Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V. Majerník prevádzkuje na Domaši vlastnú čistiareň odpadových vôd

Správy / Ostatné / V. Majerník prevádzkuje na Domaši vlastnú čistiareň odpadových vôd

V. Majerník prevádzkuje na Domaši vlastnú čistiareň odpadových vôd
Aké sú môžnosti reklamy?

K ekológii nepochybne patria aj čistiarne odpadových vôd. Prevádzka jednej z nich sa nedávno spustila aj v jednej z rekreačných oblastí na Domaši. Oslovili sme majiteľa jednej z čistiarní, ktorý nám prezradil rôzne zaujímavosti. Vladimír Majerník nám v úvode povedal, že k čistote bol vedený od detstva, čo mu pretrvalo až do dospelosti.

„Keď som zistil, že poriadok a čistota našej prírody, a neraz aj našej spoločnosti upadá, začal som rozmýšľať, ako by som sám tomuto problému mohol pomôcť. Začal som s vodou, lebo ako rybár k nej mám blízky vzťah. Preštudoval som si odbornú literatúru súvisiacu s konštrukciou jednoduchých systémov čistenia odpadových vôd. Po experimentoch som so spolupracovníkom skonštruoval prototyp jednoduchej, lacnej a na energiu nenáročnej čistiarne odpadových vôd vhodnej pre dom, chatu, ale aj k malému penziónu či reštaurácii, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť pripojené k verejnej kanalizácii,“ povedal. Podľa slov Majerníka splašková odpadová voda z domovej kanalizácie je privedená do „natokového“ koša. (v ňom sa zachytávajú hrubé nečistoty). Pomocou vzduchu dochádza v nádrži k postupnému rozdrobovaniu nečistoty do tekutej formy. Po zmiešaní sa s biologickým kalom ide nečistota do druhej časti ČOV, kde sa odbúrava dusík. Kal s odpadovou vodou potom preteká do aktivačnej časti čističky, kde sa pomocou baktérií premieňajú amónne soli na dusičnany. Kal a vyčistená voda potom preteká cez otvor v spodnej časti do tretej časti reaktora separácie. Kal sa usadzuje na dno a vyčistená odpadová voda prechádza do odtoku. Najväčším problémom, podľa prieskumu u záujemcov, o takúto formu čistenia odpadových vôd je slovenská byrokracia. Podľa mienky a skúsenosti záujemcov, je to zdĺhavé vybavovanie stavebného povolenia. „Aj podľa mojich skúseností ide o vyžadovanie nezmyselných potvrdení a existenciu čudných nariadení,“ pokračoval Majerník. Malá biologická ČOV je ideálnym riešením nahradzujúcim nedostupnú kanalizáciu či klasickú žumpu. Za používanie kanalizácie sa platí stočné a za žumpu vývozné, čo sú nemalé finančné čiastky. Odpadová voda a vzniknutý kal z biologických ČOV sa dá využiť na polievanie záhrad a kal ako kvalitné hnojivo. Týmto spôsobom prevádzkovateľ ušetrí peniaze.    
 

V. Majerník prevádzkuje na Domaši vlastnú čistiareň odpadových vôd

Správy / Ostatné / V. Majerník prevádzkuje na Domaši vlastnú čistiareň odpadových vôd

V. Majerník prevádzkuje na Domaši vlastnú čistiareň odpadových vôd
Aké sú môžnosti reklamy?

K ekológii nepochybne patria aj čistiarne odpadových vôd. Prevádzka jednej z nich sa nedávno spustila aj v jednej z rekreačných oblastí na Domaši. Oslovili sme majiteľa jednej z čistiarní, ktorý nám prezradil rôzne zaujímavosti. Vladimír Majerník nám v úvode povedal, že k čistote bol vedený od detstva, čo mu pretrvalo až do dospelosti.

„Keď som zistil, že poriadok a čistota našej prírody, a neraz aj našej spoločnosti upadá, začal som rozmýšľať, ako by som sám tomuto problému mohol pomôcť. Začal som s vodou, lebo ako rybár k nej mám blízky vzťah. Preštudoval som si odbornú literatúru súvisiacu s konštrukciou jednoduchých systémov čistenia odpadových vôd. Po experimentoch som so spolupracovníkom skonštruoval prototyp jednoduchej, lacnej a na energiu nenáročnej čistiarne odpadových vôd vhodnej pre dom, chatu, ale aj k malému penziónu či reštaurácii, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť pripojené k verejnej kanalizácii,“ povedal. Podľa slov Majerníka splašková odpadová voda z domovej kanalizácie je privedená do „natokového“ koša. (v ňom sa zachytávajú hrubé nečistoty). Pomocou vzduchu dochádza v nádrži k postupnému rozdrobovaniu nečistoty do tekutej formy. Po zmiešaní sa s biologickým kalom ide nečistota do druhej časti ČOV, kde sa odbúrava dusík. Kal s odpadovou vodou potom preteká do aktivačnej časti čističky, kde sa pomocou baktérií premieňajú amónne soli na dusičnany. Kal a vyčistená voda potom preteká cez otvor v spodnej časti do tretej časti reaktora separácie. Kal sa usadzuje na dno a vyčistená odpadová voda prechádza do odtoku. Najväčším problémom, podľa prieskumu u záujemcov, o takúto formu čistenia odpadových vôd je slovenská byrokracia. Podľa mienky a skúsenosti záujemcov, je to zdĺhavé vybavovanie stavebného povolenia. „Aj podľa mojich skúseností ide o vyžadovanie nezmyselných potvrdení a existenciu čudných nariadení,“ pokračoval Majerník. Malá biologická ČOV je ideálnym riešením nahradzujúcim nedostupnú kanalizáciu či klasickú žumpu. Za používanie kanalizácie sa platí stočné a za žumpu vývozné, čo sú nemalé finančné čiastky. Odpadová voda a vzniknutý kal z biologických ČOV sa dá využiť na polievanie záhrad a kal ako kvalitné hnojivo. Týmto spôsobom prevádzkovateľ ušetrí peniaze.    
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok