Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovskí poslanci nechcú, aby sa Hornozemplínska knižnica sťahovala z MsDK

Správy / Mesto Vranov / Vranovskí poslanci nechcú, aby sa Hornozemplínska knižnica sťahovala z MsDK

Vranovskí poslanci nechcú, aby sa Hornozemplínska knižnica sťahovala z MsDK
Aké sú môžnosti reklamy?

Po zrušení expozície bývalého Vlastivedného múzea vo Vranove nad Topľou prezentoval Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Hornozemplínskej knižnice ambíciu presťahovať ju do uvoľnených priestorov Hornozemplínskeho osvetového strediska. Keďže tento zámer vyvolal vo verejnosti diskusiu, stal sa predmetom aj rokovania mestského zastupiteľstva.

95 rokov

Dialóg na túto tému otvorila v bode Rôzne poslankyňa a riaditeľka Hornozemplínskej knižnice Emília Antolíková. Na úvod pripomenula, že hoci zriaďovateľom Hornozemplínskej knižnice je Prešovský samosprávny kraj, plní aj funkciu mestskej knižnice. „Tento rok oslávime 95 rokov a z toho 30 rokov sídlime v priestoroch domu kultúry. Máme 4 500 stálych čitateľov, viac ako 100 000 výpožičiek ročne a v priemere za rok uskutočníme 410 podujatí,“ uviedla štatistiky E. Antolíková.

Potrebná rekonštrukcia

Vzhľadom na záujem rozširovať portfólio knižnice o ďalšie služby a aktivity sú momentálne priestory nepostačujúce. Okrem potreby rekonštruovať elektrické rozvody, počítačové siete, či podlahy, chýba najmä alternatíva pre organizovanie podujatí a študovňa. „PSK, ktorý nemôže do týchto priestorov investovať, lebo nie je ich vlastníkom, začal konať na základe podnetov z MsDK. Pokiaľ by došlo k presťahovaniu knižnice do priestorov HZOS, treba brať do úvahy všetky investície, ktoré obidve inštitúcie potrebujú k svojmu plnohodnotnému fungovaniu. Vlna nespokojnosti sa vo verejnosti dvihla aj kvôli tomu, že budova HZOS nemá bezbariérový prístup a v blízkosti nie je napr. dostatok parkovacích miest,“ konštatovala E. Antolíková.

Funkcia mestskej knižnice

Smerom k svojim kolegom – poslancom v mestskom zastupiteľstve zdôraznila, že je tiež v ich záujme, aby hľadali spôsob a riešenie v prospech čitateľov knižnice, ktorými sú vo veľkej miere Vranovčania. „Keď sa má knižnica presťahovať, poslanci sa zodpovednosti za to, že plní aj funkciu mestskej knižnice nezbavia, preto by nám všetkým malo záležať na tom, aby nové priestory boli adekvátne,“ zdôraznila E. Antolíková.

Patrí do MsDK

Riaditeľ Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky prítomných uistil, že od svojho nástupu do tejto funkcie v roku 2005 zdieľa názor, že knižnica patrí do MsDK, pretože budova má výbornú strategickú polohu a jej presťahovaním by sa znížil komfort čitateľov. V tejto súvislosti už v minulosti navrhoval vybudovať nadstavbu pre potreby knižnice, ale keďže VÚC nemohol do cudzieho objektu investovať, padlo rozhodnutie rekonštruovať dom kultúry prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce, kde však boli všetky stavebné úpravy podmienené realizáciou aktivít, čo limitovalo rozsah prác. „Zväčšenie priestorov je dnes nemožné. Možno sa niekomu zdá, že súčasné kapacity sú zdanlivo nevyužité, ale máme koncepciu rozvoja MsDK, podľa ktorej postupujeme, a preto ich budeme potrebovať. Keď prehodnotíte našu činnosť a poviete, že máme celé ďalšie poschodie odovzdať, tak ho odovzdáme. Akurát nebudeme plniť tie plány, ktoré som definoval v koncepcii v roku 2005,“ reagoval Alfonz Kobielsky.

Zmluvné vzťahy

Napriek tomu, že nevidí dôvod na presťahovanie knižnice, predsa len požiadal o vyjasnenie si interpretácie nájomnej zmluvy, na čo priznal, že majú s nájomcom sčasti rozdielny názor. „Napr. som nesúhlasil s napájaním ďalších zariadení na starú elektroinštaláciu. Toto som naozaj nemohol tolerovať, čo som dal na vedomie primátorovi J. Raganovi, aj predsedovi PSK P. Chudíkovi. Nemôžem totiž niesť zodpovednosť za niečo, s čím nesúhlasím. Veď len nedávno sme boli svedkami, keď prírodovedecká fakulta v Košiciach vyhorela kvôli elektroinštalácii a tento problém môže nastať aj v MsDK, pokiaľ sa budú svojvoľne napájať ďalšie zariadenia bez toho, aby sa urobila totálna rekonštrukcia elektrického vedenia,“ upozornil A. Kobielsky.

Jasný odkaz MsZ

Primátor Vranova a poslanec VÚC za okres Vranov Ján Ragan informoval, že v tejto súvislosti už prebehlo rokovanie na úrovni zriaďovateľ – mesto. „Mesto knižnicu z našich priestorov preč neposiela, to naozaj nie je našim záujmom. Myslím si, že nič nebráni tomu, aby naďalej ostala v MsDK, ak samosprávny kraj nebude mať finančné prostriedky na rekonštrukciu HZOS,“ deklaroval Ján Ragan. Jeho slová podporil aj ďalší poslanec VÚC a MsZ Ľubomír Lukič, ktorý navrhol, aby sa urobil rozpočet na nevyhnutnú rekonštrukciu súčasných priestorov v dome kultúry s tým, že mesto by ju zrealizovalo z vlastných prostriedkov, čím by pre PSK odpadlo hľadanie krízového riešenia. K tomuto návrhu sa priklonil i Michal Mudrák, pretože ako poznamenal, bez ohľadu na to, kto bude tieto priestory využívať, investícia do ich modernizácie je nevyhnutná. Vranovskí poslanci nakoniec prijali uznesenie navrhnuté Ľubomírom Pidaným v znení - MsZ žiada primátora mesta, aby pokračoval v rokovaní s VÚC Prešov o zachovaní Hornozemplínskej knižnice v priestoroch Mestského domu kultúry. „Nečakal som, že to môže prerásť do takéhoto problému, lebo toto už problém je. Mali by sme k tomu zaujať jasné stanovisko, aby sme si neskôr nemuseli od ľudí vypočuť kritiku. Knižnica historicky patrí do MsDK a takáto vážna inštitúcia si zaslúži mať adekvátne podmienky. Mali by sme si uvedomiť, že jej služby využívajú naši ľudia, preto nechcem čakať, ako sa rozhodne VÚC, ale podporme jasné stanovisko, na základe ktorého budeme deklarovať, aby ostala v súčasných priestoroch MsDK,“ reagoval Ľubomír Pidaný.
 

Vranovskí poslanci nechcú, aby sa Hornozemplínska knižnica sťahovala z MsDK

Správy / Mesto Vranov / Vranovskí poslanci nechcú, aby sa Hornozemplínska knižnica sťahovala z MsDK

Vranovskí poslanci nechcú, aby sa Hornozemplínska knižnica sťahovala z MsDK
Aké sú môžnosti reklamy?

Po zrušení expozície bývalého Vlastivedného múzea vo Vranove nad Topľou prezentoval Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Hornozemplínskej knižnice ambíciu presťahovať ju do uvoľnených priestorov Hornozemplínskeho osvetového strediska. Keďže tento zámer vyvolal vo verejnosti diskusiu, stal sa predmetom aj rokovania mestského zastupiteľstva.

95 rokov

Dialóg na túto tému otvorila v bode Rôzne poslankyňa a riaditeľka Hornozemplínskej knižnice Emília Antolíková. Na úvod pripomenula, že hoci zriaďovateľom Hornozemplínskej knižnice je Prešovský samosprávny kraj, plní aj funkciu mestskej knižnice. „Tento rok oslávime 95 rokov a z toho 30 rokov sídlime v priestoroch domu kultúry. Máme 4 500 stálych čitateľov, viac ako 100 000 výpožičiek ročne a v priemere za rok uskutočníme 410 podujatí,“ uviedla štatistiky E. Antolíková.

Potrebná rekonštrukcia

Vzhľadom na záujem rozširovať portfólio knižnice o ďalšie služby a aktivity sú momentálne priestory nepostačujúce. Okrem potreby rekonštruovať elektrické rozvody, počítačové siete, či podlahy, chýba najmä alternatíva pre organizovanie podujatí a študovňa. „PSK, ktorý nemôže do týchto priestorov investovať, lebo nie je ich vlastníkom, začal konať na základe podnetov z MsDK. Pokiaľ by došlo k presťahovaniu knižnice do priestorov HZOS, treba brať do úvahy všetky investície, ktoré obidve inštitúcie potrebujú k svojmu plnohodnotnému fungovaniu. Vlna nespokojnosti sa vo verejnosti dvihla aj kvôli tomu, že budova HZOS nemá bezbariérový prístup a v blízkosti nie je napr. dostatok parkovacích miest,“ konštatovala E. Antolíková.

Funkcia mestskej knižnice

Smerom k svojim kolegom – poslancom v mestskom zastupiteľstve zdôraznila, že je tiež v ich záujme, aby hľadali spôsob a riešenie v prospech čitateľov knižnice, ktorými sú vo veľkej miere Vranovčania. „Keď sa má knižnica presťahovať, poslanci sa zodpovednosti za to, že plní aj funkciu mestskej knižnice nezbavia, preto by nám všetkým malo záležať na tom, aby nové priestory boli adekvátne,“ zdôraznila E. Antolíková.

Patrí do MsDK

Riaditeľ Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky prítomných uistil, že od svojho nástupu do tejto funkcie v roku 2005 zdieľa názor, že knižnica patrí do MsDK, pretože budova má výbornú strategickú polohu a jej presťahovaním by sa znížil komfort čitateľov. V tejto súvislosti už v minulosti navrhoval vybudovať nadstavbu pre potreby knižnice, ale keďže VÚC nemohol do cudzieho objektu investovať, padlo rozhodnutie rekonštruovať dom kultúry prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce, kde však boli všetky stavebné úpravy podmienené realizáciou aktivít, čo limitovalo rozsah prác. „Zväčšenie priestorov je dnes nemožné. Možno sa niekomu zdá, že súčasné kapacity sú zdanlivo nevyužité, ale máme koncepciu rozvoja MsDK, podľa ktorej postupujeme, a preto ich budeme potrebovať. Keď prehodnotíte našu činnosť a poviete, že máme celé ďalšie poschodie odovzdať, tak ho odovzdáme. Akurát nebudeme plniť tie plány, ktoré som definoval v koncepcii v roku 2005,“ reagoval Alfonz Kobielsky.

Zmluvné vzťahy

Napriek tomu, že nevidí dôvod na presťahovanie knižnice, predsa len požiadal o vyjasnenie si interpretácie nájomnej zmluvy, na čo priznal, že majú s nájomcom sčasti rozdielny názor. „Napr. som nesúhlasil s napájaním ďalších zariadení na starú elektroinštaláciu. Toto som naozaj nemohol tolerovať, čo som dal na vedomie primátorovi J. Raganovi, aj predsedovi PSK P. Chudíkovi. Nemôžem totiž niesť zodpovednosť za niečo, s čím nesúhlasím. Veď len nedávno sme boli svedkami, keď prírodovedecká fakulta v Košiciach vyhorela kvôli elektroinštalácii a tento problém môže nastať aj v MsDK, pokiaľ sa budú svojvoľne napájať ďalšie zariadenia bez toho, aby sa urobila totálna rekonštrukcia elektrického vedenia,“ upozornil A. Kobielsky.

Jasný odkaz MsZ

Primátor Vranova a poslanec VÚC za okres Vranov Ján Ragan informoval, že v tejto súvislosti už prebehlo rokovanie na úrovni zriaďovateľ – mesto. „Mesto knižnicu z našich priestorov preč neposiela, to naozaj nie je našim záujmom. Myslím si, že nič nebráni tomu, aby naďalej ostala v MsDK, ak samosprávny kraj nebude mať finančné prostriedky na rekonštrukciu HZOS,“ deklaroval Ján Ragan. Jeho slová podporil aj ďalší poslanec VÚC a MsZ Ľubomír Lukič, ktorý navrhol, aby sa urobil rozpočet na nevyhnutnú rekonštrukciu súčasných priestorov v dome kultúry s tým, že mesto by ju zrealizovalo z vlastných prostriedkov, čím by pre PSK odpadlo hľadanie krízového riešenia. K tomuto návrhu sa priklonil i Michal Mudrák, pretože ako poznamenal, bez ohľadu na to, kto bude tieto priestory využívať, investícia do ich modernizácie je nevyhnutná. Vranovskí poslanci nakoniec prijali uznesenie navrhnuté Ľubomírom Pidaným v znení - MsZ žiada primátora mesta, aby pokračoval v rokovaní s VÚC Prešov o zachovaní Hornozemplínskej knižnice v priestoroch Mestského domu kultúry. „Nečakal som, že to môže prerásť do takéhoto problému, lebo toto už problém je. Mali by sme k tomu zaujať jasné stanovisko, aby sme si neskôr nemuseli od ľudí vypočuť kritiku. Knižnica historicky patrí do MsDK a takáto vážna inštitúcia si zaslúži mať adekvátne podmienky. Mali by sme si uvedomiť, že jej služby využívajú naši ľudia, preto nechcem čakať, ako sa rozhodne VÚC, ale podporme jasné stanovisko, na základe ktorého budeme deklarovať, aby ostala v súčasných priestoroch MsDK,“ reagoval Ľubomír Pidaný.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok