Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Riaditeľ ZŠ Bernolákova M. Cerula: Dôležité je, aby žiaci rozumeli tomu, čo sa učia

Správy / Školstvo / Riaditeľ ZŠ Bernolákova M. Cerula: Dôležité je, aby žiaci rozumeli tomu, čo sa učia

Aké sú môžnosti reklamy?

V rebríčku Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO obsadila Základná škola Bernolákova spomedzi 434 ZŠ v Prešovskom kraji 2. miesto a na Slovensku jej v rámci 2 204 ZŠ patrí 14. priečka.

Pozícia ZŠ Bernolákova medzi najlepšími školami nie je náhodná. O progrese vo výchovno-vzdelávacom procese svedčí, okrem iného, fakt, že v školskom roku 2014/2015 jej patrila v Prešovskom kraji 6. pozícia a najnovšie sa posunula ešte o štyri miesta vyššie. „Správa o výsledkoch hodnotenia INEKO nás, samozrejme, potešila, pretože nám záleží na tom, aby naši žiaci dosahovali čo najlepšie výsledky. Myslím si, že vzdelávanie na Slovensku nie je spoločensky docenené a toto ocenenie si naši učitelia, ktorí sa príprave žiakov venujú často aj po vyučovaní, zaslúžia,“ uviedol riaditeľ ZŠ Bernolákova Marek Cerula.

Pod aktuálnu pozíciu ZŠ Bernolákova sa podpísalo viacero faktorov. Kľúčovými pre hodnotenie sú výsledky v Testovaniach 5 a 9. S výzvou konfrontovať získané vedomosti sa však žiaci stretávajú už v rámci Testovania Komparo určeného pre 4., 6., 8. a 9. ročník. Keďže tieto previerky sú spoplatnené, na uhrádzaní nákladov sa podieľa Rodičovská rada rodičovského združenia, čím vstupuje do popredia ďalší dôležitý pilier rodičia – škola. Vzdelávací proces sa zároveň premieta do úspechov žiakov nielen v okresných a krajských kolách, ale aj do prvenstiev dosiahnutých na celoslovenskej úrovni v riešení olympiád, či iných umeleckých a športových súťažiach. Rovnako neprehliadnuteľnou kapitolou je zoznam mimoškolských aktivít, ktorých v uplynulom školskom roku pripravili viac ako 110(!) a spomenieme z nich napr. Týždeň netradičného vzdelávania, Spoznaj v sebe vedca, Zimný prekážkový beh v spolupráci so Spartan Race, zdokonalenie sa v poskytovaní prvej pomoci Ruky môžu zachrániť život, Turistická nedeľa, Deň s ujom Ľubom a práve ZŠ Bernolákova hostila v minulom školskom roku celoslovenské finále súťaže Ochranárik očami detí venovanej Národnému dňu európskeho čísla tiesňového volania 112. „V modernom školstve sa už nekladie dôraz na memorovanie, ale dôležité je, aby žiaci rozumeli tomu, čo sa učia a získané vedomosti vedeli prakticky využiť. Naplniť tento cieľ sa snažíme každodenne vo vzdelávacom procese, plus si dávame záležať na tom, aby sme dokázali pripraviť také aktivity, vďaka ktorým ešte viac upevníme ich ochotu vzdelávať sa a vzťah k škole ako takej. Som rád, že práve toto všetko sa odzrkadlilo v hodnotení INEKO,“ zdôraznil M. Cerula.
 

Riaditeľ ZŠ Bernolákova M. Cerula: Dôležité je, aby žiaci rozumeli tomu, čo sa učia

Správy / Školstvo / Riaditeľ ZŠ Bernolákova M. Cerula: Dôležité je, aby žiaci rozumeli tomu, čo sa učia

Aké sú môžnosti reklamy?

V rebríčku Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO obsadila Základná škola Bernolákova spomedzi 434 ZŠ v Prešovskom kraji 2. miesto a na Slovensku jej v rámci 2 204 ZŠ patrí 14. priečka.

Pozícia ZŠ Bernolákova medzi najlepšími školami nie je náhodná. O progrese vo výchovno-vzdelávacom procese svedčí, okrem iného, fakt, že v školskom roku 2014/2015 jej patrila v Prešovskom kraji 6. pozícia a najnovšie sa posunula ešte o štyri miesta vyššie. „Správa o výsledkoch hodnotenia INEKO nás, samozrejme, potešila, pretože nám záleží na tom, aby naši žiaci dosahovali čo najlepšie výsledky. Myslím si, že vzdelávanie na Slovensku nie je spoločensky docenené a toto ocenenie si naši učitelia, ktorí sa príprave žiakov venujú často aj po vyučovaní, zaslúžia,“ uviedol riaditeľ ZŠ Bernolákova Marek Cerula.

Pod aktuálnu pozíciu ZŠ Bernolákova sa podpísalo viacero faktorov. Kľúčovými pre hodnotenie sú výsledky v Testovaniach 5 a 9. S výzvou konfrontovať získané vedomosti sa však žiaci stretávajú už v rámci Testovania Komparo určeného pre 4., 6., 8. a 9. ročník. Keďže tieto previerky sú spoplatnené, na uhrádzaní nákladov sa podieľa Rodičovská rada rodičovského združenia, čím vstupuje do popredia ďalší dôležitý pilier rodičia – škola. Vzdelávací proces sa zároveň premieta do úspechov žiakov nielen v okresných a krajských kolách, ale aj do prvenstiev dosiahnutých na celoslovenskej úrovni v riešení olympiád, či iných umeleckých a športových súťažiach. Rovnako neprehliadnuteľnou kapitolou je zoznam mimoškolských aktivít, ktorých v uplynulom školskom roku pripravili viac ako 110(!) a spomenieme z nich napr. Týždeň netradičného vzdelávania, Spoznaj v sebe vedca, Zimný prekážkový beh v spolupráci so Spartan Race, zdokonalenie sa v poskytovaní prvej pomoci Ruky môžu zachrániť život, Turistická nedeľa, Deň s ujom Ľubom a práve ZŠ Bernolákova hostila v minulom školskom roku celoslovenské finále súťaže Ochranárik očami detí venovanej Národnému dňu európskeho čísla tiesňového volania 112. „V modernom školstve sa už nekladie dôraz na memorovanie, ale dôležité je, aby žiaci rozumeli tomu, čo sa učia a získané vedomosti vedeli prakticky využiť. Naplniť tento cieľ sa snažíme každodenne vo vzdelávacom procese, plus si dávame záležať na tom, aby sme dokázali pripraviť také aktivity, vďaka ktorým ešte viac upevníme ich ochotu vzdelávať sa a vzťah k škole ako takej. Som rád, že práve toto všetko sa odzrkadlilo v hodnotení INEKO,“ zdôraznil M. Cerula.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok