Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ministerstvo životného prostredia dalo zámeru Plasma Energy zelenú

Správy / Mesto Vranov / Ministerstvo životného prostredia dalo zámeru Plasma Energy zelenú

Ministerstvo životného prostredia dalo zámeru Plasma Energy zelenú
Aké sú môžnosti reklamy?

Zámer spoločnosti Plasma Energy zhodnocovať v priemyselnom parku Ferovo odpad z elektrických a elektronických zariadení plazmovou technológiou je opäť aktuálny. Na ostatnom rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou o tom informoval poslancov primátor Ján Ragan.

Plasma Energy predstavila svoj zámer zhodnocovať odpad z elektrických a elektronických zariadení plazmovou technológiou v roku 2014. Tento projekt však vyvolal vo verejnosti obavy z ďalšieho zaťaženia životného prostredia. Svoj nesúhlas vyjadrili Vranovčania petíciou, ktorá bola odovzdaná na Ministerstve životného prostredia SR. Aj na základe výhrad Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa poslanci rozhodli nájomnú zmluvu s investorom zrušiť a požiadali primátora Jána Ragana o ukončenie zmluvného vzťahu s touto spoločnosťou. „Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zámeru Plasma Energy bol ukončený so záverom, že nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Z tohto dôvodu nás kontaktovali predstavitelia spoločnosti, ktorí na spoločnom rokovaní opätovne deklarovali záujem investovať a vytvoriť vo Vranove približne 40 pracovných miest. Z ich vyjadrenia vyplýva, že ak by mohli realizovať túto investíciu, nebudú si voči nám v rámci súdneho konania uplatňovať žiadne plnenie,“ informoval poslancov primátor Ján Ragan. Zároveň doplnil, že Ministerstvo životného prostredia SR zaradilo mesto Vranov a okolité obce medzi oblasti riadenej kvality ovzdušia, pričom konštatovalo, že na základe pozorovaní sa za posledné tri roky koncentrácia znečisťujúcich látok výrazne znížila. „Máme objektívne potvrdený trend zlepšovania kvality ovzdušia v meste a možno aj toto je argument, aby sme uvažovali, ako ďalej s informáciami, ktoré tu odzneli,“ dodal J. Ragan.
 

Ministerstvo životného prostredia dalo zámeru Plasma Energy zelenú

Správy / Mesto Vranov / Ministerstvo životného prostredia dalo zámeru Plasma Energy zelenú

Ministerstvo životného prostredia dalo zámeru Plasma Energy zelenú
Aké sú môžnosti reklamy?

Zámer spoločnosti Plasma Energy zhodnocovať v priemyselnom parku Ferovo odpad z elektrických a elektronických zariadení plazmovou technológiou je opäť aktuálny. Na ostatnom rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou o tom informoval poslancov primátor Ján Ragan.

Plasma Energy predstavila svoj zámer zhodnocovať odpad z elektrických a elektronických zariadení plazmovou technológiou v roku 2014. Tento projekt však vyvolal vo verejnosti obavy z ďalšieho zaťaženia životného prostredia. Svoj nesúhlas vyjadrili Vranovčania petíciou, ktorá bola odovzdaná na Ministerstve životného prostredia SR. Aj na základe výhrad Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa poslanci rozhodli nájomnú zmluvu s investorom zrušiť a požiadali primátora Jána Ragana o ukončenie zmluvného vzťahu s touto spoločnosťou. „Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zámeru Plasma Energy bol ukončený so záverom, že nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Z tohto dôvodu nás kontaktovali predstavitelia spoločnosti, ktorí na spoločnom rokovaní opätovne deklarovali záujem investovať a vytvoriť vo Vranove približne 40 pracovných miest. Z ich vyjadrenia vyplýva, že ak by mohli realizovať túto investíciu, nebudú si voči nám v rámci súdneho konania uplatňovať žiadne plnenie,“ informoval poslancov primátor Ján Ragan. Zároveň doplnil, že Ministerstvo životného prostredia SR zaradilo mesto Vranov a okolité obce medzi oblasti riadenej kvality ovzdušia, pričom konštatovalo, že na základe pozorovaní sa za posledné tri roky koncentrácia znečisťujúcich látok výrazne znížila. „Máme objektívne potvrdený trend zlepšovania kvality ovzdušia v meste a možno aj toto je argument, aby sme uvažovali, ako ďalej s informáciami, ktoré tu odzneli,“ dodal J. Ragan.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok