Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Cyklotrasa Ondava spája dva kraje od poľských hraníc k maďarským

Správy / Obce / Cyklotrasa Ondava spája dva kraje od poľských hraníc k maďarským

Cyklotrasa Ondava spája dva kraje od poľských hraníc k maďarským
Aké sú môžnosti reklamy?

J. Fenčák: Toto by mohla byť alternatíva pre stred východného Slovenska

Aktívne vyžitie pri spoznávaní prírodného, historického a kultúrneho bohatstva s dôrazom na podporu cestovného ruchu a turizmu. Táto myšlienka sa stala základným pilierom projektu „Cyklotrasa Ondava“.

S iniciatívou a nápadom vyšiel starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák. Impulzom pre neho bol fakt, že verejnosť začína v podstatne väčšej miere vyhľadávať zážitky, ktorých pridanou hodnotou je podpora aktívneho životného štýlu. Stále viac ľudí totiž športuje, či trávi voľný čas v prírode a práve tieto spoločné menovatele spojil do projektu „Cyklotrasa Ondava“. „Keď som hľadal príležitosť, ako využiť a zároveň ešte viac zvýrazniť atraktivitu nášho regiónu, zaujalo ma, že z Nižného Hrušova do Sátorujhély vedie popri Ondave ochranný val pre cyklistov a in line korčuliarov. Postupne som si k tomu začal skladať ďalšie zaujímavé prírodné, či historické jedinečnosti a napadlo mi, že by to mohla byť skvelá téma pre cyklotrasu,“ vysvetľoval starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

Prvá trasa z N. Hrušova k maďarským hraniciam dostala pracovný názov Ondava I. Vzhľadom k tomu, že potenciál regiónu je podstatne širší, pribudli postupne Ondava II. až V. prechádzajúce cez okresy Vranov, Trebišov, Michalovce, Stropkov, Svidník a Prešov. Ich spoločným menovateľom je ambícia prepojiť Tokajskú vinohradnícku oblasť, Zemplínsku Šíravu, Domašu a Duklu. K tomu treba prirátať Slanské vrchy s unikátnymi opálovými baňami, riečny systém riek Ondava, Latorica, Laborec a Bodrog, historické pamätihodnosti, sakrálnu architektúru, či vzácne vodné stavby ako napr. Ondavské vodné družstvo z čias panovníčky Márie Terézie. „Registroval som, že množstvo aktivít v oblasti cestovného ruchu je orientovaných najmä na tatranský región a cyklotrasa Ondava by mohla byť alternatívou, ktorá dokáže oživiť stred východného Slovenska od hraníc s Poľskom po Maďarsko, pretože jednoduchou formou vieme nasmerovať cyklistov do atraktívnych lokalít a k bodom záujmu s využívaním možnosti ubytovania, stravovania a občerstvenia,“ dodal J. Fenčák.

Medzinárodný rozmer cyklotrase Ondava dodáva skutočnosť, že priamo nadväzuje na východoeurópsku cyklocestu od najsevernejšieho bodu Škandinávie až k Egejskému moru EUROVELO 11. Kľúčovým faktorom projektu je jeho komplexnosť, pretože počíta aj s doplnením infraštruktúry. V oblasti budovania „cycle friendly region“ kladie J. Fenčák dôraz na zabezpečenie komplexného servisu, vrátane vybudovania cyklostanovísk, odpočinkových miest a kompletného informačného systému. Výsledkom všetkých spomínaných aktivít je ambícia naštartovať cestovný ruch s podporou malých a stredných podnikateľov v poľnohospodárstve, vinárstve, tradičnej výrobe a službách. „Našim cieľom je nielen vyznačiť trasy, ale ak chceme, aby turista strávil v regióne na bicykli niekoľko dní, musí mať komfort. Preto počítame s vybudovaním cyklorelaxačných stanovíšť s prístreškom, parkoviskami minimálne pre desať áut, toaletami, sprchami, všetko v blízkosti reštauračných a ubytovacích zariadení. Samozrejme, chýbať nebudú ani infotabule s informáciami o histórii regiónu, prírodných pomeroch a poľnohospodárskej infraštruktúre s dôrazom na poľnohospodárske farmy, vinohradníctva a salaše, kde by si ľudia kúpili priamo ich produkty,“ uviedol J. Fenčák.

 

Cyklotrasa Ondava spája dva kraje od poľských hraníc k maďarským

Správy / Obce / Cyklotrasa Ondava spája dva kraje od poľských hraníc k maďarským

Cyklotrasa Ondava spája dva kraje od poľských hraníc k maďarským
Aké sú môžnosti reklamy?

J. Fenčák: Toto by mohla byť alternatíva pre stred východného Slovenska

Aktívne vyžitie pri spoznávaní prírodného, historického a kultúrneho bohatstva s dôrazom na podporu cestovného ruchu a turizmu. Táto myšlienka sa stala základným pilierom projektu „Cyklotrasa Ondava“.

S iniciatívou a nápadom vyšiel starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák. Impulzom pre neho bol fakt, že verejnosť začína v podstatne väčšej miere vyhľadávať zážitky, ktorých pridanou hodnotou je podpora aktívneho životného štýlu. Stále viac ľudí totiž športuje, či trávi voľný čas v prírode a práve tieto spoločné menovatele spojil do projektu „Cyklotrasa Ondava“. „Keď som hľadal príležitosť, ako využiť a zároveň ešte viac zvýrazniť atraktivitu nášho regiónu, zaujalo ma, že z Nižného Hrušova do Sátorujhély vedie popri Ondave ochranný val pre cyklistov a in line korčuliarov. Postupne som si k tomu začal skladať ďalšie zaujímavé prírodné, či historické jedinečnosti a napadlo mi, že by to mohla byť skvelá téma pre cyklotrasu,“ vysvetľoval starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

Prvá trasa z N. Hrušova k maďarským hraniciam dostala pracovný názov Ondava I. Vzhľadom k tomu, že potenciál regiónu je podstatne širší, pribudli postupne Ondava II. až V. prechádzajúce cez okresy Vranov, Trebišov, Michalovce, Stropkov, Svidník a Prešov. Ich spoločným menovateľom je ambícia prepojiť Tokajskú vinohradnícku oblasť, Zemplínsku Šíravu, Domašu a Duklu. K tomu treba prirátať Slanské vrchy s unikátnymi opálovými baňami, riečny systém riek Ondava, Latorica, Laborec a Bodrog, historické pamätihodnosti, sakrálnu architektúru, či vzácne vodné stavby ako napr. Ondavské vodné družstvo z čias panovníčky Márie Terézie. „Registroval som, že množstvo aktivít v oblasti cestovného ruchu je orientovaných najmä na tatranský región a cyklotrasa Ondava by mohla byť alternatívou, ktorá dokáže oživiť stred východného Slovenska od hraníc s Poľskom po Maďarsko, pretože jednoduchou formou vieme nasmerovať cyklistov do atraktívnych lokalít a k bodom záujmu s využívaním možnosti ubytovania, stravovania a občerstvenia,“ dodal J. Fenčák.

Medzinárodný rozmer cyklotrase Ondava dodáva skutočnosť, že priamo nadväzuje na východoeurópsku cyklocestu od najsevernejšieho bodu Škandinávie až k Egejskému moru EUROVELO 11. Kľúčovým faktorom projektu je jeho komplexnosť, pretože počíta aj s doplnením infraštruktúry. V oblasti budovania „cycle friendly region“ kladie J. Fenčák dôraz na zabezpečenie komplexného servisu, vrátane vybudovania cyklostanovísk, odpočinkových miest a kompletného informačného systému. Výsledkom všetkých spomínaných aktivít je ambícia naštartovať cestovný ruch s podporou malých a stredných podnikateľov v poľnohospodárstve, vinárstve, tradičnej výrobe a službách. „Našim cieľom je nielen vyznačiť trasy, ale ak chceme, aby turista strávil v regióne na bicykli niekoľko dní, musí mať komfort. Preto počítame s vybudovaním cyklorelaxačných stanovíšť s prístreškom, parkoviskami minimálne pre desať áut, toaletami, sprchami, všetko v blízkosti reštauračných a ubytovacích zariadení. Samozrejme, chýbať nebudú ani infotabule s informáciami o histórii regiónu, prírodných pomeroch a poľnohospodárskej infraštruktúre s dôrazom na poľnohospodárske farmy, vinohradníctva a salaše, kde by si ľudia kúpili priamo ich produkty,“ uviedol J. Fenčák.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok