladine miestneho Kyjovského potoka. Starosta obce Ján Fenčák okamžite kontaktoval kompetentné orgány a Inšpektorát životného prostredia v Košiciach vykonal v zmysle zákona o vodách šetrenie mimoriadneho zhoršenia vôd. Ako sa uvádza v stanovisku pre TASR, doručené výsledky rozborov odobratých vzoriek akreditovaným laboratóriom nepreukázali prekročenie prípustného stupňa znečistenia vôd v mieste ich odberu. „Predmetné riešenie mimoriadneho zhoršenia vôd je naďalej v štádiu šetrenia, ďalšie informácie môžu byť poskytnuté až po jeho ukončení,“ zopakoval Inšpektorát.

Obec bez informácií

Starosta N. Hrušova J. Fenčák však doteraz oficiálnymi výsledkami nedisponuje. „Keďže nikto nás doteraz o výsledkoch laboratórnych testov neinformoval, zaslal som oficiálnu žiadosť na hlavičkovom papieri obce so všetkými náležitosťami a čakám na odpoveď,“ referoval nám J. Fenčák.

Situácia na začiatku

Situácia je o to znepokojujúcejšia, že pena z hladiny potoka nezmizla ani po týždni. „Potok ešte aj v piatok penil. Nebolo to síce také intenzívne ako minulý týždeň, ale hladina čistá nebola. V sobotu však začalo pršať a situácia sa vrátila na začiatok,“ opísal nám situáciu v sobotu J. Fenčák.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok