Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Čičvianske hradné slávnosti vrátili čas o 700 rokov

Správy / Obce / Čičvianske hradné slávnosti vrátili čas o 700 rokov

  Čičvianske hradné slávnosti vrátili čas o 700 rokov
Aké sú môžnosti reklamy?

Hrad Čičva si tento rok pripomína 700. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti pozvali členovia Občianskeho združenia Pro futuro hradu Čičva verejnosť na Čičvianske hradné slávnosti.

OZ Pro futuro hradu Čičva je nezisková organizácia združujúca dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli zachrániť a obnoviť zrúcaninu hradu Čičva v obci Sedliská. Prvé práce rozbehli už v roku 2014, kedy začali s odstraňovaním náletových drevín z hradu a okolia, v lete 2015 už pokračovali s prvými murovacími prácami na kaverne obrannej veže a ich ďalším krokom bolo predstaviť jeho históriu zážitkovou formou, preto sa rozhodli zorganizovať hradné slávnosti. „Po dvoch rokoch prípravných prác sme si povedali, že prišiel správny čas, aby sme postupne pritiahli na hrad aj ľudí a práve 700. výročie prvej písomnej zmienky sa nám zdalo ako veľmi vhodná príležitosť. Inšpirovať sme sa nechali podobnými akciami na iných hradoch a keďže i my máme čo ukázať, rozhodli sme sa pripraviť prvý ročník, z ktorého by sme radi urobili tradíciu,“ uviedol Tomáš Murín z OZ Pro futuro hradu Čičva.

Nedeľňajšie popoludnie na hrade Čičva nadchlo bohatým programom a dobovými atrakciami všetkých, ktorí slávnosti navštívili. Nechýbali tradičné remeslá, jazda na koni, lukostreľba, hod sekerou a svoje umenie predviedla sokoliarska skupina Horus z Košíc. Udalosť viažucu sa k prvej písomnej zmienke spred 700 rokov priblížili v autentickej scénke členovia skupiny historického šermu Cohors z Prešova. „Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1316. Jedná sa o listinu, ktorou magister Peter odmenil Mikuláša Peresa, kastelána na hrade Čičva, majetkom Tuzsér za úspešnú obranu hradu. Podľa všetkého išlo o odrazenie útoku Petra, syna Petra Peteňa, zemplínskeho účastníka povstania proti kráľovi, pri ktorom kastelán Mikuláš stratil ľavú ruku a jeho brat Štefan i traja ďalší členovia hradnej posádky prišli o život,“ vysvetľoval T. Murín.

Hoci hrad Čičva nepatril medzi najväčšie a mal najmä obranný charakter, predsa len ponúka viacero architektonických zaujímavostí. Jednou z nich je obranná veža s britom. Zmyslom tohto netradičného riešenia bolo znížiť kinetickú energiu delovej gule z dela pri útočení na hrad zo severnej strany, ktorá bola najľahšie prístupná. Rovnako vzácny je motív v podobe ľudskej alebo zvieracej tváre, ktorému sa odborne hovorí maskarón. Aj vďaka podpore štátu sú plány dobrovoľníckych aktivistov v tomto roku podstatne rozsiahlejšie. Projekt obnovy hradu Čičva bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci národného programu „Obnovme si svoj dom“, z ktorej bude financovaný architektonicko-historický výskum, statický pasport a nákup stavebného materiálu. Zároveň bol OZ Pro futuro hradu Čičva poskytnutý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“, vďaka ktorému bude po dobu šiestich mesiacov aktívne pomáhať pri obnove hradu osem dlhodobo nezamestnaných. „V prvých mesiacoch sme pokračovali v odstraňovaní náletových drevín, ktoré sme nielen vyklčovali, ale aj vykoreňovali. Zároveň sme rozšírili prístupovú cestu a pozbierali povrchový kameň, ktorý použijeme na domurovanie kaverny obrannej veže, s čím máme v pláne začať na prelome augusta a septembra,“ dodal T. Murín.     

 

Čičvianske hradné slávnosti vrátili čas o 700 rokov

Správy / Obce / Čičvianske hradné slávnosti vrátili čas o 700 rokov

  Čičvianske hradné slávnosti vrátili čas o 700 rokov
Aké sú môžnosti reklamy?

Hrad Čičva si tento rok pripomína 700. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti pozvali členovia Občianskeho združenia Pro futuro hradu Čičva verejnosť na Čičvianske hradné slávnosti.

OZ Pro futuro hradu Čičva je nezisková organizácia združujúca dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli zachrániť a obnoviť zrúcaninu hradu Čičva v obci Sedliská. Prvé práce rozbehli už v roku 2014, kedy začali s odstraňovaním náletových drevín z hradu a okolia, v lete 2015 už pokračovali s prvými murovacími prácami na kaverne obrannej veže a ich ďalším krokom bolo predstaviť jeho históriu zážitkovou formou, preto sa rozhodli zorganizovať hradné slávnosti. „Po dvoch rokoch prípravných prác sme si povedali, že prišiel správny čas, aby sme postupne pritiahli na hrad aj ľudí a práve 700. výročie prvej písomnej zmienky sa nám zdalo ako veľmi vhodná príležitosť. Inšpirovať sme sa nechali podobnými akciami na iných hradoch a keďže i my máme čo ukázať, rozhodli sme sa pripraviť prvý ročník, z ktorého by sme radi urobili tradíciu,“ uviedol Tomáš Murín z OZ Pro futuro hradu Čičva.

Nedeľňajšie popoludnie na hrade Čičva nadchlo bohatým programom a dobovými atrakciami všetkých, ktorí slávnosti navštívili. Nechýbali tradičné remeslá, jazda na koni, lukostreľba, hod sekerou a svoje umenie predviedla sokoliarska skupina Horus z Košíc. Udalosť viažucu sa k prvej písomnej zmienke spred 700 rokov priblížili v autentickej scénke členovia skupiny historického šermu Cohors z Prešova. „Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1316. Jedná sa o listinu, ktorou magister Peter odmenil Mikuláša Peresa, kastelána na hrade Čičva, majetkom Tuzsér za úspešnú obranu hradu. Podľa všetkého išlo o odrazenie útoku Petra, syna Petra Peteňa, zemplínskeho účastníka povstania proti kráľovi, pri ktorom kastelán Mikuláš stratil ľavú ruku a jeho brat Štefan i traja ďalší členovia hradnej posádky prišli o život,“ vysvetľoval T. Murín.

Hoci hrad Čičva nepatril medzi najväčšie a mal najmä obranný charakter, predsa len ponúka viacero architektonických zaujímavostí. Jednou z nich je obranná veža s britom. Zmyslom tohto netradičného riešenia bolo znížiť kinetickú energiu delovej gule z dela pri útočení na hrad zo severnej strany, ktorá bola najľahšie prístupná. Rovnako vzácny je motív v podobe ľudskej alebo zvieracej tváre, ktorému sa odborne hovorí maskarón. Aj vďaka podpore štátu sú plány dobrovoľníckych aktivistov v tomto roku podstatne rozsiahlejšie. Projekt obnovy hradu Čičva bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci národného programu „Obnovme si svoj dom“, z ktorej bude financovaný architektonicko-historický výskum, statický pasport a nákup stavebného materiálu. Zároveň bol OZ Pro futuro hradu Čičva poskytnutý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“, vďaka ktorému bude po dobu šiestich mesiacov aktívne pomáhať pri obnove hradu osem dlhodobo nezamestnaných. „V prvých mesiacoch sme pokračovali v odstraňovaní náletových drevín, ktoré sme nielen vyklčovali, ale aj vykoreňovali. Zároveň sme rozšírili prístupovú cestu a pozbierali povrchový kameň, ktorý použijeme na domurovanie kaverny obrannej veže, s čím máme v pláne začať na prelome augusta a septembra,“ dodal T. Murín.     

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok