Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovskí hasiči upozorňujú na vznik lesných požiarov

Správy / Ostatné / Vranovskí hasiči upozorňujú na vznik lesných požiarov

 Vranovskí hasiči upozorňujú na vznik lesných požiarov
Aké sú môžnosti reklamy?

V súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi zvolalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou pracovnú poradu so zástupcami vlastníkov a užívateľov lesov. Jej témou bolo plnenie úloh súvisiacich so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi v oblasti prevencie a v oblasti zdolávania požiarov. Pre porovnanie uvedieme, že v roku 2010 zasahovali vranovskí hasiči pri 35 požiaroch, ktoré spôsobili škodu 815 eur, v roku 2015 však bola škoda vyčíslená až na 3 200 eur. Hoci v roku 2016 nebol zaznamenaný na území okresu Vranov nad Topľou žiadny lesný požiar, v sledovanom období bolo evidovaných 28 požiarov v prírodnom prostredí s priamou škodou cca 2.000 eur.

Lesné požiare spôsobujú každoročne nielen veľké materiálne, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Z dlhodobej analýzy požiarovosti v lesnom hospodárstve vyplýva, že najviac lesných požiarov vzniká v jarných a letných mesiacoch. Ohrozenosť lesných porastov v tomto období ovplyvňujú klimatické faktory – sucho, vietor, stav vegetácie (množstvo vyschnutej organickej hmoty) a najmä činnosť človeka. V drvivej väčšine prípadov býva príčinou vzniku požiarov lesných a trávnatých porastov práve ľudská nedbanlivosť, nedodržiavanie protipožiarnych bezpečnostných opatrení a v neposlednom rade podceňovanie požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (zakladanie ohňa, fajčenie, vypaľovanie trávnatých porastov a pod.). „Povinnosť podieľať sa na ochrane lesov pred požiarmi majú všetky štátne i neštátne subjekty, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a najmä v lese. Preventívno-výchovnou činnosťou je potrebné pôsobiť k občanom, mládeži a návštevníkom lesa. V značnej miere to môže pozitívne ovplyvniť tohtoročnú štatistiku požiarov lesných porastov,“ uviedol riaditeľ OR HaZZ vo Vranove Jozef Ondrej.

Pripomenieme, že od 1. apríla 2004 Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave denne na svojej webovej stránke www.shmu.sk v časti Meteorologická služba zverejňuje index požiarneho nebezpečenstva, ktorý je členený na 5 stupňov. Podrobnosti o stanovení stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch možno získať kliknutím na „ďalšie informácie“. Vyhlasovanie výstrahy na dosiahnutie 4. a 5. stupňa (t.j. vysokého a veľmi vysokého stupňa) je uverejňované na citovanej webovej stránke SHMU v slovenskej forme v rámci predpovede počasia. „Krátka formulácia výstrahy v prípade potreby bude uverejňovaná aj v hlavných správach o počasí. Aj touto formou podané informácie majú slúžiť na včasné odhalenie potenciálnych miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku lesných požiarov,“ dodal J. Ondrej.
 

Vranovskí hasiči upozorňujú na vznik lesných požiarov

Správy / Ostatné / Vranovskí hasiči upozorňujú na vznik lesných požiarov

 Vranovskí hasiči upozorňujú na vznik lesných požiarov
Aké sú môžnosti reklamy?

V súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi zvolalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou pracovnú poradu so zástupcami vlastníkov a užívateľov lesov. Jej témou bolo plnenie úloh súvisiacich so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi v oblasti prevencie a v oblasti zdolávania požiarov. Pre porovnanie uvedieme, že v roku 2010 zasahovali vranovskí hasiči pri 35 požiaroch, ktoré spôsobili škodu 815 eur, v roku 2015 však bola škoda vyčíslená až na 3 200 eur. Hoci v roku 2016 nebol zaznamenaný na území okresu Vranov nad Topľou žiadny lesný požiar, v sledovanom období bolo evidovaných 28 požiarov v prírodnom prostredí s priamou škodou cca 2.000 eur.

Lesné požiare spôsobujú každoročne nielen veľké materiálne, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Z dlhodobej analýzy požiarovosti v lesnom hospodárstve vyplýva, že najviac lesných požiarov vzniká v jarných a letných mesiacoch. Ohrozenosť lesných porastov v tomto období ovplyvňujú klimatické faktory – sucho, vietor, stav vegetácie (množstvo vyschnutej organickej hmoty) a najmä činnosť človeka. V drvivej väčšine prípadov býva príčinou vzniku požiarov lesných a trávnatých porastov práve ľudská nedbanlivosť, nedodržiavanie protipožiarnych bezpečnostných opatrení a v neposlednom rade podceňovanie požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (zakladanie ohňa, fajčenie, vypaľovanie trávnatých porastov a pod.). „Povinnosť podieľať sa na ochrane lesov pred požiarmi majú všetky štátne i neštátne subjekty, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a najmä v lese. Preventívno-výchovnou činnosťou je potrebné pôsobiť k občanom, mládeži a návštevníkom lesa. V značnej miere to môže pozitívne ovplyvniť tohtoročnú štatistiku požiarov lesných porastov,“ uviedol riaditeľ OR HaZZ vo Vranove Jozef Ondrej.

Pripomenieme, že od 1. apríla 2004 Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave denne na svojej webovej stránke www.shmu.sk v časti Meteorologická služba zverejňuje index požiarneho nebezpečenstva, ktorý je členený na 5 stupňov. Podrobnosti o stanovení stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch možno získať kliknutím na „ďalšie informácie“. Vyhlasovanie výstrahy na dosiahnutie 4. a 5. stupňa (t.j. vysokého a veľmi vysokého stupňa) je uverejňované na citovanej webovej stránke SHMU v slovenskej forme v rámci predpovede počasia. „Krátka formulácia výstrahy v prípade potreby bude uverejňovaná aj v hlavných správach o počasí. Aj touto formou podané informácie majú slúžiť na včasné odhalenie potenciálnych miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku lesných požiarov,“ dodal J. Ondrej.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok