Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Kyjovskom potoku v N. Hrušove sa objavila na hladine pena neznámeho pôvodu

Správy / Obce / V Kyjovskom potoku v N. Hrušove sa objavila na hladine pena neznámeho pôvodu

V Kyjovskom potoku v N. Hrušove sa objavila na hladine pena neznámeho pôvodu
Aké sú môžnosti reklamy?

Obyvateľov Nižného Hrušova znepokojila biela pena na hladine miestneho Kyjovského potoka, ktorú spôsobila neznáma látka. Hoci výsledky laboratórnej analýzy ešte nie sú známe, faktom ostáva, že po štvrtkovom oznámení sa situácia nezlepšila ani v piatok.

5 telefonátov

Kyjovský potok pramení pri odkalisku Stará Poša a vlieva sa do Ondavy. Neznáma biela pena na hladine v množstve, ako tomu bolo vo štvrtok, nemohla nechať Hrušovčanov ľahostajnými. Na základe vizuálneho pozorovania oznámili túto skutočnosť na obecný úrad. „Prvý telefonát sme mali okolo desiatej a pokiaľ som prišiel situáciu preveriť osobne, v priebehu dvadsiatich minút sme mali ďalšie štyri telefonáty. Keď som zišiel k mostu, zistil som, že na vode pláva veľké množstvo peny, ktorú som nevedel identifikovať. Keďže potok sa vlieva do Ondavy, privolal som Správu povodia Bodrogu, aby sme dohodli ďalší postup,“ uviedol starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

Vzorky na analýze

Po telefonickom nahlásení znečistenia vodného toku Kyjovský potok vykonal Inšpektorát životného prostredia v Košiciach v zmysle zákona o vodách šetrenie mimoriadneho zhoršenia vôd a zároveň ustanovil pracovnú skupinu, ktorá vykonala obhliadku okolia zasiahnutej lokality, a to od premostenia v smere proti prúdu vodného toku v dĺžke cca 300 m. „Výskyt peny na hladine bol pozorovaný pod cestným mostom pred obcou Nižný Hrušov. V smere proti prúdu nad cestným mostom boli vody mierne mútne, bez sfarbenia, zápachu, nebol pozorovaný úhyn rýb, ani iných vodných živočíchov. Pri ohliadke vodného toku boli zástupcom SVP, š. p. OZ Košice, vykonané odbery vzoriek vody. Vzhľadom k tomu, že predmetné riešenie mimoriadneho zhoršenia vôd je v štádiu šetrenia, ďalšie informácie môžu byť poskytnuté až po jeho ukončení,“ uvádza sa v stanovisku Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach.

Neznámy pôvod

Situáciu monitorovala tiež spoločnosť Energochemica, pod ktorú patria v neďalekom priemyselnom parku v Strážskom sídliace spoločnosti Chemko Slovakia a Ekologické služby prevádzkujúce čističku odpadových vôd. Ako pre viaceré média uviedla manažérka pre komunikáciu Anna Vojteková, v inkriminovanom čase nebola zaznamenaná žiadna prevádzková porucha ani únik látok, ktoré by spôsobili znečistenie vôd nad stanovené limity. Zároveň doplnila, že v rovnaký deň boli odobrané vzorky vody z Kyjovského potoka, ktoré boli zaslané na analýzu do akreditovaného laboratória. „Odpadové vody z priemyselného areálu Chemko v Strážskom sú v zmysle platných právnych predpisov čistené v mechanicko-chemicko-biologickej čistiarni odpadových vôd. Vyčistené odpadové vody spĺňajú na základe pravidelných analýz odoberaných vzoriek vôd stanovené limitné hodnoty znečistenia. V predchádzajúci deň, (v stredu, 8. 3. 2017), bola vykonaná pravidelná kontrola vôd, pričom analýza nepreukázala prekročenie povolených limitných hodnôt. Situáciu budeme naďalej monitorovať,“ dodala Anna Vojteková.

V Kyjovskom potoku v N. Hrušove sa objavila na hladine pena neznámeho pôvodu

Správy / Obce / V Kyjovskom potoku v N. Hrušove sa objavila na hladine pena neznámeho pôvodu

V Kyjovskom potoku v N. Hrušove sa objavila na hladine pena neznámeho pôvodu
Aké sú môžnosti reklamy?

Obyvateľov Nižného Hrušova znepokojila biela pena na hladine miestneho Kyjovského potoka, ktorú spôsobila neznáma látka. Hoci výsledky laboratórnej analýzy ešte nie sú známe, faktom ostáva, že po štvrtkovom oznámení sa situácia nezlepšila ani v piatok.

5 telefonátov

Kyjovský potok pramení pri odkalisku Stará Poša a vlieva sa do Ondavy. Neznáma biela pena na hladine v množstve, ako tomu bolo vo štvrtok, nemohla nechať Hrušovčanov ľahostajnými. Na základe vizuálneho pozorovania oznámili túto skutočnosť na obecný úrad. „Prvý telefonát sme mali okolo desiatej a pokiaľ som prišiel situáciu preveriť osobne, v priebehu dvadsiatich minút sme mali ďalšie štyri telefonáty. Keď som zišiel k mostu, zistil som, že na vode pláva veľké množstvo peny, ktorú som nevedel identifikovať. Keďže potok sa vlieva do Ondavy, privolal som Správu povodia Bodrogu, aby sme dohodli ďalší postup,“ uviedol starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

Vzorky na analýze

Po telefonickom nahlásení znečistenia vodného toku Kyjovský potok vykonal Inšpektorát životného prostredia v Košiciach v zmysle zákona o vodách šetrenie mimoriadneho zhoršenia vôd a zároveň ustanovil pracovnú skupinu, ktorá vykonala obhliadku okolia zasiahnutej lokality, a to od premostenia v smere proti prúdu vodného toku v dĺžke cca 300 m. „Výskyt peny na hladine bol pozorovaný pod cestným mostom pred obcou Nižný Hrušov. V smere proti prúdu nad cestným mostom boli vody mierne mútne, bez sfarbenia, zápachu, nebol pozorovaný úhyn rýb, ani iných vodných živočíchov. Pri ohliadke vodného toku boli zástupcom SVP, š. p. OZ Košice, vykonané odbery vzoriek vody. Vzhľadom k tomu, že predmetné riešenie mimoriadneho zhoršenia vôd je v štádiu šetrenia, ďalšie informácie môžu byť poskytnuté až po jeho ukončení,“ uvádza sa v stanovisku Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach.

Neznámy pôvod

Situáciu monitorovala tiež spoločnosť Energochemica, pod ktorú patria v neďalekom priemyselnom parku v Strážskom sídliace spoločnosti Chemko Slovakia a Ekologické služby prevádzkujúce čističku odpadových vôd. Ako pre viaceré média uviedla manažérka pre komunikáciu Anna Vojteková, v inkriminovanom čase nebola zaznamenaná žiadna prevádzková porucha ani únik látok, ktoré by spôsobili znečistenie vôd nad stanovené limity. Zároveň doplnila, že v rovnaký deň boli odobrané vzorky vody z Kyjovského potoka, ktoré boli zaslané na analýzu do akreditovaného laboratória. „Odpadové vody z priemyselného areálu Chemko v Strážskom sú v zmysle platných právnych predpisov čistené v mechanicko-chemicko-biologickej čistiarni odpadových vôd. Vyčistené odpadové vody spĺňajú na základe pravidelných analýz odoberaných vzoriek vôd stanovené limitné hodnoty znečistenia. V predchádzajúci deň, (v stredu, 8. 3. 2017), bola vykonaná pravidelná kontrola vôd, pričom analýza nepreukázala prekročenie povolených limitných hodnôt. Situáciu budeme naďalej monitorovať,“ dodala Anna Vojteková.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok