Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Posviacka Kostola sv. Imricha v Benkovciach

Správy / Obce / Posviacka Kostola sv. Imricha v Benkovciach

Aké sú môžnosti reklamy?

„Keby ľudia spoznali hodnotu Eucharistie, vstup do kostola by museli regulovať policajti.“ – Terézia z Lisieux (mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 – 1897). Takto opísala podstatu návštevy kostola sv. Terezka. Náš kostol v Benkovciach sa v posledných rokoch stal akosi menej atraktívnym pre mladšie generácie. No napriek tomu sa každú nedeľu zíde skoro celá dedina, aby sa priamo v kostole stretla so živým Kristom.

V nedeľu 26. augusta 2016 nás svojou návštevou poctil arcibiskup J. E. Mons. Bernard Bober pri príležitosti Posviacky Kostola sv. Imricha. Po troch rokoch stavebných prác, stretnutí a dohadovaní sme sa dočkali vytúženej posviacky. Stavebné práce začali v máji 2013. Bola odstránená postupujúca degradácia muriva od zemnej vlhkosti, pristavala sa nová sakristia s hygienickým zázemím. Vymenili sa okná, dvere, poškodený krov, strešná krytina, spevnil a zateplil sa strop. Urobila sa úplná výmena fasádnych omietok. V interiéri sa zväčšila empora, upravilo sa schodisko, zábradlie, vymenili sa omietky, nainštalovalo sa podlahové temperovanie, elektroinštalácia a nové osvetlenie. Zriadil sa priestor pre matky s deťmi v bývalej sakristii a zreštauroval sa pôvodný oltár a sochy. Osadil sa nový pevný kamenný oltár a kamenná ambóna.

Náš kostol má pamiatkovú hodnotu, je zapísaný v štátnom zozname kultúrnych pamiatok. Bol postavený v roku 1783 na základe donácie grófa Barkóczyho, za vlády uhorského kráľa Jozefa II., v barokovo-klasicistickom slohu. V čase romantizujúcich tendencií v architektúre koncom 19. storočia bol v roku 1890 prestavaný v neogotickom štýle. Neogotickú prestavbu je možno dbre vnímať na fasáde, ktorá je členená neogotickými oknami s lomenými oblúkmi. Hlavný oltár bol zhotovený v 20. rokoch 20. storočia v pseudorokokovom štýle. V súčasnosti plní funkciu bohostánku. Patrónom kostola je sv. Imrich (lat. Emericus), syn apoštolského uhorského kráľa sv. Štefana.

Posviackou sa kostol oddelil od sféry tohto sveta a zasvätil sa vzťahu Boh – človek. Kostol sv. Imricha tvorí dominantu našej obce. Každý, kto ňou prechádza, si ho môže všimnúť pri hlavnej ceste. Pre nás Benkovčanov bol náš kostol atraktívny od nepamäti, no neraz je lákadlom aj pre hostí, ktorí k nám najčastejšie zavítajú z Domaše. Dúfame, že sa raz vyplnia slová sv. Terezky a raz možno bude regulovaný vstup aj do nášho kostola. Nech milosrdný Boh odmení všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a mierou zaslúžili o toto vznešené dielo v našej obci Benkovce.
 

Posviacka Kostola sv. Imricha v Benkovciach

Správy / Obce / Posviacka Kostola sv. Imricha v Benkovciach

Aké sú môžnosti reklamy?

„Keby ľudia spoznali hodnotu Eucharistie, vstup do kostola by museli regulovať policajti.“ – Terézia z Lisieux (mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 – 1897). Takto opísala podstatu návštevy kostola sv. Terezka. Náš kostol v Benkovciach sa v posledných rokoch stal akosi menej atraktívnym pre mladšie generácie. No napriek tomu sa každú nedeľu zíde skoro celá dedina, aby sa priamo v kostole stretla so živým Kristom.

V nedeľu 26. augusta 2016 nás svojou návštevou poctil arcibiskup J. E. Mons. Bernard Bober pri príležitosti Posviacky Kostola sv. Imricha. Po troch rokoch stavebných prác, stretnutí a dohadovaní sme sa dočkali vytúženej posviacky. Stavebné práce začali v máji 2013. Bola odstránená postupujúca degradácia muriva od zemnej vlhkosti, pristavala sa nová sakristia s hygienickým zázemím. Vymenili sa okná, dvere, poškodený krov, strešná krytina, spevnil a zateplil sa strop. Urobila sa úplná výmena fasádnych omietok. V interiéri sa zväčšila empora, upravilo sa schodisko, zábradlie, vymenili sa omietky, nainštalovalo sa podlahové temperovanie, elektroinštalácia a nové osvetlenie. Zriadil sa priestor pre matky s deťmi v bývalej sakristii a zreštauroval sa pôvodný oltár a sochy. Osadil sa nový pevný kamenný oltár a kamenná ambóna.

Náš kostol má pamiatkovú hodnotu, je zapísaný v štátnom zozname kultúrnych pamiatok. Bol postavený v roku 1783 na základe donácie grófa Barkóczyho, za vlády uhorského kráľa Jozefa II., v barokovo-klasicistickom slohu. V čase romantizujúcich tendencií v architektúre koncom 19. storočia bol v roku 1890 prestavaný v neogotickom štýle. Neogotickú prestavbu je možno dbre vnímať na fasáde, ktorá je členená neogotickými oknami s lomenými oblúkmi. Hlavný oltár bol zhotovený v 20. rokoch 20. storočia v pseudorokokovom štýle. V súčasnosti plní funkciu bohostánku. Patrónom kostola je sv. Imrich (lat. Emericus), syn apoštolského uhorského kráľa sv. Štefana.

Posviackou sa kostol oddelil od sféry tohto sveta a zasvätil sa vzťahu Boh – človek. Kostol sv. Imricha tvorí dominantu našej obce. Každý, kto ňou prechádza, si ho môže všimnúť pri hlavnej ceste. Pre nás Benkovčanov bol náš kostol atraktívny od nepamäti, no neraz je lákadlom aj pre hostí, ktorí k nám najčastejšie zavítajú z Domaše. Dúfame, že sa raz vyplnia slová sv. Terezky a raz možno bude regulovaný vstup aj do nášho kostola. Nech milosrdný Boh odmení všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a mierou zaslúžili o toto vznešené dielo v našej obci Benkovce.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok