Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovských rybárov trápia kormorány, vydry a bujnejúca tráva vo vyrovnávacej nádrži

Správy / Ostatné / Vranovských rybárov trápia kormorány, vydry a bujnejúca tráva vo vyrovnávacej nádrži

Vranovských rybárov trápia kormorány, vydry a bujnejúca tráva vo vyrovnávacej nádrži
Aké sú môžnosti reklamy?

Na pravidelnej každoročnej členskej schôdzi Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu vo Vranove nad Topľou rezonovalo viacero tém. Medzi nimi aj potreba legislatívnych zmien, či situácia spôsobená vyčíňaním kormoránov a vydier alebo problém s bujnejúcou trávou vo vyrovnávacej nádrži Malá Domaša.

Legislatívne zmeny

Viceprezident Slovenského rybárskeho zväzu pre Prešovský kraj Ivan Orovčík definoval viacero výziev, na ktoré bude musieť rybárske hnutie reagovať, pričom na úvod pripomenul snahu niektorých skupín privatizovať tečúce vody, čo považuje za neprijateľné. Rovnako zdôraznil potrebu novelizovať stanovy SRZ, odovzdať viac právomocí miestnym organizáciám (napr. pri určovaní lovnej miery) a taktiež sa venoval zákonom garantovanému výkonu rybárskeho práva, ktoré sa snaží časť vlastníkov pozemkov pri vodných plochách spochybniť. „Majiteľ pozemku je povinný strpieť v nevyhnutnej miere pobyt rybára. V zákone však už nie je vysvetlené, ako sa máme správať, keď nám poza chrbát behá rotvajler,“ poznamenal Ivan Orovčík a ako riešenie navrhuje stanoviť minimálny 5-metrový manipulačný priestor od brehu, o čom rokujú aj s vodohospodármi. Ďalšou súvisiacou témou sú kontroverzie a určenie pôvodcov odpadu v blízkostí vodných plôch, z čoho sú často obviňovaní práve rybári. „Ukážme spoločnými silami, že problém nie je v rybároch. Na druhej strane, nemôžeme stáť autom pomaly vo vode alebo zakladať oheň tam, kde nás to napadne. Musíme byť viac komunikatívni a zároveň tolerantní voči vlastníkom pozemkov. Myslím si, že potom bude menej sporov a zmení sa aj pohľad na nás,“ vyzval I. Orovčík.

Viac kaprov, aj amurov

Vranovským rybárom spôsobujú vrásky na čele kormorány a vydry, ktoré majú najväčší podiel na poklese úlovkov. Hospodár MO SRZ Richard Hatala v tejto súvislosti informoval, že v roku 2017 bude z vyššie spomínaného dôvodu navýšené zarybnenie Ondavy, Tople, aj rybníkov 2 – 3 ročným kaprom v objeme dvoch ton. Ako kritickú vníma vedenie MO situáciu na vyrovnávacej nádrži Malá Domaša, kde malá vodná elektráreň spôsobila zmeny v teplote vody, v dôsledku čoho sa rozmohli trávy pokrývajúce až 80% vodnej plochy od dna po hladinu. Riešením by bolo nasadenie amura. „Potrebujeme tam dostať rybu, ktorá žerie trávu a najvhodnejší na to je amur. Z tohto dôvodu sme napísali list na Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Slovenský vodohospodársky podnik v Banskej Štiavnice a Košiciach, aby nám prispeli na zarybnenie. Tým, že sa tráva uvoľňuje, zapcháva vstup do elektrárne, preto voda prestáva odtekať, resp. prepadový kanál prepúšťa 1 m3/s, kým normálny prietok je 4,9 m3/s. Následne nastáva vo vrchnej časti Ondavy pokles vody, ryba sa plaší, uteká dole vodou a úsek sa kompletne vyrybňuje. Opomenúť nemôžem ani to, že keď sa obnaží breh, v pribrežných častiach nie je potom dostatok potravy,“ vysvetľoval Richard Hatala.

Práca s mládežou

V rybárskom hnutí sa chcú, podľa slov I. Orovčíka, začať venovať na celoslovenskej úrovni v podstatne väčšej miere práci s mládežou, pretože aj vekový priemer členov na schôdzi vo Vranove naznačil, že nastupujúca generácia rybárov sa hlási o slovo iba veľmi poskromne. „Ak je vo vašej organizácii tisíc členov a záujem by prejavilo dieťa iba z každej druhej rodiny, mali by ste ich mať päťsto... Pokiaľ sa však pozriete po tejto miestnosti, vekový priemer tipujem na 52 – 54 rokov. Kde máme mladých? Kde je naša budúcnosť? Momentálne prebieha výberové konanie na človeka, ktorý by mal mať v rámci SRZ na starosti prácu s deťmi, no nedá sa to nastaviť od stola. Aktívne musia byť samotné miestne organizácie, lebo ak s tým nezačneme niečo robiť, o pár rokov nás to bude trápiť ešte viac,“ upozornil I. Orovčík.

 

Vranovských rybárov trápia kormorány, vydry a bujnejúca tráva vo vyrovnávacej nádrži

Správy / Ostatné / Vranovských rybárov trápia kormorány, vydry a bujnejúca tráva vo vyrovnávacej nádrži

Vranovských rybárov trápia kormorány, vydry a bujnejúca tráva vo vyrovnávacej nádrži
Aké sú môžnosti reklamy?

Na pravidelnej každoročnej členskej schôdzi Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu vo Vranove nad Topľou rezonovalo viacero tém. Medzi nimi aj potreba legislatívnych zmien, či situácia spôsobená vyčíňaním kormoránov a vydier alebo problém s bujnejúcou trávou vo vyrovnávacej nádrži Malá Domaša.

Legislatívne zmeny

Viceprezident Slovenského rybárskeho zväzu pre Prešovský kraj Ivan Orovčík definoval viacero výziev, na ktoré bude musieť rybárske hnutie reagovať, pričom na úvod pripomenul snahu niektorých skupín privatizovať tečúce vody, čo považuje za neprijateľné. Rovnako zdôraznil potrebu novelizovať stanovy SRZ, odovzdať viac právomocí miestnym organizáciám (napr. pri určovaní lovnej miery) a taktiež sa venoval zákonom garantovanému výkonu rybárskeho práva, ktoré sa snaží časť vlastníkov pozemkov pri vodných plochách spochybniť. „Majiteľ pozemku je povinný strpieť v nevyhnutnej miere pobyt rybára. V zákone však už nie je vysvetlené, ako sa máme správať, keď nám poza chrbát behá rotvajler,“ poznamenal Ivan Orovčík a ako riešenie navrhuje stanoviť minimálny 5-metrový manipulačný priestor od brehu, o čom rokujú aj s vodohospodármi. Ďalšou súvisiacou témou sú kontroverzie a určenie pôvodcov odpadu v blízkostí vodných plôch, z čoho sú často obviňovaní práve rybári. „Ukážme spoločnými silami, že problém nie je v rybároch. Na druhej strane, nemôžeme stáť autom pomaly vo vode alebo zakladať oheň tam, kde nás to napadne. Musíme byť viac komunikatívni a zároveň tolerantní voči vlastníkom pozemkov. Myslím si, že potom bude menej sporov a zmení sa aj pohľad na nás,“ vyzval I. Orovčík.

Viac kaprov, aj amurov

Vranovským rybárom spôsobujú vrásky na čele kormorány a vydry, ktoré majú najväčší podiel na poklese úlovkov. Hospodár MO SRZ Richard Hatala v tejto súvislosti informoval, že v roku 2017 bude z vyššie spomínaného dôvodu navýšené zarybnenie Ondavy, Tople, aj rybníkov 2 – 3 ročným kaprom v objeme dvoch ton. Ako kritickú vníma vedenie MO situáciu na vyrovnávacej nádrži Malá Domaša, kde malá vodná elektráreň spôsobila zmeny v teplote vody, v dôsledku čoho sa rozmohli trávy pokrývajúce až 80% vodnej plochy od dna po hladinu. Riešením by bolo nasadenie amura. „Potrebujeme tam dostať rybu, ktorá žerie trávu a najvhodnejší na to je amur. Z tohto dôvodu sme napísali list na Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Slovenský vodohospodársky podnik v Banskej Štiavnice a Košiciach, aby nám prispeli na zarybnenie. Tým, že sa tráva uvoľňuje, zapcháva vstup do elektrárne, preto voda prestáva odtekať, resp. prepadový kanál prepúšťa 1 m3/s, kým normálny prietok je 4,9 m3/s. Následne nastáva vo vrchnej časti Ondavy pokles vody, ryba sa plaší, uteká dole vodou a úsek sa kompletne vyrybňuje. Opomenúť nemôžem ani to, že keď sa obnaží breh, v pribrežných častiach nie je potom dostatok potravy,“ vysvetľoval Richard Hatala.

Práca s mládežou

V rybárskom hnutí sa chcú, podľa slov I. Orovčíka, začať venovať na celoslovenskej úrovni v podstatne väčšej miere práci s mládežou, pretože aj vekový priemer členov na schôdzi vo Vranove naznačil, že nastupujúca generácia rybárov sa hlási o slovo iba veľmi poskromne. „Ak je vo vašej organizácii tisíc členov a záujem by prejavilo dieťa iba z každej druhej rodiny, mali by ste ich mať päťsto... Pokiaľ sa však pozriete po tejto miestnosti, vekový priemer tipujem na 52 – 54 rokov. Kde máme mladých? Kde je naša budúcnosť? Momentálne prebieha výberové konanie na človeka, ktorý by mal mať v rámci SRZ na starosti prácu s deťmi, no nedá sa to nastaviť od stola. Aktívne musia byť samotné miestne organizácie, lebo ak s tým nezačneme niečo robiť, o pár rokov nás to bude trápiť ešte viac,“ upozornil I. Orovčík.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok