Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovská nemocnica musela riešiť problém s výskytom myší

Správy / Ostatné / Vranovská nemocnica musela riešiť problém s výskytom myší

Vranovská nemocnica musela riešiť problém s výskytom myší
Aké sú môžnosti reklamy?

Deratizér M. Dzurik: Myši nerozlišujú medzi rodinnými domami, bytovkami alebo nemocnicou

Vranovská nemocnica musela v minulých dňoch riešiť nepríjemnú situáciu s výskytom myší. Na tento problém na detskom oddelení upozornila verejnosť na sociálnej sieti jedna z pacientok.

Nepríjemná situácia

Z pohľadu životných podmienok myší sú v tomto ročnom období kľúčové dva faktory. Vďaka bohatej snehovej nádielke majú ideálne podmienky na rozmnožovanie, pretože sneh ich chráni pred zrakmi dravcov a zároveň počas tuhých mrazov hľadajú útočisko vo vyhriatych priestoroch. Keďže nemocnica je situovaná v blízkosti lesa, situácia, aká nastala, má logický základ. „Okamžite ako sme sa to na porade od vedúcich sestier dozvedeli, volali sme deratizéra. Medializovaný prípad mŕtvej myši je už výsledkom deratizácie,“ vysvetľoval riaditeľ Vranovskej nemocnice Eugen Lešo. Ako ďalej uviedol, Vranovská nemocnica zabezpečuje deratizáciu, ako to určuje zákon o ochrane zdravia, dvakrát do roka a vždy podľa potreby. „Naše budovy sú veľké a staré, navyše migrácií hlodavcov sa zabrániť nedá. Jediné, čo môžeme urobiť, je promptne reagovať, ako sme to urobili aj v tomto prípade,“ dodal E. Lešo.

Inštinkt myší

Deratizér Miroslav Dzurik situáciu, ktorá vznikla, nepovažuje za kritickú, ani havarijnú. Na základe skúseností z praxe vysvetlil, že myši sa sťahujú v zime do vyhriatych priestorov inštinktívne. „Najskôr urobíme monitoring budovy, potom uložíme nástrahy alebo pasce, priestory označíme a spíšeme o tom záznam. Predpokladaný najväčší výskyt hlodavcov je pri kanáloch, stúpačkách, či v miestach, kadiaľ vedú rozvody. Z môjho pohľadu však nejde o nič výnimočné. Prišli tuhé mrazy a myši nerozlišujú medzi rodinnými domami, bytovkami alebo nemocnicou,“ pripomenul Miroslav Dzurik.

Vranovská nemocnica musela riešiť problém s výskytom myší

Správy / Ostatné / Vranovská nemocnica musela riešiť problém s výskytom myší

Vranovská nemocnica musela riešiť problém s výskytom myší
Aké sú môžnosti reklamy?

Deratizér M. Dzurik: Myši nerozlišujú medzi rodinnými domami, bytovkami alebo nemocnicou

Vranovská nemocnica musela v minulých dňoch riešiť nepríjemnú situáciu s výskytom myší. Na tento problém na detskom oddelení upozornila verejnosť na sociálnej sieti jedna z pacientok.

Nepríjemná situácia

Z pohľadu životných podmienok myší sú v tomto ročnom období kľúčové dva faktory. Vďaka bohatej snehovej nádielke majú ideálne podmienky na rozmnožovanie, pretože sneh ich chráni pred zrakmi dravcov a zároveň počas tuhých mrazov hľadajú útočisko vo vyhriatych priestoroch. Keďže nemocnica je situovaná v blízkosti lesa, situácia, aká nastala, má logický základ. „Okamžite ako sme sa to na porade od vedúcich sestier dozvedeli, volali sme deratizéra. Medializovaný prípad mŕtvej myši je už výsledkom deratizácie,“ vysvetľoval riaditeľ Vranovskej nemocnice Eugen Lešo. Ako ďalej uviedol, Vranovská nemocnica zabezpečuje deratizáciu, ako to určuje zákon o ochrane zdravia, dvakrát do roka a vždy podľa potreby. „Naše budovy sú veľké a staré, navyše migrácií hlodavcov sa zabrániť nedá. Jediné, čo môžeme urobiť, je promptne reagovať, ako sme to urobili aj v tomto prípade,“ dodal E. Lešo.

Inštinkt myší

Deratizér Miroslav Dzurik situáciu, ktorá vznikla, nepovažuje za kritickú, ani havarijnú. Na základe skúseností z praxe vysvetlil, že myši sa sťahujú v zime do vyhriatych priestorov inštinktívne. „Najskôr urobíme monitoring budovy, potom uložíme nástrahy alebo pasce, priestory označíme a spíšeme o tom záznam. Predpokladaný najväčší výskyt hlodavcov je pri kanáloch, stúpačkách, či v miestach, kadiaľ vedú rozvody. Z môjho pohľadu však nejde o nič výnimočné. Prišli tuhé mrazy a myši nerozlišujú medzi rodinnými domami, bytovkami alebo nemocnicou,“ pripomenul Miroslav Dzurik.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok