Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vo Vranove pomôže menším firmám inkubátor

Správy / Mesto Vranov / Vo Vranove pomôže menším firmám inkubátor

Vo Vranove pomôže menším firmám inkubátor
Aké sú môžnosti reklamy?

Vo Vranove nad Topľou je z pohľadu vytvárania nových pracovných miest kľúčové obsadenie momentálne prázdneho priemyselného parku Ferovo. V súvislosti s Akčným plánom primátor Ján Ragan uvítal dotáciu na vysporiadanie pozemkov a výstavbu inkubátora.

Primátor Vranova Ján Ragan v prípade Akčného plánu ocenil fakt, že reaguje na viaceré oblasti, vrátane podpory súkromných firiem, zriaďovania sociálnych podnikov, či rozvoja cestovného ruchu. „Akčný plán sa pripravoval niekoľko mesiacov, počas ktorých sme vyzývali zamestnávateľov, samosprávy, školy a tretí sektor. Tento dokument sme netvorili za zatvorenými dverami a som rád, že sú v ňom obsiahnuté zámery z rôznych oblastí, ktoré by sa mali premietnuť nielen do nových pracovných miest, ale aj do celkového zlepšenia kvality života v regióne,“ uviedol Ján Ragan.

V prípade Vranova sú z hľadiska zamestnanosti zásadné investície do výstavby inkubátora a vysporiadanie pozemkov v priemyselnom parku Ferovo. „Inkubátor bude slúžiť menším firmám na rozbehnutie ich podnikateľských aktivít. Ak sa im bude dariť, môžu potom v priemyselnom parku budovať vlastné prevádzky. V prípade ostatných zamestnávateľov, ktorí budú žiadať o štátnu pomoc, je výhodou, že sú zaradení v Akčnom pláne, preto by ich mala vláda podporiť prioritne,“ dodal J. Ragan.        
 

Vo Vranove pomôže menším firmám inkubátor

Správy / Mesto Vranov / Vo Vranove pomôže menším firmám inkubátor

Vo Vranove pomôže menším firmám inkubátor
Aké sú môžnosti reklamy?

Vo Vranove nad Topľou je z pohľadu vytvárania nových pracovných miest kľúčové obsadenie momentálne prázdneho priemyselného parku Ferovo. V súvislosti s Akčným plánom primátor Ján Ragan uvítal dotáciu na vysporiadanie pozemkov a výstavbu inkubátora.

Primátor Vranova Ján Ragan v prípade Akčného plánu ocenil fakt, že reaguje na viaceré oblasti, vrátane podpory súkromných firiem, zriaďovania sociálnych podnikov, či rozvoja cestovného ruchu. „Akčný plán sa pripravoval niekoľko mesiacov, počas ktorých sme vyzývali zamestnávateľov, samosprávy, školy a tretí sektor. Tento dokument sme netvorili za zatvorenými dverami a som rád, že sú v ňom obsiahnuté zámery z rôznych oblastí, ktoré by sa mali premietnuť nielen do nových pracovných miest, ale aj do celkového zlepšenia kvality života v regióne,“ uviedol Ján Ragan.

V prípade Vranova sú z hľadiska zamestnanosti zásadné investície do výstavby inkubátora a vysporiadanie pozemkov v priemyselnom parku Ferovo. „Inkubátor bude slúžiť menším firmám na rozbehnutie ich podnikateľských aktivít. Ak sa im bude dariť, môžu potom v priemyselnom parku budovať vlastné prevádzky. V prípade ostatných zamestnávateľov, ktorí budú žiadať o štátnu pomoc, je výhodou, že sú zaradení v Akčnom pláne, preto by ich mala vláda podporiť prioritne,“ dodal J. Ragan.        
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok