Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zvedavé včielky premenili MŠ vo Vyšnom Žipove na jedinečnú škôlku

Správy / Obce / Zvedavé včielky premenili MŠ vo Vyšnom Žipove na jedinečnú škôlku

 Zvedavé včielky premenili MŠ vo Vyšnom Žipove na jedinečnú škôlku
Aké sú môžnosti reklamy?

Materská škola vo Vyšnom Žipove je viac ako „škôlka“, pretože inšpiráciu deťmi v nej doviedli, pri spolupráci s rodičmi, do dokonalej harmónie. Vo V. Žipove by mohli pokojne prednášať alebo napísať učebnicu o tom, ako sa dajú využiť rôzne príležitosti, ak je ochota vytvoriť pre svoje ratolesti moderné, bezpečné a krajšie prostredie. V januári 2015 založili Občianske združenie Zvedavé včielky a pustili sa do práce!

Krok za krokom

„Krom za krokom“ nie je len názov legendárneho sitkomu, ale aj filozofia OZ Zvedavé včielky. Prvým prianím učiteľského zboru a rodičov bolo zrekonštruovať školský dvor. Ruku k dielu pridali Nadácia Orange, Nadácia SPP, plus sponzori a dnes sa môžu deti tešiť z nových preliezok a altánku. „Keď chcete pre svoje dieťa to najlepšie, a my chceme, spôsob ako to dosiahnuť nájdete. Našim šťastím je, že sa nám podarilo spojiť rodičov, ktorí nešetria energiou a vždy radi pomôžu, či už pri hlasovaní, brigádach, tvorivých dielňach spojených s Vianočnou burzou alebo organizovaní plesu, z ktorého výťažok sme použili opäť len v materskej škole. Teší nás nielen to, že našim deťom vytvárame krajšie prostredie, ale zároveň nás hreje pocit, že po nás ostane niečo i pre ďalšie generácie,“ pripomenula hospodárka OZ Zvedavé včielky a zástupkyňa rodičov Eva Oráčová.

Vymaľované triedy

Tento rok pokračuje misia úpravou vnútorných priestorov. Vo Vyšnom Žipove ukázali, že kto chce, cestu si nájde, preto podali projekt v rámci grantového kola vyhláseného Nadáciou Filantropia „Radosť pomáhať“. Celková výška poskytnutej finančnej pomoci môže byť do 2 500 eur vrátane DPH. Schválená suma však závisí od počtu zúčastnených dobrovoľníkov na projekte. „Vďaka dotácii 400 eur sme mohli vymaľovať dve triedy. Maľovanie sme síce plánovali až v priebehu leta, ale keďže sme mali teraz chrípkové prázdniny, povedali sme si, že nebudeme čakať a pustili sme sa do práce,“ vysvetľovala predsedníčka OZ Zvedavé včielky a pedagogický zamestnanec MŠ Andrea Hricová.

Nové umývarky

Okrem vymaľovaných tried sa môžu v MŠ vo Vyšnom Žipove tešiť aj na kompletne zrekonštruované umývarky. Na tento účel získali financie z projektu Domestos pre školy 2016 „Vezmite úroveň školských toaliet do vlastných rúk“. Každý, kto sa chcel do neho zapojiť, musel zrealizovať päť vopred určených aktivít. V druhom kole prišlo na rad hlasovanie na internete. Práve tu sa ukázala sila rodičov. „Do projektu s Domestosom sme sa zapojili už druhýkrát. Keďže pred dvoma rokmi nám víťazstvo ušlo iba tesne, teraz sme si povedali, že pôjdeme na istotu. Hoci nás mnohí od toho odrádzali a nedávali nám veľké šance, predsa len sa nám podarilo medzi rodičmi zmobilizovať sily. Hlasovanie sa končilo na Silvestra a kým mnohí jedli chlebíčky, my sme poctivo hlasovali,“ dodala s úsmevom Eva Oráčová.

Podpora obce, aj OcZ

Snaha sa vyplatila! Materská škola získala fantastickú sumu 7 000 eur – 3 000 od Domestosu na náklady spojené s rekonštrukčnými prácami a 4 000 od partnerov projektu na zakúpenie materiálu, vďaka čomu sa podarí vymeniť toalety, umývadla, batérie, rozvody, obklady a sprchu. „Rozpočet na celkovú rekonštrukciu je vyšší ako suma 7 000 eur, preto sme požiadali starostu Miroslava Ondiča a obecné zastupiteľstvo o dotáciu, aby sme mohli zrealizovať všetky potrebné práce. Vďaka tomu, že nám vyšli v ústrety, za čo im ďakujeme, upravíme priestory tak, ako sme si to na začiatku naplánovali,“ uviedla spokojným hlasom A. Hricová.

Enviro výchova

Keď sme v úvode zdôraznili, že Materská škola vo Vyšnom Žipove je viac ako „škôlka“, vedeli sme, prečo to píšeme. Na jednej strane je aktívna spolupráca s rodičmi, ktorá sa premieta aj do spoločných aktivít s deťmi ako púšťanie šarkana, rozprávkový les alebo spoločné opekačky. Na druhej strane pôsobí mimoriadne zaujímavo spôsob ako sú škôlkari vedení k povinnostiach a environmentálnej výchove. „Vytvorili sme ekozáhradu, kde si deti pestujú zeleninu a potom majú obrovskú radosť, keď im ju pripravíme na desiatu. Máme tiež kvetinový záhon a vedia, že ak sa ideme hrať do piesku, najskôr ho musia s vedierkami poliať. Veľký úspech má aj náš zajac, o ktorého sa starajú so všetkým, čo k tomu patrí. Okrem toho v rámci projektu Recyklohra zbierame papier, vybité batérie, tonery a starú elektroniku. Tieto komodity neskôr vymieňame za to, čo potrebujeme a i takýmto spôsobom si vieme pomôcť,“ vymenovala aktivity A. Hricová.     
 

Zvedavé včielky premenili MŠ vo Vyšnom Žipove na jedinečnú škôlku

Správy / Obce / Zvedavé včielky premenili MŠ vo Vyšnom Žipove na jedinečnú škôlku

 Zvedavé včielky premenili MŠ vo Vyšnom Žipove na jedinečnú škôlku
Aké sú môžnosti reklamy?

Materská škola vo Vyšnom Žipove je viac ako „škôlka“, pretože inšpiráciu deťmi v nej doviedli, pri spolupráci s rodičmi, do dokonalej harmónie. Vo V. Žipove by mohli pokojne prednášať alebo napísať učebnicu o tom, ako sa dajú využiť rôzne príležitosti, ak je ochota vytvoriť pre svoje ratolesti moderné, bezpečné a krajšie prostredie. V januári 2015 založili Občianske združenie Zvedavé včielky a pustili sa do práce!

Krok za krokom

„Krom za krokom“ nie je len názov legendárneho sitkomu, ale aj filozofia OZ Zvedavé včielky. Prvým prianím učiteľského zboru a rodičov bolo zrekonštruovať školský dvor. Ruku k dielu pridali Nadácia Orange, Nadácia SPP, plus sponzori a dnes sa môžu deti tešiť z nových preliezok a altánku. „Keď chcete pre svoje dieťa to najlepšie, a my chceme, spôsob ako to dosiahnuť nájdete. Našim šťastím je, že sa nám podarilo spojiť rodičov, ktorí nešetria energiou a vždy radi pomôžu, či už pri hlasovaní, brigádach, tvorivých dielňach spojených s Vianočnou burzou alebo organizovaní plesu, z ktorého výťažok sme použili opäť len v materskej škole. Teší nás nielen to, že našim deťom vytvárame krajšie prostredie, ale zároveň nás hreje pocit, že po nás ostane niečo i pre ďalšie generácie,“ pripomenula hospodárka OZ Zvedavé včielky a zástupkyňa rodičov Eva Oráčová.

Vymaľované triedy

Tento rok pokračuje misia úpravou vnútorných priestorov. Vo Vyšnom Žipove ukázali, že kto chce, cestu si nájde, preto podali projekt v rámci grantového kola vyhláseného Nadáciou Filantropia „Radosť pomáhať“. Celková výška poskytnutej finančnej pomoci môže byť do 2 500 eur vrátane DPH. Schválená suma však závisí od počtu zúčastnených dobrovoľníkov na projekte. „Vďaka dotácii 400 eur sme mohli vymaľovať dve triedy. Maľovanie sme síce plánovali až v priebehu leta, ale keďže sme mali teraz chrípkové prázdniny, povedali sme si, že nebudeme čakať a pustili sme sa do práce,“ vysvetľovala predsedníčka OZ Zvedavé včielky a pedagogický zamestnanec MŠ Andrea Hricová.

Nové umývarky

Okrem vymaľovaných tried sa môžu v MŠ vo Vyšnom Žipove tešiť aj na kompletne zrekonštruované umývarky. Na tento účel získali financie z projektu Domestos pre školy 2016 „Vezmite úroveň školských toaliet do vlastných rúk“. Každý, kto sa chcel do neho zapojiť, musel zrealizovať päť vopred určených aktivít. V druhom kole prišlo na rad hlasovanie na internete. Práve tu sa ukázala sila rodičov. „Do projektu s Domestosom sme sa zapojili už druhýkrát. Keďže pred dvoma rokmi nám víťazstvo ušlo iba tesne, teraz sme si povedali, že pôjdeme na istotu. Hoci nás mnohí od toho odrádzali a nedávali nám veľké šance, predsa len sa nám podarilo medzi rodičmi zmobilizovať sily. Hlasovanie sa končilo na Silvestra a kým mnohí jedli chlebíčky, my sme poctivo hlasovali,“ dodala s úsmevom Eva Oráčová.

Podpora obce, aj OcZ

Snaha sa vyplatila! Materská škola získala fantastickú sumu 7 000 eur – 3 000 od Domestosu na náklady spojené s rekonštrukčnými prácami a 4 000 od partnerov projektu na zakúpenie materiálu, vďaka čomu sa podarí vymeniť toalety, umývadla, batérie, rozvody, obklady a sprchu. „Rozpočet na celkovú rekonštrukciu je vyšší ako suma 7 000 eur, preto sme požiadali starostu Miroslava Ondiča a obecné zastupiteľstvo o dotáciu, aby sme mohli zrealizovať všetky potrebné práce. Vďaka tomu, že nám vyšli v ústrety, za čo im ďakujeme, upravíme priestory tak, ako sme si to na začiatku naplánovali,“ uviedla spokojným hlasom A. Hricová.

Enviro výchova

Keď sme v úvode zdôraznili, že Materská škola vo Vyšnom Žipove je viac ako „škôlka“, vedeli sme, prečo to píšeme. Na jednej strane je aktívna spolupráca s rodičmi, ktorá sa premieta aj do spoločných aktivít s deťmi ako púšťanie šarkana, rozprávkový les alebo spoločné opekačky. Na druhej strane pôsobí mimoriadne zaujímavo spôsob ako sú škôlkari vedení k povinnostiach a environmentálnej výchove. „Vytvorili sme ekozáhradu, kde si deti pestujú zeleninu a potom majú obrovskú radosť, keď im ju pripravíme na desiatu. Máme tiež kvetinový záhon a vedia, že ak sa ideme hrať do piesku, najskôr ho musia s vedierkami poliať. Veľký úspech má aj náš zajac, o ktorého sa starajú so všetkým, čo k tomu patrí. Okrem toho v rámci projektu Recyklohra zbierame papier, vybité batérie, tonery a starú elektroniku. Tieto komodity neskôr vymieňame za to, čo potrebujeme a i takýmto spôsobom si vieme pomôcť,“ vymenovala aktivity A. Hricová.     
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok