Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

„Bátoričkin“ vodný hrad vo Vranove vydal prvé svedectvo o svojej majestátnej histórii

Správy / Mesto Vranov / „Bátoričkin“ vodný hrad vo Vranove vydal prvé svedectvo o svojej majestátnej histórii

„Bátoričkin“ vodný hrad vo Vranove vydal prvé svedectvo o svojej majestátnej histórii
Aké sú môžnosti reklamy?

Projekt obnovy vodného hradu, v ktorého priestoroch sa 8. mája 1575 vydávala Alžbeta Báthoryová, má unikátny rozmer, pretože podobnú výzvu rekonštrukcie historických priestorov nadchádzajúcich sa pod úrovňou zeme odborná verejnosť na Slovensku neregistruje. Hoci archeológovia začali s výskumom objektu v areáli Gymnázia vo Vranove iba minulý týždeň, už sa dočkali prvého pozitívneho prekvapenia v podobe nálezu vzácnej keramiky.

Stredoveký objekt vydal svoje svedectvo v ponovembrovej ére v roku 1991, keď sa pri stavebných prácach prepadlo nákladné auto. Radnica vtedy nechala urobiť prieskum, vďaka ktorému sa zistilo, že pod zemou sú štyri sály s rozmermi 9x10 metrov so svetelnosťou 4,2 metra. Po zmonitorovaní dostupných priestorov ho ministerstvo kultúry vyhlásilo za kultúrnu pamiatku, ale viac sa nedialo. O pozostatky vodného hradu z prvej polovice 15. storočia sa začal opäť zaujímať riaditeľ Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky, ktorý si vchod do podzemia pamätal ešte z detstva. Keďže v 80. rokoch minulého storočia vo Vranove zbúrali synagógu a kaštieľ, jedinou pamiatkou s historickou hodnotou je dnes Bazilika Minor Narodenia Panny Márie. Vychádzajúc z tohto kontextu vníma obnovenie priestorov bývalého vodného hradu ako spoločenskú povinnosť. „Keď som najvyšších funkcionárov programu cezhraničnej spolupráce v Poľsku informoval o tejto myšlienke, povedali mi jednu jedinú vec „máte hotový projekt“. Bolo by teda veľkou škodou, keby sme túto historickú šancu prepásli. Som presvedčený o tom, že tento projekt pomôžu celému regiónu Vranova a mali by sme ho dotiahnuť do úspešného konca, pretože v ňom máme hmatateľnú stopu o vzniku a stredovekej histórii mesta. Ako patriot si prajem, aby sme sa nemuseli hanbiť povedať, že sme 750-ročné mesto a nikde to nie je vidieť. Viem, že nás čaká veľmi veľa roboty, ale ide o vec, o ktorú sa oplatí bojovať, lebo Vranov si zaslúži dôstojné historické a reprezentatívne priestory,“ vysvetľoval riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove Alfonz Kobielsky v roku 2014 dôvod, prečo začal hľadať možnosti, ako objekt obnoviť.

Výskum vodného hradu v areáli Gymnázia vo Vranove podporil Prešovský samosprávny kraj (PSK) sumou 30.000 eur. Na základe výsledkov prieskumu prostredníctvom georadaru Krajský pamiatkový úrad v Prešove rozhodol o začatí archeologického výskumu, ktorý bude mať zásadný význam pri odpovedi na otázku, či zámer zrekonštruovať priestory nachádzajúce sa pod školským ihriskom dostane definitívne zelenú v podobe vypracovania projektu s konkrétnym definovaním využitia jednotlivých podlaží. Prvé nálezy však svedčia o tom, že vranovský vodný hrad môže ukrývať naozaj zaujímavé historické dedičstvo. „Prieskum trvá štyri dni a zatiaľ sme stihli realizovať tri sondy, z ktorých sú dve ukončené. V tretej sonde sme zachytili objekt, pravdepodobne z 18. storočia, ktorý bol vyplnený stolovou keramikou. Zaujímavé je, že ide o tovar z importu, ako čínsky porcelán alebo habanskú keramiku. Jeden džbánik má pre zmenu medailóniky s podobizňou šľachticov, panovníka, či biskupov. Tento nález nám prezrádza, že išlo o zámožných majiteľov. Môžem ešte povedať, že len málokedy sa stáva, aby sme na jednom mieste objavili takéto množstvo krásnej keramiky. Hoci jej pôvod je novoveký, považujeme ju za luxusnú a určite vôbec nie bežnú,“ referoval archeológ Peter Šimčík zo spoločnosti Triglav.

Keďže pozostatky vodného hradu sa nachádzajú v areáli vranovského Gymnázia, jeho riaditeľka Zuzana Dragulová vníma tento projekt pozitívne aj z edukatívneho hľadiska, pretože pri archeologickom výskume budú aktívne asistovať študenti 4. ročníka pripravujúci sa na maturitu z dejepisu. „Vnímam to ako veľké plus, že sa naši študenti zoznámia s postupmi pri archeologickom výskume, ako sa hovorí, v priamom prenose. Popri workshopoch si budú môcť vyskúšať pomocné práce a myslím, že ich to určite obohatí. Zároveň plocha, pod ktorou sa priestory nachádzajú, je v havarijnom stave a kvôli narušenej statike sme ju museli uzavrieť. Veríme, že tento projekt bude zahŕňať aj rekonštrukciu vnútorného dvora a my získame nové nadúrovňové školské ihrisko, ktoré budeme využívať v rámci vyučovania,“ uviedla riaditeľka Gymnázia vo Vranove Zuzana Dragulová. V širšom spoločenskom kontexte považuje za rovnako dôležité budovať vo verejnosti potrebu po poznaní vlastnej histórie a s tým spojenými hodnotami, čo považuje za jeden z nástrojov otvorenej spoločnosti. „V súčasnosti sme svedkami rôznych kultúrnych konfrontácií a zápasu o hodnoty, ktoré by mali vychádzať z našej vlastnej histórie. Fakt, že sa v dnešnej neľahkej dobe našli finančné prostriedky na výskum, vnímam ako signál, že si vážime našu minulosť. Som presvedčená, že ak budeme poznať a cítiť, kde sú naše korene, budeme mať menej predsudkov aj voči iným kultúram. Predpokladáme teda, že medzi študentmi, a nielen medzi nimi, zarezonuje diskusia i na túto tému,“ dodala Z. Dragulová.
 

„Bátoričkin“ vodný hrad vo Vranove vydal prvé svedectvo o svojej majestátnej histórii

Správy / Mesto Vranov / „Bátoričkin“ vodný hrad vo Vranove vydal prvé svedectvo o svojej majestátnej histórii

„Bátoričkin“ vodný hrad vo Vranove vydal prvé svedectvo o svojej majestátnej histórii
Aké sú môžnosti reklamy?

Projekt obnovy vodného hradu, v ktorého priestoroch sa 8. mája 1575 vydávala Alžbeta Báthoryová, má unikátny rozmer, pretože podobnú výzvu rekonštrukcie historických priestorov nadchádzajúcich sa pod úrovňou zeme odborná verejnosť na Slovensku neregistruje. Hoci archeológovia začali s výskumom objektu v areáli Gymnázia vo Vranove iba minulý týždeň, už sa dočkali prvého pozitívneho prekvapenia v podobe nálezu vzácnej keramiky.

Stredoveký objekt vydal svoje svedectvo v ponovembrovej ére v roku 1991, keď sa pri stavebných prácach prepadlo nákladné auto. Radnica vtedy nechala urobiť prieskum, vďaka ktorému sa zistilo, že pod zemou sú štyri sály s rozmermi 9x10 metrov so svetelnosťou 4,2 metra. Po zmonitorovaní dostupných priestorov ho ministerstvo kultúry vyhlásilo za kultúrnu pamiatku, ale viac sa nedialo. O pozostatky vodného hradu z prvej polovice 15. storočia sa začal opäť zaujímať riaditeľ Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky, ktorý si vchod do podzemia pamätal ešte z detstva. Keďže v 80. rokoch minulého storočia vo Vranove zbúrali synagógu a kaštieľ, jedinou pamiatkou s historickou hodnotou je dnes Bazilika Minor Narodenia Panny Márie. Vychádzajúc z tohto kontextu vníma obnovenie priestorov bývalého vodného hradu ako spoločenskú povinnosť. „Keď som najvyšších funkcionárov programu cezhraničnej spolupráce v Poľsku informoval o tejto myšlienke, povedali mi jednu jedinú vec „máte hotový projekt“. Bolo by teda veľkou škodou, keby sme túto historickú šancu prepásli. Som presvedčený o tom, že tento projekt pomôžu celému regiónu Vranova a mali by sme ho dotiahnuť do úspešného konca, pretože v ňom máme hmatateľnú stopu o vzniku a stredovekej histórii mesta. Ako patriot si prajem, aby sme sa nemuseli hanbiť povedať, že sme 750-ročné mesto a nikde to nie je vidieť. Viem, že nás čaká veľmi veľa roboty, ale ide o vec, o ktorú sa oplatí bojovať, lebo Vranov si zaslúži dôstojné historické a reprezentatívne priestory,“ vysvetľoval riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove Alfonz Kobielsky v roku 2014 dôvod, prečo začal hľadať možnosti, ako objekt obnoviť.

Výskum vodného hradu v areáli Gymnázia vo Vranove podporil Prešovský samosprávny kraj (PSK) sumou 30.000 eur. Na základe výsledkov prieskumu prostredníctvom georadaru Krajský pamiatkový úrad v Prešove rozhodol o začatí archeologického výskumu, ktorý bude mať zásadný význam pri odpovedi na otázku, či zámer zrekonštruovať priestory nachádzajúce sa pod školským ihriskom dostane definitívne zelenú v podobe vypracovania projektu s konkrétnym definovaním využitia jednotlivých podlaží. Prvé nálezy však svedčia o tom, že vranovský vodný hrad môže ukrývať naozaj zaujímavé historické dedičstvo. „Prieskum trvá štyri dni a zatiaľ sme stihli realizovať tri sondy, z ktorých sú dve ukončené. V tretej sonde sme zachytili objekt, pravdepodobne z 18. storočia, ktorý bol vyplnený stolovou keramikou. Zaujímavé je, že ide o tovar z importu, ako čínsky porcelán alebo habanskú keramiku. Jeden džbánik má pre zmenu medailóniky s podobizňou šľachticov, panovníka, či biskupov. Tento nález nám prezrádza, že išlo o zámožných majiteľov. Môžem ešte povedať, že len málokedy sa stáva, aby sme na jednom mieste objavili takéto množstvo krásnej keramiky. Hoci jej pôvod je novoveký, považujeme ju za luxusnú a určite vôbec nie bežnú,“ referoval archeológ Peter Šimčík zo spoločnosti Triglav.

Keďže pozostatky vodného hradu sa nachádzajú v areáli vranovského Gymnázia, jeho riaditeľka Zuzana Dragulová vníma tento projekt pozitívne aj z edukatívneho hľadiska, pretože pri archeologickom výskume budú aktívne asistovať študenti 4. ročníka pripravujúci sa na maturitu z dejepisu. „Vnímam to ako veľké plus, že sa naši študenti zoznámia s postupmi pri archeologickom výskume, ako sa hovorí, v priamom prenose. Popri workshopoch si budú môcť vyskúšať pomocné práce a myslím, že ich to určite obohatí. Zároveň plocha, pod ktorou sa priestory nachádzajú, je v havarijnom stave a kvôli narušenej statike sme ju museli uzavrieť. Veríme, že tento projekt bude zahŕňať aj rekonštrukciu vnútorného dvora a my získame nové nadúrovňové školské ihrisko, ktoré budeme využívať v rámci vyučovania,“ uviedla riaditeľka Gymnázia vo Vranove Zuzana Dragulová. V širšom spoločenskom kontexte považuje za rovnako dôležité budovať vo verejnosti potrebu po poznaní vlastnej histórie a s tým spojenými hodnotami, čo považuje za jeden z nástrojov otvorenej spoločnosti. „V súčasnosti sme svedkami rôznych kultúrnych konfrontácií a zápasu o hodnoty, ktoré by mali vychádzať z našej vlastnej histórie. Fakt, že sa v dnešnej neľahkej dobe našli finančné prostriedky na výskum, vnímam ako signál, že si vážime našu minulosť. Som presvedčená, že ak budeme poznať a cítiť, kde sú naše korene, budeme mať menej predsudkov aj voči iným kultúram. Predpokladáme teda, že medzi študentmi, a nielen medzi nimi, zarezonuje diskusia i na túto tému,“ dodala Z. Dragulová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok