Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Primátor Ján Ragan prijal jubilujúceho oslávenca MUDr. Igora Pacana

Správy / Mesto Vranov / Primátor Ján Ragan prijal jubilujúceho oslávenca MUDr. Igora Pacana

   Primátor Ján Ragan prijal jubilujúceho oslávenca MUDr. Igora Pacana
Aké sú môžnosti reklamy?

Pri príležitosti životného jubilea primátor mesta Vranov nad Topľou vo štvrtok 2. 3. 2017 slávnostne prijal jubilanta, zubného lekára, MUDr. Igora Pacana spolu s manželkou MUDr. Beátou Pacanovou. Ján Ragan vo svojom príhovore oslávencovi poďakoval za jeho aktívnu dlhoročnú prácu, prínos v oblasti rozvoja zubného lekárstva v meste Vranov nad Topľou, za ktorý mu odovzdal aj ďakovný list. Do ďalších rokov mu zaželal hlavne pevné zdravie, veľa síl, úspechov nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote, veľa tvorivých nápadov a životného optimizmu.

MUDr. Igor Pacan sa narodil v Michalovciach, kde ukončil základnú školu. Strednú školu zdravotnícku odbor zubný laborant absolvoval v Košiciach, kde po jej ukončení rok pracoval ako zubný laborant. V roku 1982 ukončil vysokú školu UPJŠ na Lekárskej fakulte. Od jej ukončenia pracuje vo Vranove nad Topľou, kde nastúpil na zubné oddelenie. Neskôr pracuje v ambulancii v Bukóze a ČSAD. Kvôli príprave na druhú atestáciu sa vrátil na zubné oddelenie vo Vranove nad Topľou, aby mohol absolvovať potrebné školenia a odbornú činnosť. V roku 1995 zo zákona zriaďuje privátnu ambulanciu. Neustále sa vzdeláva a zavádza vo svojej praxi najnovšie technológie s používaním moderných materiálov nadštandardnej kvality. Vzdelávanie absolvuje klinikách a pracoviskách v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Česko). Postupne si dopĺňa vzdelanie a získava certifikát pre dentoalveolárnu chirurgiu a implantológiu a v rámci týchto získaných odborností poskytuje výkony a zákroky pre svojich pacientov. Okrem toho celý odborný život sa venuje a rozvíja záchovnú stomatológiu a protetiku, pričom využíva svoju prax a vedomosti zubného technika. V súčasnosti v rámci protetických prác využíva ako jeden z mála na Slovensku SD technológiu pri zhotovovaní zubných náhrad. Ako prvý v našom okrese začal propagovať a zdôrazňovať potrebu dentálnej hygieny ako súčasti stomatologickej starostlivosti a zariadil pracovisko pre samostatne pracujúcu sestru so vzdelaním dentálna hygienička, stal sa tak priekopníkom v tejto oblasti. V súčasnosti zamestnáva 4 zamestnancov. Svoju prácu robí naozaj s nesmiernym zanietením.
 

Primátor Ján Ragan prijal jubilujúceho oslávenca MUDr. Igora Pacana

Správy / Mesto Vranov / Primátor Ján Ragan prijal jubilujúceho oslávenca MUDr. Igora Pacana

   Primátor Ján Ragan prijal jubilujúceho oslávenca MUDr. Igora Pacana
Aké sú môžnosti reklamy?

Pri príležitosti životného jubilea primátor mesta Vranov nad Topľou vo štvrtok 2. 3. 2017 slávnostne prijal jubilanta, zubného lekára, MUDr. Igora Pacana spolu s manželkou MUDr. Beátou Pacanovou. Ján Ragan vo svojom príhovore oslávencovi poďakoval za jeho aktívnu dlhoročnú prácu, prínos v oblasti rozvoja zubného lekárstva v meste Vranov nad Topľou, za ktorý mu odovzdal aj ďakovný list. Do ďalších rokov mu zaželal hlavne pevné zdravie, veľa síl, úspechov nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote, veľa tvorivých nápadov a životného optimizmu.

MUDr. Igor Pacan sa narodil v Michalovciach, kde ukončil základnú školu. Strednú školu zdravotnícku odbor zubný laborant absolvoval v Košiciach, kde po jej ukončení rok pracoval ako zubný laborant. V roku 1982 ukončil vysokú školu UPJŠ na Lekárskej fakulte. Od jej ukončenia pracuje vo Vranove nad Topľou, kde nastúpil na zubné oddelenie. Neskôr pracuje v ambulancii v Bukóze a ČSAD. Kvôli príprave na druhú atestáciu sa vrátil na zubné oddelenie vo Vranove nad Topľou, aby mohol absolvovať potrebné školenia a odbornú činnosť. V roku 1995 zo zákona zriaďuje privátnu ambulanciu. Neustále sa vzdeláva a zavádza vo svojej praxi najnovšie technológie s používaním moderných materiálov nadštandardnej kvality. Vzdelávanie absolvuje klinikách a pracoviskách v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Česko). Postupne si dopĺňa vzdelanie a získava certifikát pre dentoalveolárnu chirurgiu a implantológiu a v rámci týchto získaných odborností poskytuje výkony a zákroky pre svojich pacientov. Okrem toho celý odborný život sa venuje a rozvíja záchovnú stomatológiu a protetiku, pričom využíva svoju prax a vedomosti zubného technika. V súčasnosti v rámci protetických prác využíva ako jeden z mála na Slovensku SD technológiu pri zhotovovaní zubných náhrad. Ako prvý v našom okrese začal propagovať a zdôrazňovať potrebu dentálnej hygieny ako súčasti stomatologickej starostlivosti a zariadil pracovisko pre samostatne pracujúcu sestru so vzdelaním dentálna hygienička, stal sa tak priekopníkom v tejto oblasti. V súčasnosti zamestnáva 4 zamestnancov. Svoju prácu robí naozaj s nesmiernym zanietením.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok