Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

P. Pčolinský vníma Akčný plán ako formu rodinkárstva a dohadzovania kšeftov vlastným ľuďom

Správy / Ostatné / P. Pčolinský vníma Akčný plán ako formu rodinkárstva a dohadzovania kšeftov vlastným ľuďom

P. Pčolinský vníma Akčný plán ako formu rodinkárstva a dohadzovania kšeftov vlastným ľuďom
Aké sú môžnosti reklamy?

P. Zajac: V Akčnom pláne mi chýbajú systémové opatrenia na podporu zamestnania

Poslanec NR SR Peter Pčolinský zo Sme rodina a podpredseda KDH Pavol Zajac nedôverujú Akčnému plánu schválenému pre okres Vranov nad Topľou. U navrhovaných opatrení im chýba vyššia miera systémovosti.

Na základe stretnutí so starostami a podnikateľmi vranovského okresu P. Pčolinského mrzí, že Akčný plán bol pripravovaný úzkou skupinou ľudí – funkcionármi vládnych strán a spriaznenými podnikateľmi. „V tomto duchu bol aj delený príspevok pre okres Vranov. Ako pikošku môžem uviesť projekt na rekonštrukciu interiéru a exteriéru dedinskej pekárne vo výške niekoľko stotisíc eur. Zaujímavosťou je, že majiteľ tejto pekárne je blízkym príbuzným okresného funkcionára. Naopak, mnohí starostovia neboli k tvorbe tohto dokumentu prizvaní, ale predostreli im ho, až keď bol hotový,“ uviedol P. Pčolinský.

Opatrenia zahrnuté v Akčnom pláne považuje iba za kozmetické opatrenia, ktoré regiónu pomôžu dočasne a z dlhodobého hľadiska želaný efekt neprinesú. „Akčný plán považujem za nespravodlivý, vnímam ho ako formu rodinkárstva a dohadzovania kšeftov vlastným ľuďom, preto s takýmto rozdelením peňazí v rámci okresu nemôžem súhlasiť. Ako opozičnému poslancovi mi však neostáva nič iné, iba kontrolovať jeho plnenie,“ dodal P. Pčolinský a zároveň poukázal na neférovú podnikateľskú súťaž. „Ak napr. nejaká pekáreň dostane príspevok niekoľko stotisíc eur, prečo ho nedostanú aj ostatné pekárne. Z môjho pohľadu ide o zvýhodňovanie podnikateľov blízkych koaličným stranám,“ zdôraznil poslanec.

Pavol Zajac snahu vlády riešiť problém vysokej nezamestnanosti a zaostávania regiónov nespochybňuje, ale ostáva opatrný, pretože podľa neho až budúcnosť ukáže, či to budú len prázdne sľuby, vládny PR marketing alebo realita. Pri tejto príležitosti pripomenul roky 2012 a 2013, resp. tému bývalých zamestnankýň firmy Slotex a podpísanie memoranda s Grandwoodom, pričom ani v jednom prípade k zrealizovaniu prisľúbenej podpory nedošlo. „Po podrobnom preštudovaní Akčného plánu pre Vranov nad Topľou, musím konštatovať, že najviac mi v ňom chýbajú systémové opatrenia na podporu zamestnávania. Prioritne totiž dlhodobo udržateľné pracovné miesta vytvárajú podnikatelia a živnostníci. Tieto systémové opatrenia by mali byť nárokovateľné pre všetkých zamestnávateľov. Táto podpora by mohla byť aj formou odpustenia platenia odvodov a daní za novozamestnaných pracovníkov, ktorí boli v evidencii úradu práce,“ povedal Pavol Zajac. Podľa neho nie je prioritnou úlohou vlády, štátnych úradov, miest a obcí zamestnávať, ale vytvárať podmienky a pravidlá, zabezpečiť bezpečnosť, spravodlivosť a vymáhateľnosť práva. „Ak hovoríme, že vláda má zabezpečiť podmienky pre vymáhateľnosť práva, tak aj v parku Ferovo vo Vranove sa za prítomnosti R. Fica v roku 2013 sťažovali podnikatelia, že nedostávajú zaplatené, keď robia na verejných zákazkách ako poddodávatelia pre veľké stavebné firmy. Vláda s tým neurobila nič a aj vo vranovskom okrese je niekoľko podnikateľov, ktorí pre nezaplatené faktúry skončili v exekúcii a namiesto zamestnávania, museli svojich pracovníkov prepustiť,“ pripomenul P. Zajac. Ako ďalej dodal, jednou z podmienok rozvoja regiónov je kvalitná infraštruktúra, o to viac ho mrzí vládou zastavená príprava rýchlostnej cesty R9 Lipníky – Humenné - Ubľa a z pohľadu mobility práce považuje za komplikáciu aj fakt, že cesta vlakom z Vranova do Bratislavy sa kvôli nevyhovujúcim prípojom na rýchliky predlžuje na 8 hodín. „V Akčnom pláne pre Vranov nad Topľou sa nepíše nič o štátnych podnikoch – paradoxne vo firmách, ktoré sú plne vlastnené vládou (Lesy, Povodie, Meliorácie š.p.) a ktoré by mohli prispieť k zníženiu nezamestnanosti. Pritom nízko kvalifikovaní nezamestnaní by mohli nájsť uplatnenie pri práci na protipovodňových a environmentálnych opatreniach, mohli by vyčistiť okolie potokov, riek a odvodňovacie a melioračné kanály,“ vymenoval P. Zajac.

Za efektívne riešenie nepovažuje ani vytvorenie šiestich nových verejných inštitúcii v okrese, na ktoré štát prispeje sumou 1,63 mil. eur. „V Akčnom pláne sú definované viaceré projekty zamerané na podporu infraštruktúry v cestovnom ruchu. Vláda túto podporu definuje vo výške 6 mil. eur. Tu treba povedať, že je to len v rovine ideového zámeru – ide o prostriedky z fondov EÚ, ktoré budú musieť jednotliví žiadatelia naplniť vypracovaním projektov, ktorých schválenie bude záležať od mnohých okolností a administratívnych nariadení. To isté platí aj pre projekty na podporu podnikania a tvorby nových pracovných miest – sú to všetko prostriedky z fondov EÚ, na ktoré budú musieť podnikateľské subjekty vypracovať v rámci jednotlivých operačných programov projekty,“ upozornil P. Zajac.
 

P. Pčolinský vníma Akčný plán ako formu rodinkárstva a dohadzovania kšeftov vlastným ľuďom

Správy / Ostatné / P. Pčolinský vníma Akčný plán ako formu rodinkárstva a dohadzovania kšeftov vlastným ľuďom

P. Pčolinský vníma Akčný plán ako formu rodinkárstva a dohadzovania kšeftov vlastným ľuďom
Aké sú môžnosti reklamy?

P. Zajac: V Akčnom pláne mi chýbajú systémové opatrenia na podporu zamestnania

Poslanec NR SR Peter Pčolinský zo Sme rodina a podpredseda KDH Pavol Zajac nedôverujú Akčnému plánu schválenému pre okres Vranov nad Topľou. U navrhovaných opatrení im chýba vyššia miera systémovosti.

Na základe stretnutí so starostami a podnikateľmi vranovského okresu P. Pčolinského mrzí, že Akčný plán bol pripravovaný úzkou skupinou ľudí – funkcionármi vládnych strán a spriaznenými podnikateľmi. „V tomto duchu bol aj delený príspevok pre okres Vranov. Ako pikošku môžem uviesť projekt na rekonštrukciu interiéru a exteriéru dedinskej pekárne vo výške niekoľko stotisíc eur. Zaujímavosťou je, že majiteľ tejto pekárne je blízkym príbuzným okresného funkcionára. Naopak, mnohí starostovia neboli k tvorbe tohto dokumentu prizvaní, ale predostreli im ho, až keď bol hotový,“ uviedol P. Pčolinský.

Opatrenia zahrnuté v Akčnom pláne považuje iba za kozmetické opatrenia, ktoré regiónu pomôžu dočasne a z dlhodobého hľadiska želaný efekt neprinesú. „Akčný plán považujem za nespravodlivý, vnímam ho ako formu rodinkárstva a dohadzovania kšeftov vlastným ľuďom, preto s takýmto rozdelením peňazí v rámci okresu nemôžem súhlasiť. Ako opozičnému poslancovi mi však neostáva nič iné, iba kontrolovať jeho plnenie,“ dodal P. Pčolinský a zároveň poukázal na neférovú podnikateľskú súťaž. „Ak napr. nejaká pekáreň dostane príspevok niekoľko stotisíc eur, prečo ho nedostanú aj ostatné pekárne. Z môjho pohľadu ide o zvýhodňovanie podnikateľov blízkych koaličným stranám,“ zdôraznil poslanec.

Pavol Zajac snahu vlády riešiť problém vysokej nezamestnanosti a zaostávania regiónov nespochybňuje, ale ostáva opatrný, pretože podľa neho až budúcnosť ukáže, či to budú len prázdne sľuby, vládny PR marketing alebo realita. Pri tejto príležitosti pripomenul roky 2012 a 2013, resp. tému bývalých zamestnankýň firmy Slotex a podpísanie memoranda s Grandwoodom, pričom ani v jednom prípade k zrealizovaniu prisľúbenej podpory nedošlo. „Po podrobnom preštudovaní Akčného plánu pre Vranov nad Topľou, musím konštatovať, že najviac mi v ňom chýbajú systémové opatrenia na podporu zamestnávania. Prioritne totiž dlhodobo udržateľné pracovné miesta vytvárajú podnikatelia a živnostníci. Tieto systémové opatrenia by mali byť nárokovateľné pre všetkých zamestnávateľov. Táto podpora by mohla byť aj formou odpustenia platenia odvodov a daní za novozamestnaných pracovníkov, ktorí boli v evidencii úradu práce,“ povedal Pavol Zajac. Podľa neho nie je prioritnou úlohou vlády, štátnych úradov, miest a obcí zamestnávať, ale vytvárať podmienky a pravidlá, zabezpečiť bezpečnosť, spravodlivosť a vymáhateľnosť práva. „Ak hovoríme, že vláda má zabezpečiť podmienky pre vymáhateľnosť práva, tak aj v parku Ferovo vo Vranove sa za prítomnosti R. Fica v roku 2013 sťažovali podnikatelia, že nedostávajú zaplatené, keď robia na verejných zákazkách ako poddodávatelia pre veľké stavebné firmy. Vláda s tým neurobila nič a aj vo vranovskom okrese je niekoľko podnikateľov, ktorí pre nezaplatené faktúry skončili v exekúcii a namiesto zamestnávania, museli svojich pracovníkov prepustiť,“ pripomenul P. Zajac. Ako ďalej dodal, jednou z podmienok rozvoja regiónov je kvalitná infraštruktúra, o to viac ho mrzí vládou zastavená príprava rýchlostnej cesty R9 Lipníky – Humenné - Ubľa a z pohľadu mobility práce považuje za komplikáciu aj fakt, že cesta vlakom z Vranova do Bratislavy sa kvôli nevyhovujúcim prípojom na rýchliky predlžuje na 8 hodín. „V Akčnom pláne pre Vranov nad Topľou sa nepíše nič o štátnych podnikoch – paradoxne vo firmách, ktoré sú plne vlastnené vládou (Lesy, Povodie, Meliorácie š.p.) a ktoré by mohli prispieť k zníženiu nezamestnanosti. Pritom nízko kvalifikovaní nezamestnaní by mohli nájsť uplatnenie pri práci na protipovodňových a environmentálnych opatreniach, mohli by vyčistiť okolie potokov, riek a odvodňovacie a melioračné kanály,“ vymenoval P. Zajac.

Za efektívne riešenie nepovažuje ani vytvorenie šiestich nových verejných inštitúcii v okrese, na ktoré štát prispeje sumou 1,63 mil. eur. „V Akčnom pláne sú definované viaceré projekty zamerané na podporu infraštruktúry v cestovnom ruchu. Vláda túto podporu definuje vo výške 6 mil. eur. Tu treba povedať, že je to len v rovine ideového zámeru – ide o prostriedky z fondov EÚ, ktoré budú musieť jednotliví žiadatelia naplniť vypracovaním projektov, ktorých schválenie bude záležať od mnohých okolností a administratívnych nariadení. To isté platí aj pre projekty na podporu podnikania a tvorby nových pracovných miest – sú to všetko prostriedky z fondov EÚ, na ktoré budú musieť podnikateľské subjekty vypracovať v rámci jednotlivých operačných programov projekty,“ upozornil P. Zajac.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok