Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov vyčlenilo na havarijný stav v MŠ Kukučínova 60 000 eur

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov vyčlenilo na havarijný stav v MŠ Kukučínova 60 000 eur

Aké sú môžnosti reklamy?

Havarijný stav v Materskej škole Kukučínova sa vranovská radnica rozhodla vyriešiť použitím prostriedkov z rezervného fondu. Za 60 000,- € bude zrekonštruovaná strecha na štyroch pavilónoch, vymení sa časť okien a opraví sa fasáda.

Dlhodobo neúnosná situácia v Materskej škole Kukučínova sa čiastočne zmení k lepšiemu. Na neúnosný stav upozorňovali rodičia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, aj poslanci. Táto téma sa stala viackrát aj predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa na mimoriadnom zasadnutí zišlo minulý štvrtok a poslanci jednohlasne podporili myšlienku investovať do MŠ 60 000,- € z rezervného fondu, ktorý možno okrem iného použiť na výdavky nevyhnutné k odstráneniu, resp. predchádzaniu živelných pohrôm a havárií a výdavky v záujme predísť hrozbe výrazných škôd na majetku mesta.

Ako uviedol primátor Vranova Ján Ragan, mesto do opravy strechy nad jedným z pavilónov a niektorých ďalších prác investovalo po májovom rokovaní MsZ 13 000,- €. Vzhľadom k tomu, že havarijný stav v MŠ pretrvával, zo sumy 60 000,- € sa zrekonštruuje strecha na pavilónoch I., II., III. a VI., opraví sa fasáda a na pavilónoch II. - III. sa vymenia okná. „Keďže nám ide o bezpečnosť detí, sústredíme sa nielen na strechu, ale opravíme aj opadávajúcu omietku, pričom na fasádu použije stavebné lepidlo so sieťkou a taktiež vymeníme okná, ktoré už nespĺňajú svoju funkciu. Všetky práce budeme robiť promptne s cieľom, aby nepresiahli do školského roka,“ vysvetľoval J. Ragan.

Paralelne s touto investíciou realizuje Mesto Vranov projekt vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR - Rozšírenie kapacity MŠ Kukučínova. Čiastka 45 000 eur je určená na rekonštrukciu a modernizáciu jedného pavilónu. Bežné výdavky v hodnote 6 000 eur budú investované do kompletného vybavenia jednej triedy, šatne, spálne a miestnosti na osobnú hygienu. „Kým v predchádzajúcom programovacom období boli výzvy predovšetkým pre základné školy, teraz predpokladáme, že prioritou budú materské školy. Práve z eurofondov by sme chceli dokončiť rekonštrukciu MŠ Kukučínova s dôrazom na energetické zhodnotenie budovy, no určite sa budeme uchádzať aj o zdroje pre iné MŠ,“ uviedol J. Ragan.
 

Mesto Vranov vyčlenilo na havarijný stav v MŠ Kukučínova 60 000 eur

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov vyčlenilo na havarijný stav v MŠ Kukučínova 60 000 eur

Aké sú môžnosti reklamy?

Havarijný stav v Materskej škole Kukučínova sa vranovská radnica rozhodla vyriešiť použitím prostriedkov z rezervného fondu. Za 60 000,- € bude zrekonštruovaná strecha na štyroch pavilónoch, vymení sa časť okien a opraví sa fasáda.

Dlhodobo neúnosná situácia v Materskej škole Kukučínova sa čiastočne zmení k lepšiemu. Na neúnosný stav upozorňovali rodičia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, aj poslanci. Táto téma sa stala viackrát aj predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa na mimoriadnom zasadnutí zišlo minulý štvrtok a poslanci jednohlasne podporili myšlienku investovať do MŠ 60 000,- € z rezervného fondu, ktorý možno okrem iného použiť na výdavky nevyhnutné k odstráneniu, resp. predchádzaniu živelných pohrôm a havárií a výdavky v záujme predísť hrozbe výrazných škôd na majetku mesta.

Ako uviedol primátor Vranova Ján Ragan, mesto do opravy strechy nad jedným z pavilónov a niektorých ďalších prác investovalo po májovom rokovaní MsZ 13 000,- €. Vzhľadom k tomu, že havarijný stav v MŠ pretrvával, zo sumy 60 000,- € sa zrekonštruuje strecha na pavilónoch I., II., III. a VI., opraví sa fasáda a na pavilónoch II. - III. sa vymenia okná. „Keďže nám ide o bezpečnosť detí, sústredíme sa nielen na strechu, ale opravíme aj opadávajúcu omietku, pričom na fasádu použije stavebné lepidlo so sieťkou a taktiež vymeníme okná, ktoré už nespĺňajú svoju funkciu. Všetky práce budeme robiť promptne s cieľom, aby nepresiahli do školského roka,“ vysvetľoval J. Ragan.

Paralelne s touto investíciou realizuje Mesto Vranov projekt vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR - Rozšírenie kapacity MŠ Kukučínova. Čiastka 45 000 eur je určená na rekonštrukciu a modernizáciu jedného pavilónu. Bežné výdavky v hodnote 6 000 eur budú investované do kompletného vybavenia jednej triedy, šatne, spálne a miestnosti na osobnú hygienu. „Kým v predchádzajúcom programovacom období boli výzvy predovšetkým pre základné školy, teraz predpokladáme, že prioritou budú materské školy. Práve z eurofondov by sme chceli dokončiť rekonštrukciu MŠ Kukučínova s dôrazom na energetické zhodnotenie budovy, no určite sa budeme uchádzať aj o zdroje pre iné MŠ,“ uviedol J. Ragan.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok