Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč: Slováci, čohože sa bojíte?

Správy / Mesto Vranov / Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč: Slováci, čohože sa bojíte?

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč: Slováci, čohože sa bojíte?
Aké sú môžnosti reklamy?

Slovenský rímskokatolícky kňaz a vedúca osobnosť slovenského národného hnutia Andrej Hlinka má od soboty vo Vranove nad Topľou bustu. V parčíku oproti kláštoru pavlínov ju slávnostne odhalili predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, emeritný arcibiskup Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy Mons. Alojz Tkáč a primátor Vranova Ján Ragan.

Andrej Hlinka, ako jeden zo signatárov Martinskej deklarácie a spoluautor Memoranda slovenského národa na Parížskej mierovej konferencii, reprezentoval hodnoty založené na vlastenectve a kresťanskom presvedčení o odstránení, resp. zmiernení sociálnych rozdielov v spoločnosti. Vychádzal z existencie svojbytného slovenského národa, ktorý sa vytvoril a zachoval vďaka kresťanskej tradícii. „Andrej Hlinka sa postavil za práva slovenského národa proti maďarizácii a sociálnemu útlaku, za čo neváhal byť aj väznený. Zmyslom jeho politiky bol sebavedomý, vzdelaný a hospodársky nezávislý Slovák, ktorý by riadil krajinu podľa svojich vlastných tradícií. Pre jeho utrpenie za slovenskú vec, autoritu v strane a patriarchálny zjav sa stal živým symbolom zápasu za práva slovenského národa,“ uviedol vo svojom príhovore primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč pripomenul, že Vranovu a celému Slovensku chýbajú po vzore Andreja Hlinku politici, ktorí by viac mysleli na národ, než na záujmy úzkych skupín. Vyjadril však nádej, že sa bude ozývať hlas a výzva, aby sa spoločnosť zmenila a Slováci splnili svoju úlohu v dejinách, čím nadviazal na slová Sv. Jána Pavla II. a amerického evanjelizátora Davida Wilkersona, citujúc jeho víziu, že ak má Pán Boh s Európou nejaký zámer, použije na to náš päťmiliónový národ. „Andrej Hlinka bol vo Vranove viackrát a pre mňa je to veľký deň, ak s radosťou v srdci môžem oznámiť, že tu prišiel nanovo. Ak mám povedať niečo, čo by povedal, keby tu dnes stál, poviem... Slováci, čohože sa bojíte? Prečo v chrámoch nie sú slovenské zástavy? Prečo sa na konci omše nespieva slovenská hymna? Prečo sa bojíte ísť na námestia povedať - My sme Slováci, chceme pomôcť Európe, chceme pomôcť svetu, dajte nám slovo,“ zdôraznil predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.
 

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč: Slováci, čohože sa bojíte?

Správy / Mesto Vranov / Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč: Slováci, čohože sa bojíte?

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč: Slováci, čohože sa bojíte?
Aké sú môžnosti reklamy?

Slovenský rímskokatolícky kňaz a vedúca osobnosť slovenského národného hnutia Andrej Hlinka má od soboty vo Vranove nad Topľou bustu. V parčíku oproti kláštoru pavlínov ju slávnostne odhalili predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, emeritný arcibiskup Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy Mons. Alojz Tkáč a primátor Vranova Ján Ragan.

Andrej Hlinka, ako jeden zo signatárov Martinskej deklarácie a spoluautor Memoranda slovenského národa na Parížskej mierovej konferencii, reprezentoval hodnoty založené na vlastenectve a kresťanskom presvedčení o odstránení, resp. zmiernení sociálnych rozdielov v spoločnosti. Vychádzal z existencie svojbytného slovenského národa, ktorý sa vytvoril a zachoval vďaka kresťanskej tradícii. „Andrej Hlinka sa postavil za práva slovenského národa proti maďarizácii a sociálnemu útlaku, za čo neváhal byť aj väznený. Zmyslom jeho politiky bol sebavedomý, vzdelaný a hospodársky nezávislý Slovák, ktorý by riadil krajinu podľa svojich vlastných tradícií. Pre jeho utrpenie za slovenskú vec, autoritu v strane a patriarchálny zjav sa stal živým symbolom zápasu za práva slovenského národa,“ uviedol vo svojom príhovore primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč pripomenul, že Vranovu a celému Slovensku chýbajú po vzore Andreja Hlinku politici, ktorí by viac mysleli na národ, než na záujmy úzkych skupín. Vyjadril však nádej, že sa bude ozývať hlas a výzva, aby sa spoločnosť zmenila a Slováci splnili svoju úlohu v dejinách, čím nadviazal na slová Sv. Jána Pavla II. a amerického evanjelizátora Davida Wilkersona, citujúc jeho víziu, že ak má Pán Boh s Európou nejaký zámer, použije na to náš päťmiliónový národ. „Andrej Hlinka bol vo Vranove viackrát a pre mňa je to veľký deň, ak s radosťou v srdci môžem oznámiť, že tu prišiel nanovo. Ak mám povedať niečo, čo by povedal, keby tu dnes stál, poviem... Slováci, čohože sa bojíte? Prečo v chrámoch nie sú slovenské zástavy? Prečo sa na konci omše nespieva slovenská hymna? Prečo sa bojíte ísť na námestia povedať - My sme Slováci, chceme pomôcť Európe, chceme pomôcť svetu, dajte nám slovo,“ zdôraznil predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok