Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Viete si predstaviť požičať si v knižnici vŕtačku? V Nemecku to nie je žiadny problém

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Viete si predstaviť požičať si v knižnici vŕtačku? V Nemecku to nie je žiadny problém

 Viete si predstaviť požičať si v knižnici vŕtačku? V Nemecku to nie je žiadny problém
Aké sú môžnosti reklamy?

Akú úlohu budú zohrávať knižnice v budúcnosti? Aj na túto otázku sa snažila dať odpoveď celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Komunitná knižnica“.

Hoci sa funkcia verejných knižníc nemení a na prvom mieste stále ostáva požičiavanie kníh s cieľom budovať v spoločnosti pozitívny vzťah k čítaniu, zoznam aktivít je dnes oveľa širší, vďaka čomu sa stávajú miestom, kde nachádzajú priestor pre sebarealizáciu rôzne miestne komunity. Práve tento moment s dôrazom na sociálne znevýhodnené skupiny rezonoval na konferencii najviac. Jej cieľom bolo, aby si knihovníci navzájom vymenili názory a skúsenosti, ako pracovať so všetkými sociálne znevýhodnenými skupinami, či už sú to zdravotne postihnutí, nezamestnaní, občania zo sociálne znevýhodneného prostredia, matky na materskej dovolenke, ale keďže aktuálnou témou sú aj migranti, neobišli ani ich. „Vo všeobecnosti viackrát zaznelo, že je to beh na dlhú trať a vyžaduje si to istú dávku trpezlivosti, no vo Vranove chceme v týchto aktivitách, ktoré sme už naštartovali, určite pokračovať. V našej knižnici vzdelávame sociálne znevýhodnených v nemčine, učíme ich ako si rýchlo a dlhodobo zapamätať informácie, dávame im základné zručnosti pri práci s PC a NB, organizujeme pre nich tvorivé dielne a to nielen výtvarné, aby sme ich naučili rozličným spôsobom spracovať príbehy. Okrem toho napr. ženy na materskej dovolenke učíme základným zručnostiam šitia malých výrobkov podľa kníh a časopisov, či technikám využívania odpadových materiálov. Keďže určite chceme byť miestom kreativity, radi by sme ponúkali aj 3D tlač, ktorá veľmi zaujala na tohtoročnej komunitnej knižnici vo Vranove,“ uviedla riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove Emília Antolíková.

Myšlienka komunitných knižníc dostala nový rozmer napríklad v Nemecku, pretože popri vzdelávacích a voľnočasových aktivitách si môže verejnosť okrem kníh požičať aj výtvarné diela, karnevalové kostýmy, spoločenské hry alebo dokonca pracovné náradie. „Vôbec mi nenapadlo, že by si ľudia mohli v knižnici požičať vŕtačku, čo sa na prvé počutie môže zdať ako extrém, ale má to logiku. Vysvetľovali nám, že ak si chce niekto navŕtať jeden obraz, nebude si predsa kvôli tomu kupovať vŕtačku. Rovnako nás zaujalo, že si ľudia chodia požičiavať obrazy. Najväčšou skupinou využívajúcou túto službu v Nemecku sú lekári, ktorí si ich zavesia v čakárni, aby pacientom i takýmto spôsobom spríjemnili čakanie a aby to nebolo monotónne, obrazy po určitom čase pravidelne menia,“ ponúkla príklady z Nemecka E. Antolíková.

Napriek tomu ostáva stále na prvom mieste vzťah ku knihám a čítaniu. Keďže prvý impulz prichádza alebo by mal prichádzať v rodinách, v Nemecku, Poľsku, či Česku, ale už aj u nás si knihovníci hľadajú cestu k rodičom. „Rodičia zabudli svojim deťom hovoriť, aké dôležité je čítať. V tejto súvislosti je zaujímavý projekt, kedy knižnice dávajú deťom čitateľský preukaz už v pôrodnici a zároveň učia rodičov, ako majú svojim ratolestiam správne čítať. Súhlasím s tým, že nemôžeme chcieť, aby deti čítali, ak nečítajú ich rodičia, pritom čítanie je z pohľadu rozvoja fantázie a kreativity jednou z kľúčových činností,“ zdôraznila E. Antolíková.

Podujatie „Komunitná knižnica“ bolo podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Organizátormi konferencie boli Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a Slovenská asociácia knižníc.
 

Viete si predstaviť požičať si v knižnici vŕtačku? V Nemecku to nie je žiadny problém

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Viete si predstaviť požičať si v knižnici vŕtačku? V Nemecku to nie je žiadny problém

 Viete si predstaviť požičať si v knižnici vŕtačku? V Nemecku to nie je žiadny problém
Aké sú môžnosti reklamy?

Akú úlohu budú zohrávať knižnice v budúcnosti? Aj na túto otázku sa snažila dať odpoveď celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Komunitná knižnica“.

Hoci sa funkcia verejných knižníc nemení a na prvom mieste stále ostáva požičiavanie kníh s cieľom budovať v spoločnosti pozitívny vzťah k čítaniu, zoznam aktivít je dnes oveľa širší, vďaka čomu sa stávajú miestom, kde nachádzajú priestor pre sebarealizáciu rôzne miestne komunity. Práve tento moment s dôrazom na sociálne znevýhodnené skupiny rezonoval na konferencii najviac. Jej cieľom bolo, aby si knihovníci navzájom vymenili názory a skúsenosti, ako pracovať so všetkými sociálne znevýhodnenými skupinami, či už sú to zdravotne postihnutí, nezamestnaní, občania zo sociálne znevýhodneného prostredia, matky na materskej dovolenke, ale keďže aktuálnou témou sú aj migranti, neobišli ani ich. „Vo všeobecnosti viackrát zaznelo, že je to beh na dlhú trať a vyžaduje si to istú dávku trpezlivosti, no vo Vranove chceme v týchto aktivitách, ktoré sme už naštartovali, určite pokračovať. V našej knižnici vzdelávame sociálne znevýhodnených v nemčine, učíme ich ako si rýchlo a dlhodobo zapamätať informácie, dávame im základné zručnosti pri práci s PC a NB, organizujeme pre nich tvorivé dielne a to nielen výtvarné, aby sme ich naučili rozličným spôsobom spracovať príbehy. Okrem toho napr. ženy na materskej dovolenke učíme základným zručnostiam šitia malých výrobkov podľa kníh a časopisov, či technikám využívania odpadových materiálov. Keďže určite chceme byť miestom kreativity, radi by sme ponúkali aj 3D tlač, ktorá veľmi zaujala na tohtoročnej komunitnej knižnici vo Vranove,“ uviedla riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove Emília Antolíková.

Myšlienka komunitných knižníc dostala nový rozmer napríklad v Nemecku, pretože popri vzdelávacích a voľnočasových aktivitách si môže verejnosť okrem kníh požičať aj výtvarné diela, karnevalové kostýmy, spoločenské hry alebo dokonca pracovné náradie. „Vôbec mi nenapadlo, že by si ľudia mohli v knižnici požičať vŕtačku, čo sa na prvé počutie môže zdať ako extrém, ale má to logiku. Vysvetľovali nám, že ak si chce niekto navŕtať jeden obraz, nebude si predsa kvôli tomu kupovať vŕtačku. Rovnako nás zaujalo, že si ľudia chodia požičiavať obrazy. Najväčšou skupinou využívajúcou túto službu v Nemecku sú lekári, ktorí si ich zavesia v čakárni, aby pacientom i takýmto spôsobom spríjemnili čakanie a aby to nebolo monotónne, obrazy po určitom čase pravidelne menia,“ ponúkla príklady z Nemecka E. Antolíková.

Napriek tomu ostáva stále na prvom mieste vzťah ku knihám a čítaniu. Keďže prvý impulz prichádza alebo by mal prichádzať v rodinách, v Nemecku, Poľsku, či Česku, ale už aj u nás si knihovníci hľadajú cestu k rodičom. „Rodičia zabudli svojim deťom hovoriť, aké dôležité je čítať. V tejto súvislosti je zaujímavý projekt, kedy knižnice dávajú deťom čitateľský preukaz už v pôrodnici a zároveň učia rodičov, ako majú svojim ratolestiam správne čítať. Súhlasím s tým, že nemôžeme chcieť, aby deti čítali, ak nečítajú ich rodičia, pritom čítanie je z pohľadu rozvoja fantázie a kreativity jednou z kľúčových činností,“ zdôraznila E. Antolíková.

Podujatie „Komunitná knižnica“ bolo podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Organizátormi konferencie boli Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a Slovenská asociácia knižníc.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok