Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mestská polícia začína boj o spoločenský status a autoritu

Správy / Mesto Vranov / Mestská polícia začína boj o spoločenský status a autoritu

 Mestská polícia začína boj o spoločenský status a autoritu
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestskí policajti žiadali pozastaviť funkciu náčelníka, primátor zriadil Radu MsP

V Mestskej polícii vo Vranove nad Topľou je dusno. Jedenásti mestskí policajti adresovali primátorovi Jánovi Raganovi list, v ktorom žiadajú okamžité pozastavenie funkcie, ako aj prehodnotenie zotrvania náčelníka Jozefa Uhlíka na tomto poste. Naopak J. Uhlík vyčíta mestským policajtom nedostatočné plnenie si profesionálnych úloh. J. Ragan sa rozhodol vyriešiť túto situáciu zriadením Rady MsP.

Výhrady jedenástich mestských policajtov k ich náčelníkovi sú jasné. Vo viacerých bodoch mu vyčítajú, okrem iného, vulgárne a arogantné správanie pri rozpise služieb spojenom so svojvoľným vypisovaním dovoleniek, alkohol v pracovnej dobe, vybavovanie mimopracovných aktivít v pracovnej dobe, či zneužívanie právomoci verejného činiteľa pri ponižovaní blokových pokút alebo nútenie k vyberaniu pokút od občanov. Jozef Uhlík tieto obvinenia rázne odmieta, naopak upozorňuje na fakt, že MsP pod jeho vedením dosahuje historicky najlepšie výsledky. „Vzhľadom k tomu, že po konzultácii s advokátskou kanceláriou a Okresnou prokuratúrou Vranov bolo v tomto prípade konštatované, že došlo k podozreniu z trestných činov ohovárania, krivého obvinenia a porušeniu ďalších právnych noriem súvisiacich s ochranou osobných údajov som podal trestné oznámenie. Zároveň podávam podnet na prešetrenie podozrení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa,“ uviedol náčelník Mestskej polície vo Vranove Jozef Uhlík a dodal, že J. Ragana požiadal, aby skutočnosti v liste preverila hlavná kontrolórka a komisia zložená z poslancov MsZ.

Podľa J. Uhlíka sa diskreditácia jeho osoby začala po porade 29. mája, na ktorej vyčítal viacerým príslušníkom nedostatočné a neprofesionálne si plnenie pracovných úloh. Za hlavného iniciátora situácie, ktorá vyústila do napísania listu, označil Petra Lengvarského. „V závere náčelník MsP poukázal na zistené nedostatky. Plán služieb je dlhodobo v rozpore so zákonníkom práce, služby sú plánované nie podľa potrieb mesta, ale tak ako to vyhovuje policajtom. Upozornil policajtov, že najprv je potreba služby a potom súkromné záujmy ako súťaže psov, rybolov, ochranka na diskotékach, stavebné podnikanie, vývoz biologických odpadov a podobne. Zdôraznil, že u niektorých policajtov má dojem, že do práce chodia iba preto, aby pre nich mesto zaplatilo odvody. Policajti MsP majú o 100 eur v priemere vyšší čistý plat, ako štátni policajti, tak kritika na nízky príjem je neoprávnená,“ uvádza sa v zápise z májovej porady.

Primátor Ján Ragan priznal, že medzi príslušníkmi mestskej polície a náčelníkom vládli napäté vzťahy, preto sa s nimi viackrát stretol a po preverení jednotlivých skutočností navrhol opatrenia. Jedným z nich je vytvorenie Rady MsP, ktorej členmi sú náčelník, jeho zástupca a dvaja členovia MsP. „Vytvorenie rady má skvalitniť činnosť MsP, zlepšiť vzájomné vzťahy a zároveň do procesu jej riadenia zapojiť aj ďalších príslušníkov MsP. Druhým z opatrení je príkaz primátora 1/2016, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou platného „Organizačného poriadku Mestskej polície vo Vranove nad Topľou“. Tieto opatrenia primátor so všetkými príslušníkmi MsP prejednal, oboznámil ich s obsahom príkazu a s kompetenciami Rady MsP, ešte pred zasadnutím MsZ. Nakoľko došlo k dohode, nebolo potrebné túto otázku prejednávať na zasadnutí MsZ,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré našej redakcii zaslala hovorkyňa Eva Fedorňáková.

Poslanci budú žiadať vysvetlenie pomerov v mestskej polícii
I. Šesták: Podpisy jedenástich mestských policajtov z dvanástich nemožno ignorovať

Téma vzťahov v Mestskej polícii vo Vranove nad Topľou rezonuje vo verejnosti už niekoľko dní. Napriek tomu súčasťou ostatného rokovania mestského zastupiteľstva nebola. Z toho dôvodu naša redakcia mailom oslovila všetkých poslancov MsZ s otázkou, ako túto situáciu vnímajú.

Poslanec Michal Mudrák priznal, že na rokovaní poslaneckého klubu KDH+ sa listom od mestských policajtov nezaoberali, pričom osobne ho vnímal ako informáciu o pomeroch v MsP s presvedčením, že tento problém sa interne rieši. „Dobrú pracovnú klímu považujem na každom pracovisku za jednu z najdôležitejších pracovných podmienok. Neviem posúdiť, aké pomery na MsP momentálne pretrvávajú, ani do akej miery pomery a podmienky popísané v liste mestskými policajtmi sú pravdivé. Poukazujem na skutočnosť, že náčelník MsP je jedným z najbližších spolupracovníkov primátora mesta, teda že ho primátor riadi a že „MsZ volí a odvoláva náčelníka obecnej polície na návrh starostu“. Z uvedeného vyplýva, že jediný kompetentný zaujať stanovisko k vzniknutej situácii je primátor nášho mesta. Očakávam, že ho zaujme zodpovedné a kvalifikované. Ak toto stanovisko bude v prospech mesta, určite ho podporím. Z mojej praxe mám skúsenosť, že najhorší problém je neriešený a že riešenie problému je možné vykonať len tam, kde vznikol,“ reagoval Michal Mudrák. 

Vysvetlenie pomerov v mestskej polícii bude žiadať poslanecký klub strany SMER-SD. „Nad pomermi opísanými v liste pracovníkov Mestskej polície môžeme vysloviť znepokojenie. Zároveň budeme od osoby zodpovednej za činnosť a chod Mestskej polície a Mestského úradu, teda primátora mesta, požadovať vysvetlenie ohľadom skutočností uvádzaných v liste príslušníkov Mestskej polície. Očakávame, že primátor mesta príjme opatrenia na zabezpečenie riadneho chodu Mestskej polície,“ uvádza sa v stanovisku.

Hoci o liste mestských poslancov nerokoval ani klub „nezávislých“, Igor Šesták priznal, že uvádzané informácie a obvinenia majú závažný charakter, no zároveň dodal, že ich nedokáže potvrdiť, ani vyvrátiť. „Jedno je však dôležité, ak sa pod takýto dokument podpíše 11 z dvanástich členov mestskej polície, situáciu nemožno v žiadnom prípade ignorovať a danej záležitosti je potrebné sa venovať. To by však mal v prvom rade štatutár organizácie (čiže v tomto prípade mestského úradu), čiže primátor mesta, prípadne aspoň prednosta Mestského úradu vo Vranove n.T.,“ uviedol Igor Šesták. Ako ďalej doplnil, vzhľadom k tomu, že ide o vzťahy na pracovisku, poslanci do tohto procesu môžu vstupovať až ako poslední, a to vtedy, ak na zasadnutí MsZ primátor takýto bod zaradí s návrhom na zotrvanie, či odvolanie náčelníka mestskej polície, čo bude záležať od prešetrenia oprávnenosti podnetov. „V každom prípade však situáciu nemožno ignorovať a tváriť sa, že neexistuje. Pretože tak sa napätie neodstráni, môže to mať následky na fungovanie mestskej polície, a zároveň sa vyšle negatívny signál mestského úradu voči verejnosti navonok,“ upozornil I. Šesták.

Mestská polícia začína boj o spoločenský status a autoritu

Mestská polícia by mala mať adekvátne spoločenské postavenie. Vo Vranove nad Topľou však jej kredit v posledných dňoch príliš nestúpol, práve naopak. V hre dnes nie je iba imidž MsP, ale aj primátora Jána Ragana a celého mestského úradu, pretože sa nebavíme o tom, či mestskí policajti budú piť kávu s jedným cukrom, bez cukru alebo s mliekom...

O vzťahoch medzi náčelníkom MsP a mestskými policajtmi sa toho v uplynulých dňoch vo Vranove pohovorilo viac než dosť. O to viac prekvapuje, že oficiálne sa táto téma na verejnosť dostať nemala, čo v dnešnej dobe pôsobí naivne a vyvoláva úsmev na tvári. Vzhľadom na závažnosť informácií z obidvoch táborov by sa práve nekompromisnejší prístup žiadal viac ako soľ v chlebe. Tváriť sa, že problém je len nedorozumením, ktoré je navyše vyriešené, neobstojí.

Primátor Ján Ragan zriadil Radu MsP. Na jednej strane je náčelník, ktorému jeho podriadení vyčítajú z ich pohľadu sériu zlyhaní a na druhej strane sú mestskí policajti, ktorých napriek historickým výsledkom MsP, náčelník upozorňuje na (ne)profesionálne plnenie si úloh. Nie sme predsa v materskej škole, aby sme do kúta postavili dvoch kohútov s tým, že pokiaľ sa nepomeria, nebudú sa môcť hrať s ostatnými. Existencia Rady MsP potvrdzuje, že v štruktúrach mestskej polície nie je všetko v poriadku, ale hrany, ktoré vznikli po vzájomnej prestrelke, to neobrusuje.

Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Pozitívom je nádej, že by sa o mestskej polícii a jej spoločenskom statuse mohlo začať otvorene diskutovať. Samozrejme, najskôr musia prísť odpovede na otázky, či náčelník alebo mestskí policajti naozaj porušovali „pravidlá hry“. Nemôže sa totiž stať, že dve strany na seba nahádžu špinu a zametie sa to pod koberec, lebo to, čoho sme svedkami, sa pod neho jednoducho nezmestí. Každý musí niesť svoj diel zodpovednosti, no momentálne to vyzerá tak, že kohúti sa upokoja, zajtra už kaša horúca nebude a karavana pôjde ďalej. Áno, môže to takto dopadnúť, ale mestská polícia za takýchto okolností stráca autoritu a aj opodstatnenie.

Vranov to momentálne nie je iba mestská polícia. Následky prístupu k problémom vidieť najmarkantnejšie v Materskej škole Kukučínova. Na ťahu je predovšetkým primátor Ján Ragan, ktorý si môže vybrať medzi alibizmom alebo ráznym prešetrením spojeným s prijatím nekompromisných opatrení. Ak totiž neprídu jasné odpovede, bude sa nedostatočná akcia považovať za legitimizovanie vulgárneho správania sa aj voči ostaným mestským úradníkom, o autorite spojenej s dodržiavaním zákona už ani nehovoriac.
 

Mestská polícia začína boj o spoločenský status a autoritu

Správy / Mesto Vranov / Mestská polícia začína boj o spoločenský status a autoritu

 Mestská polícia začína boj o spoločenský status a autoritu
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestskí policajti žiadali pozastaviť funkciu náčelníka, primátor zriadil Radu MsP

V Mestskej polícii vo Vranove nad Topľou je dusno. Jedenásti mestskí policajti adresovali primátorovi Jánovi Raganovi list, v ktorom žiadajú okamžité pozastavenie funkcie, ako aj prehodnotenie zotrvania náčelníka Jozefa Uhlíka na tomto poste. Naopak J. Uhlík vyčíta mestským policajtom nedostatočné plnenie si profesionálnych úloh. J. Ragan sa rozhodol vyriešiť túto situáciu zriadením Rady MsP.

Výhrady jedenástich mestských policajtov k ich náčelníkovi sú jasné. Vo viacerých bodoch mu vyčítajú, okrem iného, vulgárne a arogantné správanie pri rozpise služieb spojenom so svojvoľným vypisovaním dovoleniek, alkohol v pracovnej dobe, vybavovanie mimopracovných aktivít v pracovnej dobe, či zneužívanie právomoci verejného činiteľa pri ponižovaní blokových pokút alebo nútenie k vyberaniu pokút od občanov. Jozef Uhlík tieto obvinenia rázne odmieta, naopak upozorňuje na fakt, že MsP pod jeho vedením dosahuje historicky najlepšie výsledky. „Vzhľadom k tomu, že po konzultácii s advokátskou kanceláriou a Okresnou prokuratúrou Vranov bolo v tomto prípade konštatované, že došlo k podozreniu z trestných činov ohovárania, krivého obvinenia a porušeniu ďalších právnych noriem súvisiacich s ochranou osobných údajov som podal trestné oznámenie. Zároveň podávam podnet na prešetrenie podozrení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa,“ uviedol náčelník Mestskej polície vo Vranove Jozef Uhlík a dodal, že J. Ragana požiadal, aby skutočnosti v liste preverila hlavná kontrolórka a komisia zložená z poslancov MsZ.

Podľa J. Uhlíka sa diskreditácia jeho osoby začala po porade 29. mája, na ktorej vyčítal viacerým príslušníkom nedostatočné a neprofesionálne si plnenie pracovných úloh. Za hlavného iniciátora situácie, ktorá vyústila do napísania listu, označil Petra Lengvarského. „V závere náčelník MsP poukázal na zistené nedostatky. Plán služieb je dlhodobo v rozpore so zákonníkom práce, služby sú plánované nie podľa potrieb mesta, ale tak ako to vyhovuje policajtom. Upozornil policajtov, že najprv je potreba služby a potom súkromné záujmy ako súťaže psov, rybolov, ochranka na diskotékach, stavebné podnikanie, vývoz biologických odpadov a podobne. Zdôraznil, že u niektorých policajtov má dojem, že do práce chodia iba preto, aby pre nich mesto zaplatilo odvody. Policajti MsP majú o 100 eur v priemere vyšší čistý plat, ako štátni policajti, tak kritika na nízky príjem je neoprávnená,“ uvádza sa v zápise z májovej porady.

Primátor Ján Ragan priznal, že medzi príslušníkmi mestskej polície a náčelníkom vládli napäté vzťahy, preto sa s nimi viackrát stretol a po preverení jednotlivých skutočností navrhol opatrenia. Jedným z nich je vytvorenie Rady MsP, ktorej členmi sú náčelník, jeho zástupca a dvaja členovia MsP. „Vytvorenie rady má skvalitniť činnosť MsP, zlepšiť vzájomné vzťahy a zároveň do procesu jej riadenia zapojiť aj ďalších príslušníkov MsP. Druhým z opatrení je príkaz primátora 1/2016, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou platného „Organizačného poriadku Mestskej polície vo Vranove nad Topľou“. Tieto opatrenia primátor so všetkými príslušníkmi MsP prejednal, oboznámil ich s obsahom príkazu a s kompetenciami Rady MsP, ešte pred zasadnutím MsZ. Nakoľko došlo k dohode, nebolo potrebné túto otázku prejednávať na zasadnutí MsZ,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré našej redakcii zaslala hovorkyňa Eva Fedorňáková.

Poslanci budú žiadať vysvetlenie pomerov v mestskej polícii
I. Šesták: Podpisy jedenástich mestských policajtov z dvanástich nemožno ignorovať

Téma vzťahov v Mestskej polícii vo Vranove nad Topľou rezonuje vo verejnosti už niekoľko dní. Napriek tomu súčasťou ostatného rokovania mestského zastupiteľstva nebola. Z toho dôvodu naša redakcia mailom oslovila všetkých poslancov MsZ s otázkou, ako túto situáciu vnímajú.

Poslanec Michal Mudrák priznal, že na rokovaní poslaneckého klubu KDH+ sa listom od mestských policajtov nezaoberali, pričom osobne ho vnímal ako informáciu o pomeroch v MsP s presvedčením, že tento problém sa interne rieši. „Dobrú pracovnú klímu považujem na každom pracovisku za jednu z najdôležitejších pracovných podmienok. Neviem posúdiť, aké pomery na MsP momentálne pretrvávajú, ani do akej miery pomery a podmienky popísané v liste mestskými policajtmi sú pravdivé. Poukazujem na skutočnosť, že náčelník MsP je jedným z najbližších spolupracovníkov primátora mesta, teda že ho primátor riadi a že „MsZ volí a odvoláva náčelníka obecnej polície na návrh starostu“. Z uvedeného vyplýva, že jediný kompetentný zaujať stanovisko k vzniknutej situácii je primátor nášho mesta. Očakávam, že ho zaujme zodpovedné a kvalifikované. Ak toto stanovisko bude v prospech mesta, určite ho podporím. Z mojej praxe mám skúsenosť, že najhorší problém je neriešený a že riešenie problému je možné vykonať len tam, kde vznikol,“ reagoval Michal Mudrák. 

Vysvetlenie pomerov v mestskej polícii bude žiadať poslanecký klub strany SMER-SD. „Nad pomermi opísanými v liste pracovníkov Mestskej polície môžeme vysloviť znepokojenie. Zároveň budeme od osoby zodpovednej za činnosť a chod Mestskej polície a Mestského úradu, teda primátora mesta, požadovať vysvetlenie ohľadom skutočností uvádzaných v liste príslušníkov Mestskej polície. Očakávame, že primátor mesta príjme opatrenia na zabezpečenie riadneho chodu Mestskej polície,“ uvádza sa v stanovisku.

Hoci o liste mestských poslancov nerokoval ani klub „nezávislých“, Igor Šesták priznal, že uvádzané informácie a obvinenia majú závažný charakter, no zároveň dodal, že ich nedokáže potvrdiť, ani vyvrátiť. „Jedno je však dôležité, ak sa pod takýto dokument podpíše 11 z dvanástich členov mestskej polície, situáciu nemožno v žiadnom prípade ignorovať a danej záležitosti je potrebné sa venovať. To by však mal v prvom rade štatutár organizácie (čiže v tomto prípade mestského úradu), čiže primátor mesta, prípadne aspoň prednosta Mestského úradu vo Vranove n.T.,“ uviedol Igor Šesták. Ako ďalej doplnil, vzhľadom k tomu, že ide o vzťahy na pracovisku, poslanci do tohto procesu môžu vstupovať až ako poslední, a to vtedy, ak na zasadnutí MsZ primátor takýto bod zaradí s návrhom na zotrvanie, či odvolanie náčelníka mestskej polície, čo bude záležať od prešetrenia oprávnenosti podnetov. „V každom prípade však situáciu nemožno ignorovať a tváriť sa, že neexistuje. Pretože tak sa napätie neodstráni, môže to mať následky na fungovanie mestskej polície, a zároveň sa vyšle negatívny signál mestského úradu voči verejnosti navonok,“ upozornil I. Šesták.

Mestská polícia začína boj o spoločenský status a autoritu

Mestská polícia by mala mať adekvátne spoločenské postavenie. Vo Vranove nad Topľou však jej kredit v posledných dňoch príliš nestúpol, práve naopak. V hre dnes nie je iba imidž MsP, ale aj primátora Jána Ragana a celého mestského úradu, pretože sa nebavíme o tom, či mestskí policajti budú piť kávu s jedným cukrom, bez cukru alebo s mliekom...

O vzťahoch medzi náčelníkom MsP a mestskými policajtmi sa toho v uplynulých dňoch vo Vranove pohovorilo viac než dosť. O to viac prekvapuje, že oficiálne sa táto téma na verejnosť dostať nemala, čo v dnešnej dobe pôsobí naivne a vyvoláva úsmev na tvári. Vzhľadom na závažnosť informácií z obidvoch táborov by sa práve nekompromisnejší prístup žiadal viac ako soľ v chlebe. Tváriť sa, že problém je len nedorozumením, ktoré je navyše vyriešené, neobstojí.

Primátor Ján Ragan zriadil Radu MsP. Na jednej strane je náčelník, ktorému jeho podriadení vyčítajú z ich pohľadu sériu zlyhaní a na druhej strane sú mestskí policajti, ktorých napriek historickým výsledkom MsP, náčelník upozorňuje na (ne)profesionálne plnenie si úloh. Nie sme predsa v materskej škole, aby sme do kúta postavili dvoch kohútov s tým, že pokiaľ sa nepomeria, nebudú sa môcť hrať s ostatnými. Existencia Rady MsP potvrdzuje, že v štruktúrach mestskej polície nie je všetko v poriadku, ale hrany, ktoré vznikli po vzájomnej prestrelke, to neobrusuje.

Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Pozitívom je nádej, že by sa o mestskej polícii a jej spoločenskom statuse mohlo začať otvorene diskutovať. Samozrejme, najskôr musia prísť odpovede na otázky, či náčelník alebo mestskí policajti naozaj porušovali „pravidlá hry“. Nemôže sa totiž stať, že dve strany na seba nahádžu špinu a zametie sa to pod koberec, lebo to, čoho sme svedkami, sa pod neho jednoducho nezmestí. Každý musí niesť svoj diel zodpovednosti, no momentálne to vyzerá tak, že kohúti sa upokoja, zajtra už kaša horúca nebude a karavana pôjde ďalej. Áno, môže to takto dopadnúť, ale mestská polícia za takýchto okolností stráca autoritu a aj opodstatnenie.

Vranov to momentálne nie je iba mestská polícia. Následky prístupu k problémom vidieť najmarkantnejšie v Materskej škole Kukučínova. Na ťahu je predovšetkým primátor Ján Ragan, ktorý si môže vybrať medzi alibizmom alebo ráznym prešetrením spojeným s prijatím nekompromisných opatrení. Ak totiž neprídu jasné odpovede, bude sa nedostatočná akcia považovať za legitimizovanie vulgárneho správania sa aj voči ostaným mestským úradníkom, o autorite spojenej s dodržiavaním zákona už ani nehovoriac.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok