Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Cvičná firma Choccolocco Obchodnej akadémie vo Vranove skončila druhá

Správy / Školstvo / Cvičná firma Choccolocco Obchodnej akadémie vo Vranove skončila druhá

Cvičná firma Choccolocco Obchodnej akadémie vo Vranove skončila druhá
Aké sú môžnosti reklamy?

Štátny inštitút odborného vzdelávania organizoval 2. marca 2017 Burzu príležitostí, jedinečné podujatie určené na motiváciu žiakov, prezentáciu škôl a ich úspešnú spoluprácu so zamestnávateľmi. Podujatie organizoval v rámci projektu „Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce”, financovaného prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Kunsthalle v Košiciach.

Súčasťou Burzy príležitostí bola aj záverečná tlačová konferencia k spomínanému projektu a dva atraktívne workshopy – „Škola ako úspešná personálna agentúra”, „Spoločenská zodpovednosť a duálne vzdelávanie”. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. Podujatia sa zúčastnili aj partneri projektu zo Švajčiarska, zástupcovia Úradu vlády Slovenskej republiky, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku a významní zamestnávatelia z regiónu.

Burza príležitostí je atraktívne podujatie, na ktorom sa prezentovala aj naša obchodná akadémia. Komisia zložená zo zástupcov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania hodnotila 37 zúčastnených stredných odborných škôl v dvoch kategóriách Inovácia a Atraktivita. V každej kategórii boli udelené dve ceny. V kategórii Atraktivita naša cvičná firma Choccolocco, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej získala 2. miesto. Hodnotila sa komplexná prezentácia cvičnej firmy – vizuál, slogan, logo, katalóg a vystupovanie zástupcov.

Burza príležitostí prezentovala šikovných žiakov, ambiciózne školy a spoločensky zodpovedných zamestnávateľov.

Ing. Mária Chrapeková
riaditeľka školy

Cvičná firma Choccolocco Obchodnej akadémie vo Vranove skončila druhá

Správy / Školstvo / Cvičná firma Choccolocco Obchodnej akadémie vo Vranove skončila druhá

Cvičná firma Choccolocco Obchodnej akadémie vo Vranove skončila druhá
Aké sú môžnosti reklamy?

Štátny inštitút odborného vzdelávania organizoval 2. marca 2017 Burzu príležitostí, jedinečné podujatie určené na motiváciu žiakov, prezentáciu škôl a ich úspešnú spoluprácu so zamestnávateľmi. Podujatie organizoval v rámci projektu „Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce”, financovaného prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Kunsthalle v Košiciach.

Súčasťou Burzy príležitostí bola aj záverečná tlačová konferencia k spomínanému projektu a dva atraktívne workshopy – „Škola ako úspešná personálna agentúra”, „Spoločenská zodpovednosť a duálne vzdelávanie”. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. Podujatia sa zúčastnili aj partneri projektu zo Švajčiarska, zástupcovia Úradu vlády Slovenskej republiky, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku a významní zamestnávatelia z regiónu.

Burza príležitostí je atraktívne podujatie, na ktorom sa prezentovala aj naša obchodná akadémia. Komisia zložená zo zástupcov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania hodnotila 37 zúčastnených stredných odborných škôl v dvoch kategóriách Inovácia a Atraktivita. V každej kategórii boli udelené dve ceny. V kategórii Atraktivita naša cvičná firma Choccolocco, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej získala 2. miesto. Hodnotila sa komplexná prezentácia cvičnej firmy – vizuál, slogan, logo, katalóg a vystupovanie zástupcov.

Burza príležitostí prezentovala šikovných žiakov, ambiciózne školy a spoločensky zodpovedných zamestnávateľov.

Ing. Mária Chrapeková
riaditeľka školy

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok